of 59130 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Flevoland
Functie:
Afdelingsmanager Zorg en Welzijn
Plaats:
Almere
Organisatie:
Gemeente Almere
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
462985

Afdelingsmanager Zorg en Welzijn

Functieomschrijving
Afdelingsmanager Zorg en Welzijn
De functie:
Max € 101.000 | 32-36 uur Bekijk het vacaturemagazine hier .

Almere is met ruim 200.000 inwoners de zevende stad van Nederland en groeit naar een stad van circa 350.000 inwoners. Deze opgave is uniek voor Nederland. Samen met inwoners en partners bouwen en ontwikkelen we Almere.
De behoeftes van inwoners en partners en de maatschappelijke vraagstukken in de stad zijn leidend in wat we doen. 

De verantwoordelijkheid van de nieuw gevormde afdeling Zorg en Welzijn is om in samenwerking met maatschappelijke partners het welbevinden van de inwoners van Almere, en in sommige gevallen van de regio, te bevorderen. Binnen de afdeling wordt beleid ontwikkeld in de volle breedte van zorg en welzijn. Denk aan jeugdhulp, de verbinding tussen jeugdzorg en onderwijs, beschermd wonen en maatschappelijke opvang, individuele en collectieve voorzieningen en ondersteuning van ouderen. De afdeling koopt op deze terreinen voorzieningen van zorgaanbieders in. In deze bestuursperiode heeft het college Gezond in Almere, Opvang van verwarde personen en (G)oud in Almere als bijzondere opgaven gekozen. 

De afdeling vormt mede via de sociale wijkteams de toegang voor de zorg en ondersteuning vanuit de WMO (inclusief Beschermd Wonen) en Jeugdwet voor inwoners van Almere. Samen met onze partners in de wijkteams (maatschappelijk werk, opbouwwerk en vrijwilligerswerk) is de afdeling vaak het eerste aanspreekpunt voor de inwoners van Almere. Verder verzorgt de afdeling in de backoffice op het stadhuis de (maatwerk)beschikkingen en voert ze andere ondersteunende taken uit. Het bevorderen van zelfredzaamheid en eigen regie van burgers, en het bieden van passende zorg zo dicht mogelijk bij huis zijn daarbij ons uitgangspunt. Op deze manier willen we bevorderen dat onze inwoners maximaal maatschappelijk kunnen (blijven) participeren. 

De afdeling wordt per 1 januari gevormd uit een beleidsafdeling en een primair uitvoerende afdeling, waarmee een afdeling ontstaat van (circa 100 FTE) gemotiveerde professionals

Wat ga je doen:
Als afdelingsmanager sta je voor een aantal belangrijke opgaven:

Het motiveren, enthousiasmeren en versterken van medewerkers en teamleiders.  
Het aanjagen van stevige verbindingen tussen de activiteiten van de afdeling en die van andere organisatieonderdelen en partnerorganisaties.  
Het versterken van de visie, koers en strategie van de afdeling op basis van politiek-bestuurlijke ambities, ontwikkelingen in de samenleving en wet- en regelgeving.  
Het sturen op de kwaliteit en tijdigheid van politiek relevante dossiers.  
Het creëren van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en uitvoering van (werk)processen binnen de afdeling.  
Uitvoering geven aan de doorontwikkeling van deze nieuw gevormde afdeling  
Zorgdragen voor de doorontwikkeling sociale wijkteams en sociale infrastructuur (lokaal en regionaal ) met het oog op de verdergaande transformatie in het sociaal domein.
Je bent in staat om “buiten” naar “binnen” te halen en de integraliteit met andere taak- en beleidsvelden te versterken. Je bent omgevingsbewust en politiek-bestuurlijk sensitief en in staat om te gaan met politiek-bestuurlijke complexiteit en tegenstrijdige belangen. Op je eigen vakgebied ben je voor de wethouder strategisch sparringpartner op de meer complexe en politiek-bestuurlijk gevoelige dossiers. Hiervoor weet je de benodigde expertises en stakeholders binnen en buiten de afdeling te betrekken om zo effectief te kunnen adviseren. Functie-eisen
Je zet de koers uit, inspireert, geeft richting en betekenis aan de ontwikkeling van de afdeling en neemt hierin de medewerkers mee. Je richt je vooral op de mensen en processen binnen de afdeling, maar dit doe je altijd in samenwerking en verbinding met andere actoren en organisatieonderdelen. Je functioneert op academisch werk- en denkniveau. Je hebt brede en voldoende diepgaande kennis en expertise op het vakgebied van de afdeling waarvoor je belangstelling toont. Je hebt (brede) leidinggevende ervaring in vergelijkbare functies in een politiek bestuurlijke omgeving en ervaring met het aansturen van verandertrajecten binnen organisaties. Je bent in staat draagvlak te creëren voor het te voeren beleid en je kunt snel schakelen in verband met de veranderende wet- en regelgeving. Op enthousiaste wijze zorg je voor sfeer en stimuleer je samenwerking door het accent te leggen op doelen, kansen en successen. Je werkt op basis van heldere verwachtingen en vertrouwen dat de medewerkers eigen oplossingen kunnen ontwikkelen. Daarbij heb je aandacht voor de kwaliteiten van de medewerkers en partners en de professionalisering daarvan. Je stijl wordt gekenmerkt door hartelijkheid, zakelijkheid en slagvaardigheid. 

