Griffier

Opleidingsniveau HBO, WO
Contract Fulltime, Parttime
Niveau Ervaren
Branche Gemeente
Functiecategorieën Bestuur en Management
Organisatie Bestman in opdracht van Gemeente Tubbergen

Wie ben jij?
Je wilt een belangrijke rol spelen in het bestuurlijk en ambtelijk samenspel van onze gemeente.
Je brengt de raad nog beter in positie en doet passende voorstellen voor vernieuwing. Je faciliteert de raad in het onderzoek van de ontwikkeling die de raad wil doormaken. Je past bij de cultuur van onze gemeente en onze regio: je bent eerlijk, transparant en nuchter. Je bent praktisch en weet van aanpakken. Je koestert wat goed is en verbetert waar dat de gemeente ten goede komt.

Wat ga je doen?
Je bent een stevige griffier die het in gang gezette vernieuwingsproces enthousiast voortzet.
Het is voor jou vanzelfsprekend dat de basis op orde is en dat alle griffiewerkzaamheden soepel blijven verlopen. Je hebt visie, je denkt en opereert strategisch en gestructureerd. Je bent betrokken en benaderbaar, staat open voor vragen van (nieuwe) raadsleden en staat hen met raad en daad terzijde. Je voelt haarfijn aan hoe je onze raadsleden optimaal in positie brengt. Je daagt de individuele leden van de raad en de raad als collectief uit nog beter invulling te geven aan hun rol, waardoor zij écht aan het stuur staan. Je weet onze raad te prikkelen en draagt nieuwe ideeën aan.
Daarnaast speel je een constructieve rol in de positieve ontwikkeling van de raadscultuur. Je bent een griffier die vertrouwen wekt, die integer en strikt onafhankelijk is en door de voorzitter en elk raadslid als zijn of haar griffier gezien wordt.

In het driehoeksoverleg met onze burgemeester en gemeentesecretaris ben je een gelijkwaardige gesprekspartner. Je bent zelfbewust en rolvast en schakelt soepel op het snijvlak van raad, college, griffie, organisatie en lokale samenleving. Je stelt het grotere en gezamenlijke belang van de gemeente voorop, zonder het specifieke belang van de raad uit het oog te verliezen.

Je werkt resultaatgericht aan de toekomstbestendigheid van onze griffie en anticipeert op ambities en ontwikkelingen van de raad. Je werkt planmatig met een scherp oog voor efficiency van werkprocessen. Je koestert de collegialiteit en het teamgevoel binnen de griffie. Je geeft collegiaal leiding en schakelt tussen meewerken en delegeren. Je benoemt zaken helder en tegelijkertijd ben je empathisch. De ontwikkeling van de raad gaat voor jou hand in hand met de ontwikkeling van (de inrichting en formatie van) de griffie.

Je bent een griffier, die in het samenspel tussen burger en bestuur communicatief sterk is, initiatief toont en daarbij heldere kaders stelt en verwachtingen managet. Een griffier die zich zichtbaar betrokken toont bij en zich verbindt aan onze gemeente. Een griffier die zich richting alle betrokken partijen, binnen en buiten ons gemeentehuis, proactief en coöperatief opstelt. Die helder communiceert, die kan luisteren en open staat voor feedback en argumenten. En die indien nodig tegengas geeft. Een griffier die in uitingen naar buiten, de gemeente Tubbergen, de raad als collectief en de griffie positioneert. Kortom, een griffier die koestert wat goed is en kansen grijpt als dat verbetering oplevert.

Aan welke voorwaarden voldoe je?

 • HBO/WO werk- en denkniveau.
 • Breed inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en (juridische) besluitvormingsprocessen.
 • Relevante ervaring met (strategische) advisering en ondersteuning van lokaal bestuur.
 • Griffie-ervaring is een pré.
 • Ervaring met werken in een omgeving, die qua complexiteit vergelijkbaar is.
 • Affiniteit met de Twentse en plattelandscultuur.

Over welke competenties beschik je?

