of 59250 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
hbo,
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Utrecht
Functie:
Afdelingshoofd Fysiek Domein
Plaats:
Odijk
Organisatie:
Gemeente Bunnik
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
459525

Afdelingshoofd Fysiek Domein

 Gemeente Bunnik
Bunnik is de gemeente van de menselijke maat en groen in de regio, waar mensen zich  gekend en (h)erkend voelen. Zij koestert haar diversiteit, de eigenheid van haar dorpen Bunnik, Odijk, Werkhoven en de ruimte en schoonheid van het groene buitengebied. Op haar grondgebied raken eeuwenoude historie en moderne wetenschap elkaar. Stad en platteland ontmoeten er elkaar. De gemeente Bunnik voelt zich met stad en regio verbonden, onder andere door de Kromme Rijn. Zij benadert nieuwe ideeën en verandering zelfbewust en met open geest. Tegelijkertijd is de gemeente trots op haar eigenzinnigheid en onafhankelijke visie. 
 De gemeente Bunnik heeft veel talentvolle, innovatieve en betrokken bewoners en ondernemers. Zij is ambitieus en voelt haar omvang niet als een beperking voor die ambities. We kijken over onze grenzen heen en investeren in samenwerking.  
 
 Gemeente Bunnik is een sterke, zelfstandige gemeente en een krachtige partner in regionale netwerken, met een compacte werkorganisatie ten dienste van bestuur, inwoners en bedrijven. De strategie van de organisatie is gericht op: 

regionaal denken, lokaal doen: Bunnik heeft een eigen plek in een dynamische regio Utrecht;
focus op Bunnikse kwaliteiten als het groene, dorpse karakter en een hands on mentaliteit;
ruimte voor talent: de medewerkers stimuleren zich (verder) te ontwikkelen. 
 Op basis van de strategische uitgangspunten geven wij invulling aan Bunnikse kwaliteit en brengen wij focus aan in ons beleid. Bunnikse kwaliteit formuleren we aan de hand van de vier pijlers: gelukkig, gezond, dynamisch en behendig Bunnik. 
 
 Voor meer informatie: www.bunnik.nl en voor de uitvoeringsstrategie voor de komende jaren: https://www.bunnik.nl/fileadmin/Nieuws_2018/communicatie_in_vogelvlucht_def_08-03-2018.pdf
 
 De organisatie
De gemeentelijke organisatie van Bunnik kent een open structuur met korte lijnen en een informele sfeer en is gevestigd in een modern pand. De gemeente werkt continu aan een extern georiënteerde, klantgerichte en flexibele organisatie.  
 
 Directiemodel 
 De organisatie van de gemeente Bunnik is opgebouwd uit een directie, twee stafafdelingen (Bestuurs- & managementondersteuning en Financiën & informatie) en 3 lijnafdelingen: 

Fysiek domein
Sociaal domein
Dienstverlening 
 Daarnaast is er nog het cluster Planning en Control; dit cluster heeft een zelfstandige adviserende rol richting de directie. 
 
 Voor de afdeling Fysiek Domein zijn wij op zoek naar een afdelingshoofd om de afdeling verder te brengen in haar ontwikkeling naar een moderne afdeling waarin processturing,  projectmatig en opgavegericht werken thema’s zijn.
 
 De functie
 Het afdelingshoofd Fysiek Domein draagt de integrale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de afdeling en gedeelde integrale verantwoordelijkheid voor de organisatie en de concernbrede afstemming van beleidsprocessen, projecten en bedrijfsvoering. 
 Hij/zij is verantwoordelijk voor de directe aansturing van de medewerkers van de afdeling en voor de ontwikkeling van beleid binnen de werkterreinen van de afdeling. 
 Hij/zij is het schakelpunt tussen bestuur en afdeling.
 
 Plaats in de organisatie 
 Het afdelingshoofd Fysiek Domein legt verantwoording af aan de gemeentesecretaris/
 algemeen directeur en is lid van het managementteam. Het Fysiek Domein wordt gevormd door de taakvelden Ruimtelijke Ontwikkeling, Openbare Ruimte, Technische voorbereiding & regie, Milieu en Openbare Orde en Veiligheid. Binnen deze taakvelden vindt zowel beleid als uitvoering plaats. Hij/zij maakt afstemming en samenwerking met de andere afdelingen mogelijk.
 