De bedrijfsvoering is bij jou in goede handen. Je hebt zicht op formatie, begroting en de actuele stand van zaken van je teams en communiceert hierover tijdig, transparant en realistisch. Je kent het spanningsveld tussen bestuur, beleid en uitvoering, zet een heldere koers uit en onderbouwt deze gedegen en zorgvuldig. 

Als strateeg onderscheid je je door visie en strategisch inzicht. Als procesmanager heb je organisatie- en structurerend vermogen en goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Je geeft vanuit vertrouwen ruimte voor het realiseren van opgaven en ontwikkelingen, stuurt alleen bij waar nodig en draagt bij aan het continu leren en reflectief handelen. Je bent zelfkritisch en bent ontvankelijk voor feedback. Je staat voor de kernwaarden van Almere en leeft die voor. Arbeidsvoorwaarden

Topfunctie bij 7e stad van Nederland  
Werken in een groeiende en pionierende organisatie  
Max € 7.215 + 17,05% vrij keuzebudget bovenop je salaris  
Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden

Sollicitatieprocedure
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Gea Vermeulen, telefoon 06 52474183. Je sollicitatie op vacaturenummer 2018.141 ontvangen we uiterlijk zondag 28 oktober via ons digitale sollicitatieformulier .

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.Bezoek www.almere.nl voor meer informatie over de vacature Afdelingsmanager Zorg en Welzijn of solliciteer online op de vacature Afdelingsmanager Zorg en Welzijn .
Functieomschrijving

Afdelingsmanager Zorg en Welzijn

De functie:

Max € 101.000 | 32-36 uur

Bekijk het vacaturemagazine hier.

Almere is met ruim 200.000 inwoners de zevende stad van Nederland en groeit naar een stad van circa 350.000 inwoners. Deze opgave is uniek voor Nederland. Samen met inwoners en partners bouwen en ontwikkelen we Almere.
De behoeftes van inwoners en partners en de maatschappelijke vraagstukken in de stad zijn leidend in wat we doen.

De verantwoordelijkheid van de nieuw gevormde afdeling Zorg en Welzijn is om in samenwerking met maatschappelijke partners het welbevinden van de inwoners van Almere, en in sommige gevallen van de regio, te bevorderen. Binnen de afdeling wordt beleid ontwikkeld in de volle breedte van zorg en welzijn. Denk aan jeugdhulp, de verbinding tussen jeugdzorg en onderwijs, beschermd wonen en maatschappelijke opvang, individuele en collectieve voorzieningen en ondersteuning van ouderen. De afdeling koopt op deze terreinen voorzieningen van zorgaanbieders in. In deze bestuursperiode heeft het college Gezond in Almere, Opvang van verwarde personen en (G)oud in Almere als bijzondere opgaven gekozen.

De afdeling vormt mede via de sociale wijkteams de toegang voor de zorg en ondersteuning vanuit de WMO (inclusief Beschermd Wonen) en Jeugdwet voor inwoners van Almere. Samen met onze partners in de wijkteams (maatschappelijk werk, opbouwwerk en vrijwilligerswerk) is de afdeling vaak het eerste aanspreekpunt voor de inwoners van Almere. Verder verzorgt de afdeling in de backoffice op het stadhuis de (maatwerk)beschikkingen en voert ze andere ondersteunende taken uit. Het bevorderen van zelfredzaamheid en eigen regie van burgers, en het bieden van passende zorg zo dicht mogelijk bij huis zijn daarbij ons uitgangspunt. Op deze manier willen we bevorderen dat onze inwoners maximaal maatschappelijk kunnen (blijven) participeren.

