of 59318 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
hbo,
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Limburg
Functie:
Burgemeester
Plaats:
Vaals
Organisatie:
Gemeente Vaals
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
466316

Burgemeester

Openstelling burgemeestersvacature Vaals, Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties


De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van

burgemeester m/v

in de gemeente Vaals (circa 9800 inwoners), vacant sinds 15 december 2018. 

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 7.081,04 bruto per maand. 

De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Limburg (043-3897017) of via internet worden gedownload: www.limburg.nl/bestuur/commissaris-koning/benoeminge n.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst.

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.
Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen.
Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. 
Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en “Vertrouwelijk” worden gemeld.
Sollicitaties moeten vóór 26 augustus 2019 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Limburg.

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.
Openstelling burgemeestersvacature Vaals, Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties


De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van

burgemeester m/v

in de gemeente Vaals (circa 9800 inwoners), vacant sinds 15 december 2018.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 7.081,04 bruto per maand.

De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Limburg (043-3897017) of via internet worden gedownload: www.limburg.nl/bestuur/commissaris-koning/benoemingen.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst.

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.
Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen.
Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.
Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en “Vertrouwelijk” worden gemeld.
Sollicitaties moeten vóór 26 augustus 2019 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Limburg.

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.