 Door doeltreffende inzet en ontwikkeling van de medewerkers brengt het afdelingshoofd Fysiek Domein evenwicht in kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van de producten en diensten. Hij/zij draagt het opgavegericht werken uit en bevordert dit op bestuurlijk, management- en beleidsniveau. Daarnaast ligt de opgave om steeds meer vanuit procesgericht denken de organisatie aan te sturen en de slag te maken naar netwerk- en projectgericht werken.
 
 Aandachtsgebieden 
1)  Geeft leiding aan de afdeling, waaronder de verantwoordelijkheid voor: 
 -  het direct aansturen en de ontwikkeling van medewerkers van de afdeling; 
 -  het formuleren, bewaken en realiseren van doel- en taakstellingen van de afdeling; 
 -  de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van de producten en diensten van de afdeling; 
 -  het zorgdragen voor afstemming en samenwerking met andere afdelingen; 
 -  de bedrijfsvoering en inzet van middelen en mensen op de afdeling. 
 2)  Adviseert en rapporteert aan directie en bestuur over realisatie van gestelde doelen, inzet van middelen en strategische beleidsontwikkelingen van het werkterrein. 
 3)  Is medeverantwoordelijk voor de organisatiebrede afstemming en bewaking van projecten en programma’s, op zowel afdelingsniveau als afdelingsoverstijgend niveau, in relatie tot de taken en planning van de eigen afdeling. 
4)  Draagt het opgavegericht werken uit en bevordert dit op bestuurlijk, management- en beleidsniveau. 
 
 Resultaten 

Tijdige realisatie van doelen en taakstelling. 
Toepasbaar beleid voor dienstverlening en uitvoering. 
Efficiënte inzet van bedrijfsvoeringinstrumenten. 
Samenwerking met andere afdelingen. 
Aansluiting op bestuurlijke ambities. 
Gemotiveerde en vakbekwame medewerkers. 
 Profiel
 
Persoonlijkheid 

Resultaatgedreven (formuleren, bewaken en realiseren doel- en taakstellingen)
Verbindend 
Communicatief sterk
Bestuurlijk sensitief (bestuur en medewerkers verbinden, zodat het bestuurlijke proces optimaal verloopt)
Innovatief (ten behoeve van de ontwikkeling van de afdeling en de organisatie)
Ondernemend en ambitieus, zodanig dat ontwikkeling van organisaties een tweede natuur is 
 Opleiding en ervaring

HBO-/WO-werk- en denkniveau.
Ruime ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving.
Ruime ervaring als leidinggevende, vooral in een veranderende omgeving.
Ervaring met het werkveld, zowel in de beleidsvormende als uitvoerende zin is een pré. 
 Arbeidsvoorwaarden
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 5.984,-- bruto op 
 basis van 36 uur.
 
 De gemeentelijke rechtspositie is van toepassing met een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele arbeidstijden, een tegemoetkoming in de reiskosten en een individueel keuzebudget ter waarde van 17,2% van het bruto loon (bestaande uit 8% vakantietoelage, 6,5% eindejaarsuitkering, 1,5% levensloopvergoeding en 1,2% bovenwettelijk verlof). 
 
Meer informatie
 PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Dorris Spaans of mevrouw Miriam Oosterwijk, beiden senior consultant bij PublicSpirit.
 Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht  bij projectassistente mevrouw Marianne Pinke. 
 Allen zijn bereikbaar via telefoonnummer 033-445 9193. 
 U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl .
 
 Solliciteren
 De search en selectie voor deze functie wordt begeleid door PublicSpirit.
 
 De vacature is opengesteld op 26 april 2018.
 Uw sollicitatie kunt u tot 20 mei 2018 indienen via onze website, zie:
https://www.publicspirit.nl/afdelingshoofd-fysiek-domein-odijk/
 Vanuit de vacature op de website kunt u klikken op ‘direct solliciteren’ en een motivatiebrief en een cv indienen.
 Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. 
 
 Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw mr. Miriam Oosterwijk, onder vermelding van vacaturenummer 6394.
 
