Teamleider BAO

Opleidingsniveau HBO, WO
Contract Fulltime, Parttime
Niveau Ervaren
Branche Rijksoverheid
Functiecategorieën Bestuur en Management
Organisatie Belastingdienst

Teamleider BAO

Leidinggeven aan een groeiende afdeling van zo’n 18 professionals en je werkzaamheden bij de Belastingdienst grotendeels uitvoeren naar eigen inzicht. Dat doe je als teamleider bij de afdeling Bureau Advies en Ondersteuning in Utrecht. Je hebt in deze afwisselende functie een cruciale rol bij het optimaliseren van onze dienstverlening én bij de ondersteuning van onze directies.

Dit doe je bij de Belastingdienst

Jij ziet erop toe dat de directie Klantinteractie en -services (KI&S) optimaal wordt ondersteund. Deze directie zorgt onder meer voor eenduidige en efficiënte interactie met burgers en bedrijven. Je team is verantwoordelijk voor de planning-en-controlwerkzaamheden binnen KI&S. Daarnaast verzorgen jullie werkzaamheden op het gebied van toepassingsbeheer, (informatie)beveiliging, formatiebeheer en kwaliteitsbeheer. Je stuurt de medewerkers aan bij de praktische uitvoering van hun taken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de medewerkers finance, de managementondersteuners en de medewerkers formatiebeheer. Je bewaakt de processen, zorgt dat deze onderling samenhangen en verbetert ze continu.

Als teamleider heb je een ruime blik. Samen met het afdelingshoofd overzie je het gehele advies- en ondersteuningslandschap van Bureau Advies en Ondersteuning (BAO). Hiervoor onderhoud je contacten met shared service organisaties, lever je vooraf input voor de overleggen waaraan het afdelingshoofd deelneemt en hou je de deadlines goed in de gaten. Je functie is dus erg afwisselend. Ook omdat ontwikkeling en samenwerking van je teamleden hoog op jouw prioriteitenlijst staat en je flexibel en creatief weet om te gaan met de vraagstukken die er liggen.

Een bijzondere baan, omdat...

 • Je naar eigen inzicht je taken kunt uitvoeren binnen de gestelde kaders. Je wordt beoordeeld op de geleverde kwaliteit én op de mate van efficiëntie en effectiviteit van de aanpak.
 • Je een netwerk opbouwt en de schakel bent tussen uitvoering en bestuur.
 • Je een team van professionals op samenwerking, dienstverlening en processen aanstuurt en ook hun persoonlijke ontwikkeling ondersteunt, onder meer door het voeren van de personeelsgesprekken.

Als afdelingshoofd ondersteun en adviseer ik de directie vanuit een centrale rol, in een dynamisch politiek-bestuurlijk krachtenveld. Het geeft mij voldoening om de interne dienstverlening zo te organiseren dat anderen hun werk effectiever en efficiënter kunnen doen en vooral met meer plezier.” Ingeborg, afdelingshoofd BAO.

Wanneer past deze baan bij je?

 • Je hebt hbo-werk- en -denkniveau.
 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring met leidinggeven aan een team van professionals in een grote en complexe organisatie.
 • Je hebt kennis van sturingsinstrumenten en organisatorische, procesmatige en veranderkundige aspecten binnen een bredere context dan de eigen processen en team.
 • Je hebt een begeleidende stijl van leidinggeven en hebt oog voor wat de medewerker nodig heeft om te excelleren.
 • Je kunt je goed inleven en bent een verbindende en communicatieve netwerker.
 • Je overziet de samenhang van werkprocessen en (management)vraagstukken binnen en buiten het eigen werkterrein en weet daar op in weten te spelen, bijvoorbeeld door verbetervoorstellen te doen.

Jouw competenties

 • organisatiesensitiviteit
 • klantgerichtheid
 • aansturen groep
 • ontwikkelen medewerkers
 • flexibiliteit

De afdeling - Directie Klantinteractie & -services

De Directie Klantinteractie & -services (KI&S) is namens de andere directies in het primair proces verantwoordelijk voor de massale interactie met burgers en bedrijven en voor de vernieuwingen van deze massale interactie en stuurt daarbij op het voorkomen van onnodige interactie. Wanneer interactie waarde toevoegt, zorgt KI&S voor heldere informatie en een persoonlijke benadering zodat burgers en bedrijven zelf hun zaken met de Belastingdienst kunnen regelen via de digitale voorzieningen zoals de portalen en de website. En hebben belastingplichtigen of toeslaggerechtigden alsnog een vraag, dan worden ze in één contact goed geholpen. Én KI&S verzamelt en analyseert klant- en kanaalkennis.

De organisatie - Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
 • Op 19 en 23 augustus vinden respectievelijk de selectiegesprekken én kennismakingsgesprekken met het team plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Solliciteren bij de Belastingdienst

Het sollicitatietraject bij de Belastingdienst loopt via onderstaande stappen. Hiermee willen we zoveel mogelijk te weten komen over jou, maar laten we je ook kennismaken met ons.

 1. Sollicitatie + selectie
 2. Voorselectietest
 3. Sollicitatiegesprek
 4. Assessment
 5. Arbeidsvoorwaarden

Meer over de vacature?
Neem contact op met Ingeborg van Elswijk, afdelingshoofd
Contact via Whatsapp
06 - 12 98 70 73

Meer over de sollicitatieprocedure?
Neem contact op met Karen van der Kooij, adviseur Werving & Selectie
Contact via Whatsapp
06 - 10 69 68 77