Teammanager Strategie & Omgeving

Opleidingsniveau WO
Contract Fulltime
Niveau Ervaren, Leidinggevend
Branche Overig
Functiecategorieën Bestuur en Management, Ruimtelijke Ordening en Verkeer
Organisatie BeljonWesterterp namens Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen

Teammanager Strategie & Omgeving
“Een baan die er toe doet”

Standplaats: Mogelijkheid om vanuit de diverse werklocaties te werken

In het team Strategie & Omgeving wordt gezocht naar een energieke manager die het team leidt in het maken van de vertaalslag van de nieuwe omgevingseisen naar de interne organisatie. Zie jij het als een uitdaging om het strategische denkvermogen van de organisatie te vergroten? Ben jij de toekomstige teammanager Strategie & Omgeving? Grijp dan deze kans en reageer.

Waterschap Vechtstromen
Waterschap Vechtstromen werkt dagelijks aan schoon, voldoende en veilig water. Zo draagt zij bij aan een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. Het afvalwater, afkomstig van bijvoorbeeld douche, toilet of spoelbak, gaat via de riolering naar de waterzuiveringen. Daar wordt het schoongemaakt. Het schone water komt vervolgens weer in rivieren, beken en sloten terecht. Met stuwen, gemalen en sluizen wordt het waterpeil geregeld in bijna 4000 kilometer aan rivieren, beken en kanalen zoals de Regge, Dinkel en de Vecht. En daar waar nodig, wordt gewerkt aan veilige kades en dijken. Zo wordt in het hele gebied gezorgd voor voldoende water voor mens, dier en plant.

Als de link wordt gelegd tussen het werk van het waterschap met de actualiteit, dan laat het zich raden dat dit geen sinecure is. Het waterschap staat voor grote uitdagingen door het veranderende klimaat, de eisen aan de kwaliteit van het water en het streven naar duurzaamheid. Maar ook andere maatschappelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld de aanpak van stikstof problematiek en de woningbouwopgave, zorgen voor een steeds complexer wordend speelveld. Dit vraagt van het waterschap om steeds meer in samenwerking met andere overheden en maatschappelijke partners te opereren.

Op trendsettende en vernieuwende wijze wil het waterschap een aantrekkelijke leefomgeving creëren. Vanuit een gedeelde passie voor water wordt dan ook op diverse schaalniveaus intensief en vernieuwend samengewerkt met externe partners, om vanuit krachtige netwerken gezamenlijk en effectief maatschappelijke doelen te realiseren. Intern wordt continu gebouwd aan een organisatie die flexibel inspeelt op ontwikkelingen in de buitenwereld en daar als dé partner geldt wanneer het gaat om (het delen van) waterkennis. Ook in werkgeverschap wil het waterschap trendsettend zijn,binnen een lerende organisatiecultuur. Eén van de kenmerken hiervan is dat verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden belegd.

Naar de website: https://www.vechtstromen.nl

Plaats in de organisatie
Het team Strategie & Omgeving (hierna te noemen S&O) vervult een cruciale rol in de organisatie als het gaat om het vergroten van het strategisch vermogen. De medewerkers zijn daarbij sparringpartner van bestuur en directie. Het team waaraan je leiding geeft bestaat uit 27 zeer betrokken en bevlogen medewerkers en dragen graag vanuit deskundigheid en ervaring hun visie uit. De werkzaamheden van het team S&O zijn ondergebracht in 3 clusters, te weten “Omgeving”, “Subsidies” en “Strategie”. Je legt verantwoording af aan het directielid Besturen & Organiseren.

Profiel
Van het waterschap wordt gevraagd om steeds meer in samenwerking met andere overheden en maatschappelijke partners te opereren. Om op een goede wijze invulling te kunnen geven aan deze ontwikkeling heeft de organisatie twee opgaven gedefinieerd die moeten helpen om deze missie ook daadwerkelijk te realiseren en waarbij het team S&O een belangrijke rol heeft. Primair is dat het vergroten van het strategisch vermogen. In de tweede plaats is het de ambitie van het waterschap om de realisatiekracht te vergroten.

In 2021 is een ontwikkelplan voor het cluster Strategie vastgesteld die deze ontwikkeling moet ondersteunen. Als nieuwe teammanager S&O stap je daarmee op een rijdende trein. Jij begrijpt welke beweging nodig is en geeft hier samen met je team verder uitvoering aan. Je leidt het team door middel van heldere en uitdagende resultaat- en ontwikkeldoelstellingen. Jij weet hierbij jouw team te inspireren en te motiveren om het beste uit zichzelf te halen.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Als leidinggevende ben je integraal verantwoordelijk voor het functioneren en de resultaten van het team. Je werkt nauw samen met collega teamleiders en met de programmaleiders op het gebied van prioritering, investeringen en projecten.
 • Je inspireert jouw team door richting en sturing te geven aan het bereiken van resultaat- en ontwikkeldoelstellingen. Je stimuleert en motiveert medewerkers in hun eigen ontwikkeling en tot het behalen van maximale resultaten.
 • Je hebt een duidelijke visie op de rol van Vechtstromen in haar omgeving en weet deze standpunten en opvattingen helder en met gevoel voor een politiek-bestuurlijke omgeving uit te dragen. Hierbij houd je oog voor het in stand houden van de relaties.
 • Je zet je ervaring met veranderprocessen succesvol in op bovengenoemde ontwikkeldoelen.
 • Je brengt met jouw specifieke aanpak verbinding tot stand tussen de specialisten en de generalisten uit jouw team.
 • Je vertaalt tactische en strategische doelstellingen en prestatie-indicatoren naar uitvoeringsprogramma’s op operationeel niveau en werkt hierin integraal samen met andere teams.
 • Je initieert en stuurt op continue verbeteringen in werkprocessen; je integreert en borgt verbeteracties, mede op basis van signalen vanuit in- en externe klantrelaties.
 • Je bent constructief en een kritisch sparringpartner voor bestuur, directie, managers en adviseurs.

Functie eisen

 • WO werk- en denkniveau.
 • Ervaring met het leiding geven aan professionals.
 • Ervaring met veranderopgaven en het ontwikkelen van teams.
 • Vaardig in het aangaan en onderhouden van (in- en externe) netwerken.
 • Beschikking over politiek bestuurlijke sensitiviteit.
 • Ervaring binnen het publieke domein is een pre.
 • Visie op het werk van het waterschap of deze aantoonbaar snel kunnen ontwikkelen.

Competenties en persoonlijke kwaliteiten
Je bent eerlijk, nuchter, betrouwbaar en open. Dat kenmerkt namelijk de mensen bij Waterschap Vechtstromen. Specifiek voor de functie vragen we ook om de volgende eigenschappen;

 • Daadkrachtig en besluitvaardig.
 • Mensgericht, energiek en verbindend leider.
 • Kritisch, koersvast met strategisch denkvermogen.
 • Samenwerkingsgericht en verbindend op alle niveaus.
 • Proactief, nieuwgierig en betrokken.
 • Bestuurlijk en omgevingssensitief.
 • Communicatief vaardig.
 • Een echte netwerker.

Waterschap vechtstromen biedt je

 • Een marktconform salaris.
 • De mogelijkheid om in overleg thuis en flexibel te werken.
 • Een aantrekkelijke reiskostenvergoeding.
 • Een persoonlijk budget voor opleidingen, cursussen en activiteiten die interessant zijn voor je vakgebied, persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit.
 • De cao Waterschappen is van toepassing.

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met:

Greetje Jakobs
Regiodirecteur
06 – 5022 1272
greetje.jakobs@beljonwesterterp.nl