of 59147 LinkedIn
Vakgebied:
Sociale zaken en werkgelegenheid,
Zorg, welzijn en onderwijs
Opleiding:
hbo,
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Gelderland
Functie:
Beleidsmedewerker Jeugd (vakvolwassen)
Plaats:
Putten
Organisatie:
Gemeente Putten
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
463072

Beleidsmedewerker Jeugd (vakvolwassen)

 Gemeente Putten zoekt voor de afdeling Samenleving
  
 Beleidsmedewerker Jeugd (vakvolwassen)
 voor 36 uur per week
  
 Als beleidsadviseur werk je samen met je team aan de opgave jeugd. Voor deze functie wordt een bepaalde mate van senioriteit/ervaring gevraagd. De gevraagde senioriteit van de functie zit hem in een tweetal aspecten: Enerzijds functioneert de gemeente in de regio voor Jeugd. In de regio zijn 7 gemeenten gevestigd die allemaal in meer of mindere mate invloed willen uitoefenen. Aan jou de taak om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en belangen van de gemeente goed te vertegenwoordigen. Jij bent gewend om te werken in dit soort situaties en de daarmee gepaard gaande politieke omgeving. Anderzijds is het jouw taak om de portefeuillehouder op hoofdlijnen te informeren en de junior beleidsmedewerker inhoudelijk te coachen. 

 Wat wordt je functie

Als beleidsadviseur jeugd bouw je met collega’s aan het beleid van het sociaal domein en geef je vorm aan de uitvoeringsagenda’s;
 Je laat je daarbij voeden door wat er leeft in het dorp;
 Je adviseert de portefeuillehouder, maakt voorstellen en legt deze ter besluitvorming voor aan het college en de gemeenteraad;
 Met je collega’s zorg je voor een goede aansluiting tussen beleid en praktijk. 
 Je  monitort, analyseert en evalueert de beoogde maatschappelijke effecten in afstemming met onze maatschappelijke partners;
 Je signaleert en onderzoekt risico’s, kansen en knelpunten in uitvoering en beleid, draagt oplossingsmogelijkheden aan en helpt ze te realiseren;
 Als accounthouder lever je een bijdrage aan de planning en control cyclus binnen jouw  portefeuille en geef je sturing aan subsidieafspraken;
 Vanwege je rol binnen de jeugdhulp ligt het accent sterk op samenwerking, zowel lokaal, sub-regionaal, als regionaal. Voor externe partijen ben je het aanspreekpunt voor de specialistische jeugdhulp, de gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis;
 Je neemt deel aan werkgroepen en overlegorganen van onder andere de SNV (Samenwerking Noord Veluwe), interne inkoopadviseur en contractmanager;
 Een belangrijke gezamenlijke opgave bestaat uit het verder ontwikkelen van de transformatie in het totale sociaal domein; 
 De gemeentelijke organisatie legt veel verantwoordelijkheid bij de teams. Van jou wordt dan ook verwacht dat je de integraliteit bewaakt, initiatief neemt, taken oppakt, met voorstellen komt en samen met andere beleidsadviseurs vorm en invulling geeft aan de diverse opgaven.  
 Wat vragen wij van jou

Je hebt minimaal een afgeronde HBO/WO opleiding;
 Je hebt minimaal drie jaar ervaring als beleidsmedewerker  jeugd en sociaal domein en actuele kennis van wet- en regelgeving, in het bijzonder van de Jeugdwet;
 Je beschikt over politieke sensitiviteit, bent toegankelijk en initiatiefrijk; 
 Je werkt graag samen met interne collega’s van beleid en praktijk, adviesorganen, inwonersgroepen en stakeholders;
 Je schakelt makkelijk tussen verschillende niveaus, neemt deel aan overleggen en bent sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie;
 Je hebt oog voor de bestuurlijke complexiteit in de samenwerking tussen verschillende gemeenten, partijen en jeugdhulpaanbieders en kan hier een inhoudelijke, adviserende en sturende rol in vervullen; 
 Je wilt bijdragen aan een team en organisatie in ontwikkeling en denkt met plezier mee aan de invulling daarvan.
 Wat ga je verdienen
 De functie is gewaardeerd in salarisschaal X. Het salaris bedraagt maximaal € 4.225,00 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Inschaling vindt in eerste instantie plaats in de aanloopschaal, tenzij de kandidaat aantoonbaar op het gewenste niveau functioneert.
  