 De exacte planning van de procedure is op dit moment nog niet bekend. Zodra de data bekend zijn, worden deze gepubliceerd in de vacaturetekst op de website van PublicSpirit.
 
 Het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van de procedure.
 
 U wordt door ons geïnformeerd over het verloop van uw sollicitatie.  
Gemeente Bunnik
Bunnik is de gemeente van de menselijke maat en groen in de regio, waar mensen zich  gekend en (h)erkend voelen. Zij koestert haar diversiteit, de eigenheid van haar dorpen Bunnik, Odijk, Werkhoven en de ruimte en schoonheid van het groene buitengebied. Op haar grondgebied raken eeuwenoude historie en moderne wetenschap elkaar. Stad en platteland ontmoeten er elkaar. De gemeente Bunnik voelt zich met stad en regio verbonden, onder andere door de Kromme Rijn. Zij benadert nieuwe ideeën en verandering zelfbewust en met open geest. Tegelijkertijd is de gemeente trots op haar eigenzinnigheid en onafhankelijke visie.
De gemeente Bunnik heeft veel talentvolle, innovatieve en betrokken bewoners en ondernemers. Zij is ambitieus en voelt haar omvang niet als een beperking voor die ambities. We kijken over onze grenzen heen en investeren in samenwerking. 

Gemeente Bunnik is een sterke, zelfstandige gemeente en een krachtige partner in regionale netwerken, met een compacte werkorganisatie ten dienste van bestuur, inwoners en bedrijven. De strategie van de organisatie is gericht op:
 • regionaal denken, lokaal doen: Bunnik heeft een eigen plek in een dynamische regio Utrecht;
 • focus op Bunnikse kwaliteiten als het groene, dorpse karakter en een hands on mentaliteit;
 • ruimte voor talent: de medewerkers stimuleren zich (verder) te ontwikkelen.

Op basis van de strategische uitgangspunten geven wij invulling aan Bunnikse kwaliteit en brengen wij focus aan in ons beleid. Bunnikse kwaliteit formuleren we aan de hand van de vier pijlers: gelukkig, gezond, dynamisch en behendig Bunnik.

Voor meer informatie: www.bunnik.nl en voor de uitvoeringsstrategie voor de komende jaren: https://www.bunnik.nl/fileadmin/Nieuws_2018/communicatie_in_vogelvlucht_def_08-03-2018.pdf

De organisatie
De gemeentelijke organisatie van Bunnik kent een open structuur met korte lijnen en een informele sfeer en is gevestigd in een modern pand. De gemeente werkt continu aan een extern georiënteerde, klantgerichte en flexibele organisatie. 

Directiemodel
De organisatie van de gemeente Bunnik is opgebouwd uit een directie, twee stafafdelingen (Bestuurs- & managementondersteuning en Financiën & informatie) en 3 lijnafdelingen:
 • Fysiek domein
 • Sociaal domein
 • Dienstverlening

Daarnaast is er nog het cluster Planning en Control; dit cluster heeft een zelfstandige adviserende rol richting de directie.

Voor de afdeling Fysiek Domein zijn wij op zoek naar een afdelingshoofd om de afdeling verder te brengen in haar ontwikkeling naar een moderne afdeling waarin processturing,  projectmatig en opgavegericht werken thema’s zijn.

De functie
Het afdelingshoofd Fysiek Domein draagt de integrale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de afdeling en gedeelde integrale verantwoordelijkheid voor de organisatie en de concernbrede afstemming van beleidsprocessen, projecten en bedrijfsvoering.
Hij/zij is verantwoordelijk voor de directe aansturing van de medewerkers van de afdeling en voor de ontwikkeling van beleid binnen de werkterreinen van de afdeling.
Hij/zij is het schakelpunt tussen bestuur en afdeling.

Plaats in de organisatie
Het afdelingshoofd Fysiek Domein legt verantwoording af aan de gemeentesecretaris/
algemeen directeur en is lid van het managementteam. Het Fysiek Domein wordt gevormd door de taakvelden Ruimtelijke Ontwikkeling, Openbare Ruimte, Technische voorbereiding & regie, Milieu en Openbare Orde en Veiligheid. Binnen deze taakvelden vindt zowel beleid als uitvoering plaats. Hij/zij maakt afstemming en samenwerking met de andere afdelingen mogelijk.