De afdeling wordt per 1 januari gevormd uit een beleidsafdeling en een primair uitvoerende afdeling, waarmee een afdeling ontstaat van (circa 100 FTE) gemotiveerde professionals

Wat ga je doen:
Als afdelingsmanager sta je voor een aantal belangrijke opgaven:
 • Het motiveren, enthousiasmeren en versterken van medewerkers en teamleiders.
 • Het aanjagen van stevige verbindingen tussen de activiteiten van de afdeling en die van andere organisatieonderdelen en partnerorganisaties.
 • Het versterken van de visie, koers en strategie van de afdeling op basis van politiek-bestuurlijke ambities, ontwikkelingen in de samenleving en wet- en regelgeving.
 • Het sturen op de kwaliteit en tijdigheid van politiek relevante dossiers.
 • Het creëren van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en uitvoering van (werk)processen binnen de afdeling.
 • Uitvoering geven aan de doorontwikkeling van deze nieuw gevormde afdeling
 • Zorgdragen voor de doorontwikkeling sociale wijkteams en sociale infrastructuur (lokaal en regionaal ) met het oog op de verdergaande transformatie in het sociaal domein.

Je bent in staat om “buiten” naar “binnen” te halen en de integraliteit met andere taak- en beleidsvelden te versterken. Je bent omgevingsbewust en politiek-bestuurlijk sensitief en in staat om te gaan met politiek-bestuurlijke complexiteit en tegenstrijdige belangen. Op je eigen vakgebied ben je voor de wethouder strategisch sparringpartner op de meer complexe en politiek-bestuurlijk gevoelige dossiers. Hiervoor weet je de benodigde expertises en stakeholders binnen en buiten de afdeling te betrekken om zo effectief te kunnen adviseren.Functie-eisen
Je zet de koers uit, inspireert, geeft richting en betekenis aan de ontwikkeling van de afdeling en neemt hierin de medewerkers mee. Je richt je vooral op de mensen en processen binnen de afdeling, maar dit doe je altijd in samenwerking en verbinding met andere actoren en organisatieonderdelen. Je functioneert op academisch werk- en denkniveau. Je hebt brede en voldoende diepgaande kennis en expertise op het vakgebied van de afdeling waarvoor je belangstelling toont. Je hebt (brede) leidinggevende ervaring in vergelijkbare functies in een politiek bestuurlijke omgeving en ervaring met het aansturen van verandertrajecten binnen organisaties. Je bent in staat draagvlak te creëren voor het te voeren beleid en je kunt snel schakelen in verband met de veranderende wet- en regelgeving. Op enthousiaste wijze zorg je voor sfeer en stimuleer je samenwerking door het accent te leggen op doelen, kansen en successen. Je werkt op basis van heldere verwachtingen en vertrouwen dat de medewerkers eigen oplossingen kunnen ontwikkelen. Daarbij heb je aandacht voor de kwaliteiten van de medewerkers en partners en de professionalisering daarvan. Je stijl wordt gekenmerkt door hartelijkheid, zakelijkheid en slagvaardigheid.

De bedrijfsvoering is bij jou in goede handen. Je hebt zicht op formatie, begroting en de actuele stand van zaken van je teams en communiceert hierover tijdig, transparant en realistisch. Je kent het spanningsveld tussen bestuur, beleid en uitvoering, zet een heldere koers uit en onderbouwt deze gedegen en zorgvuldig.

Als strateeg onderscheid je je door visie en strategisch inzicht. Als procesmanager heb je organisatie- en structurerend vermogen en goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Je geeft vanuit vertrouwen ruimte voor het realiseren van opgaven en ontwikkelingen, stuurt alleen bij waar nodig en draagt bij aan het continu leren en reflectief handelen. Je bent zelfkritisch en bent ontvankelijk voor feedback. Je staat voor de kernwaarden van Almere en leeft die voor.Arbeidsvoorwaarden
 • Topfunctie bij 7e stad van Nederland
 • Werken in een groeiende en pionierende organisatie
 • Max € 7.215 + 17,05% vrij keuzebudget bovenop je salaris
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden


Sollicitatieprocedure
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Gea Vermeulen, telefoon 06 52474183. Je sollicitatie op vacaturenummer 2018.141 ontvangen we uiterlijk zondag 28 oktober via ons digitale sollicitatieformulier.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Bezoek www.almere.nl voor meer informatie over de vacature Afdelingsmanager Zorg en Welzijn of solliciteer online op de vacature Afdelingsmanager Zorg en Welzijn.