 Wat moet je doen
 Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan voor 23 november 2018 een mail (met CV) naar: personeelszaken@putten.nl.
  
 Wil je meer informatie
 Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Adile Aslan afdelingsmanager Samenleving telefoon (0341) 359 633 / 06 229 96 502. 
Gemeente Putten zoekt voor de afdeling Samenleving
 
Beleidsmedewerker Jeugd (vakvolwassen)
voor 36 uur per week
 

Als beleidsadviseur werk je samen met je team aan de opgave jeugd. Voor deze functie wordt een bepaalde mate van senioriteit/ervaring gevraagd. De gevraagde senioriteit van de functie zit hem in een tweetal aspecten: Enerzijds functioneert de gemeente in de regio voor Jeugd. In de regio zijn 7 gemeenten gevestigd die allemaal in meer of mindere mate invloed willen uitoefenen. Aan jou de taak om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en belangen van de gemeente goed te vertegenwoordigen. Jij bent gewend om te werken in dit soort situaties en de daarmee gepaard gaande politieke omgeving. Anderzijds is het jouw taak om de portefeuillehouder op hoofdlijnen te informeren en de junior beleidsmedewerker inhoudelijk te coachen.

Wat wordt je functie
 • Als beleidsadviseur jeugd bouw je met collega’s aan het beleid van het sociaal domein en geef je vorm aan de uitvoeringsagenda’s;
 • Je laat je daarbij voeden door wat er leeft in het dorp;
 • Je adviseert de portefeuillehouder, maakt voorstellen en legt deze ter besluitvorming voor aan het college en de gemeenteraad;
 • Met je collega’s zorg je voor een goede aansluiting tussen beleid en praktijk.
 • Je  monitort, analyseert en evalueert de beoogde maatschappelijke effecten in afstemming met onze maatschappelijke partners;
 • Je signaleert en onderzoekt risico’s, kansen en knelpunten in uitvoering en beleid, draagt oplossingsmogelijkheden aan en helpt ze te realiseren;
 • Als accounthouder lever je een bijdrage aan de planning en control cyclus binnen jouw  portefeuille en geef je sturing aan subsidieafspraken;
 • Vanwege je rol binnen de jeugdhulp ligt het accent sterk op samenwerking, zowel lokaal, sub-regionaal, als regionaal. Voor externe partijen ben je het aanspreekpunt voor de specialistische jeugdhulp, de gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis;
 • Je neemt deel aan werkgroepen en overlegorganen van onder andere de SNV (Samenwerking Noord Veluwe), interne inkoopadviseur en contractmanager;
 • Een belangrijke gezamenlijke opgave bestaat uit het verder ontwikkelen van de transformatie in het totale sociaal domein;
 • De gemeentelijke organisatie legt veel verantwoordelijkheid bij de teams. Van jou wordt dan ook verwacht dat je de integraliteit bewaakt, initiatief neemt, taken oppakt, met voorstellen komt en samen met andere beleidsadviseurs vorm en invulling geeft aan de diverse opgaven.
 
Wat vragen wij van jou
 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO/WO opleiding;
 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring als beleidsmedewerker  jeugd en sociaal domein en actuele kennis van wet- en regelgeving, in het bijzonder van de Jeugdwet;
 • Je beschikt over politieke sensitiviteit, bent toegankelijk en initiatiefrijk;
 • Je werkt graag samen met interne collega’s van beleid en praktijk, adviesorganen, inwonersgroepen en stakeholders;
 • Je schakelt makkelijk tussen verschillende niveaus, neemt deel aan overleggen en bent sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie;
 • Je hebt oog voor de bestuurlijke complexiteit in de samenwerking tussen verschillende gemeenten, partijen en jeugdhulpaanbieders en kan hier een inhoudelijke, adviserende en sturende rol in vervullen;
 • Je wilt bijdragen aan een team en organisatie in ontwikkeling en denkt met plezier mee aan de invulling daarvan.

Wat ga je verdienen
De functie is gewaardeerd in salarisschaal X. Het salaris bedraagt maximaal € 4.225,00 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Inschaling vindt in eerste instantie plaats in de aanloopschaal, tenzij de kandidaat aantoonbaar op het gewenste niveau functioneert.
 
Wat moet je doen
Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan voor 23 november 2018 een mail (met CV) naar: personeelszaken@putten.nl.
 
Wil je meer informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Adile Aslan afdelingsmanager Samenleving telefoon (0341) 359 633 / 06 229 96 502. 

Overige vacatures