Door doeltreffende inzet en ontwikkeling van de medewerkers brengt het afdelingshoofd Fysiek Domein evenwicht in kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van de producten en diensten. Hij/zij draagt het opgavegericht werken uit en bevordert dit op bestuurlijk, management- en beleidsniveau. Daarnaast ligt de opgave om steeds meer vanuit procesgericht denken de organisatie aan te sturen en de slag te maken naar netwerk- en projectgericht werken.

Aandachtsgebieden
1)  Geeft leiding aan de afdeling, waaronder de verantwoordelijkheid voor:
-  het direct aansturen en de ontwikkeling van medewerkers van de afdeling;
-  het formuleren, bewaken en realiseren van doel- en taakstellingen van de afdeling;
-  de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van de producten en diensten van de afdeling;
-  het zorgdragen voor afstemming en samenwerking met andere afdelingen;
-  de bedrijfsvoering en inzet van middelen en mensen op de afdeling.
2)  Adviseert en rapporteert aan directie en bestuur over realisatie van gestelde doelen, inzet van middelen en strategische beleidsontwikkelingen van het werkterrein.
3)  Is medeverantwoordelijk voor de organisatiebrede afstemming en bewaking van projecten en programma’s, op zowel afdelingsniveau als afdelingsoverstijgend niveau, in relatie tot de taken en planning van de eigen afdeling.
4)  Draagt het opgavegericht werken uit en bevordert dit op bestuurlijk, management- en beleidsniveau.

Resultaten
 • Tijdige realisatie van doelen en taakstelling.
 • Toepasbaar beleid voor dienstverlening en uitvoering.
 • Efficiënte inzet van bedrijfsvoeringinstrumenten.
 • Samenwerking met andere afdelingen.
 • Aansluiting op bestuurlijke ambities.
 • Gemotiveerde en vakbekwame medewerkers.

Profiel

Persoonlijkheid
 • Resultaatgedreven (formuleren, bewaken en realiseren doel- en taakstellingen)
 • Verbindend
 • Communicatief sterk
 • Bestuurlijk sensitief (bestuur en medewerkers verbinden, zodat het bestuurlijke proces optimaal verloopt)
 • Innovatief (ten behoeve van de ontwikkeling van de afdeling en de organisatie)
 • Ondernemend en ambitieus, zodanig dat ontwikkeling van organisaties een tweede natuur is

Opleiding en ervaring
 • HBO-/WO-werk- en denkniveau.
 • Ruime ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Ruime ervaring als leidinggevende, vooral in een veranderende omgeving.
 • Ervaring met het werkveld, zowel in de beleidsvormende als uitvoerende zin is een pré.

Arbeidsvoorwaarden
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 5.984,-- bruto op
basis van 36 uur.

De gemeentelijke rechtspositie is van toepassing met een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele arbeidstijden, een tegemoetkoming in de reiskosten en een individueel keuzebudget ter waarde van 17,2% van het bruto loon (bestaande uit 8% vakantietoelage, 6,5% eindejaarsuitkering, 1,5% levensloopvergoeding en 1,2% bovenwettelijk verlof).

Meer informatie
PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Dorris Spaans of mevrouw Miriam Oosterwijk, beiden senior consultant bij PublicSpirit.
Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht  bij projectassistente mevrouw Marianne Pinke.
Allen zijn bereikbaar via telefoonnummer 033-445 9193.
U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren
De search en selectie voor deze functie wordt begeleid door PublicSpirit.

De vacature is opengesteld op 26 april 2018.
Uw sollicitatie kunt u tot 20 mei 2018 indienen via onze website, zie:
https://www.publicspirit.nl/afdelingshoofd-fysiek-domein-odijk/
Vanuit de vacature op de website kunt u klikken op ‘direct solliciteren’ en een motivatiebrief en een cv indienen.
Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw mr. Miriam Oosterwijk, onder vermelding van vacaturenummer 6394.

De exacte planning van de procedure is op dit moment nog niet bekend. Zodra de data bekend zijn, worden deze gepubliceerd in de vacaturetekst op de website van PublicSpirit.

Het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van de procedure.

U wordt door ons geïnformeerd over het verloop van uw sollicitatie.  

Overige vacatures