 • Denken: strategisch, rolbewust, soepel schakelend, zelfreflectief.
 • Voelen: politiek/bestuurlijk sensitief, vertrouwen gevend, communicatief, coachend.
 • Kracht: resultaatgerichtheid, overtuigingskracht, initiatiefrijk en stressbestendig.

Wie zijn wij?
• Onze gemeente
Tubbergen is een krachtige plattelandsgemeente met relatief veel buitengebied. De dorpen Tubbergen, Geesteren, Albergen, Harbrinkhoek, Mariaparochie, Langeveen, Reutum, Vasse, Fleringen en Manderveen vormen samen met de buurtschappen Mander, Hezingen en Haarle de gemeente Tubbergen. De ruim 21.000 inwoners wonen in de dorpen en buurtschappen met elk hun eigen identiteit. De gemeente ligt in het noordoosten van Twente en grenst aan de gemeenten Almelo, Twenterand, Borne, Dinkelland en de Duitse Samtgemeinde Uelsen. In totaal bestrijkt de gemeente een oppervlakte van 147 km².

Bestuur
De raad van Tubbergen telt 19 zetels en 5 fracties, met de volgende zetelverdeling: CDA: 6 zetels, Gemeentebelangen/VVD: 5 zetels, Keerpunt22: 4 zetels, Lokaal Sterk: 3 zetels, PvdA: 1 zetel.
In het college zijn het CDA, Gemeentebelangen/VVD en Keerpunt22 vertegenwoordigd. Zij werken op basis van het Coalitieakkoord van 13 juli 2022 onder de titel ‘En noe, met mekaar, verdan’.
Verder kent de gemeente ook een Maatschappelijk Akkoord Tubbergen, op basis waarvan intensief met de diverse dorpen wordt samengewerkt. Er wordt op dit moment gewerkt aan een herijking.

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
De bestuurlijk zelfstandige buurgemeenten Dinkelland en Tubbergen hebben -met succes- hun ambtelijke organisaties samengevoegd. Zij maken nu gezamenlijk gebruik van één gemeenschappelijke bedrijfsvoeringsorganisatie waarin alle ambtelijke disciplines zijn ondergebracht: Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Door samen te werken versterken beide gemeenten elkaar, leveren ze betere kwaliteit, zijn ze minder kwetsbaar en werken ze bovendien efficiënter. Noaberkracht heeft één bestuur, dat bestaat uit de colleges van burgemeester en wethouders van beide gemeenten.

Noaberkracht telt ruim 400 medewerkers en kent een driehoofdige directie, bestaande uit:

 • algemeen directeur / bestuurssecretaris Noaberkracht;
 • algemeen directeur, tevens gemeentesecretaris Tubbergen;
 • algemeen directeur, tevens gemeentesecretaris Dinkelland.

Griffie
Als zelfstandige gemeente heeft Tubbergen een eigen gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, gemeentesecretaris en griffie(r). De griffie bestaat op dit moment uit de griffier en twee commissiegriffiers.

Wat bieden wij jou?

 • Het betreft een dienstverband van 32 tot 36 uur per week.
 • De functie is ingeschaald in schaal 14.
 • Het betreft een arbeidsovereenkomst voor een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Als je voldoet aan onze wensen ontvangen we graag jouw sollicitatie. Diversiteit en gelijke kansen vinden wij heel belangrijk. Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, van wie je houdt, of waar je in gelooft. Wij zijn vooral nieuwsgierig met welke expertise en ervaring en met welk talent jij onze raad en gemeente komt versterken.

Wil je meer informatie?
De werkgeverscommissie van de gemeente Tubbergen laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management.
Als je na het lezen van de vacaturetekst nog nadere informatie wilt over de vacature, neem dan contact op met Gert-Jan Jongkind per telefoon: 06-50244791 of per mail: jongkind@bestman.nl

Hoe maak je je belangstelling kenbaar?
Je kunt je belangstelling voor de vacature kenbaar maken door je motivatiebrief en cv in te sturen.
In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Door in de vacaturetekst te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden.

Je kunt reageren tot uiterlijk vrijdag 5 januari 2024.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het assessment, het arbeidsvoorwaarden-gesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.