of 59250 LinkedIn
Vakgebied:
Ruimte en milieu,
Overig overheid,
Bestuur en Management
Opleiding:
hbo,
universitair
Branche:
Waterschap
Provincie:
Noord-Brabant,
Zuid-Holland
Functie:
Afdelingshoofd Beheer & Bediening
Plaats:
Breda
Organisatie:
Waterschap Brabantse Delta
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
460977

Afdelingshoofd Beheer & Bediening

Een kwart van Nederland ligt onder de zeespiegel en de helft van Nederland kan te maken krijgen met overstromingen; in Nederland leven we met water. Dijken, keringen en kades zorgen voor onze veiligheid. Sluizen, stuwen en gemalen regelen de waterstanden bij droogte of wateroverlast. Rioolwater wordt gezuiverd. Het water in beken, sloten en rivieren blijft van goede kwaliteit. Dát is het werk van het waterschap.

Klantgerichtheid, duidelijkheid en samenwerking zijn kernwaarden van waterschap Brabantse Delta.

De kerntaken
Binnen Cluster Watersystemen wordt gewerkt aan Droge voeten, Schoon, voldoende en bevaarbaar water. Hierbij wordt de gehele PDCA-cyclus doorlopen van beleid, plannen, programma’s, projecten, vergunningen, onderhoud, bediening en monitoring.

De afdeling/processen
De afdeling Beheer & Bediening bevindt zich op het snijvlak van strategie en operatie. We vertalen strategische doelen naar concrete maatregelen in het watersysteem, in een dynamisch krachtenveld van omgeving en bestuur. Het Proces Beheer levert een afgewogen én dynamische programmering van maatregelen op, waarbij we het gedachtengoed van Assetmanagement toepassen: optimale afweging tussen prestaties, kosten en risico’s (én kansen!). In de Verkeerstoren wordt op tactisch en operationeel niveau regie gevoerd op het waterbeheer, hier leiden integrale analyses en adviezen tot continu leren en verbeteren. Het Proces Bediening zorgt voor een optimale bediening van de assets ten dienste van de kerntaken (peilbeheer, bediening van sluizen en bruggen).
Het Proces crisisbeheersing wordt ook gecoördineerd vanuit deze afdeling. Kortom, een veelzijdige afdeling met een grote reikwijdte qua abstractieniveau.

Vanwege het vertrek van een collega zoeken we voor de afdeling Beheer & Bediening van het cluster Watersystemen een:

Afdelingshoofd Beheer & Bediening
36 uur per week

De functie
In deze functie heb je verschillende rollen:

Integraal aansturen van de afdeling :

Ontwikkeling van het team.
Effectieve en efficiënte inzet mensen en middelen.
HR-beleid uitvoeren.
Coachen, ondersteunen en stimuleren medewerkers. Integraal aansturen van de processen Beheren en Bedienen :

Als procesmanager ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de processen en het opleveren van de afgesproken producten. Hiertoe maak je afspraken over middelen en kwaliteit.
Je handelt in het licht van de bedrijfswaarden, doelstellingen en kaders.
Je initieert en realiseert procesverbeteringen en bent verantwoordelijk voor het doorlopen van de P&C-cyclus. Lid van het managementteam

Je vertaalt de organisatiestrategie naar de processen waar je voor verantwoordelijk bent, en zorgt voor feedback.
Je signaleert omgevingsfactoren, bestuurlijke belangen, kansen en risico’s, en weet deze ook te beïnvloeden ten dienste van organisatiedoelen.
Je draagt bij aan de ontwikkeling van beleid en organisatie.
Wij vragen
Je kunt een brug slaan tussen beleid, planvorming, onderzoek en uitvoering. Je bent een verbinder die werkt met het doel voor ogen, flexibel en stevig als de situatie daarom vraagt. En als het spannend wordt hou jij overzicht, en durf je regie te voeren. Je gesprekspartners zijn bestuurders, klanten, veldmedewerkers, managers, directieleden, adviseurs, projectmanagers etc. Dit vraagt een veelzijdig persoon die op verschillende niveaus communiceert  en verbindt . Je weet wat mensen bindt, hoe je ze in hun kracht kan zetten, en wat er nodig is om een team te vormen en ontwikkelen. Bij deze functie hoort een voorzittersrol in de crisisorganisatie, inclusief een wachtdienst.

Je hebt hbo +/ wo - werk - en - denkniveau . Je hebt een coachende stijl van leiding geven, bezit overtuigingskracht en bent enthousiast.

Wij bieden
Je bent welkom in, en geeft leiding aan een taakvolwassen en collegiaal team met een brede taak en een groot en interessant krachtenveld. De organisatie is volop in beweging, en biedt volop uitdagingen en ontwikkelkansen.

Je salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt bij een fulltime dienstverband minimaal € 4.038,- en maximaal € 5.853,- bruto per maand (schaal 13). Daarnaast bieden wij jou een uitgebreid pakket arbeidsvoorwaarden dat je flexibiliteit biedt in ontwikkeling, geld en tijd.

Interesse?
Solliciteren kun je tot en met 25 juli 2018 via het online sollicitatieformulier . De gesprekken voor de eerste ronde zijn gepland op 9 augustus, voor de tweede ronde op 16 augustus 2018.

Voor de veiligheid van waterschap Brabantse Delta, vragen wij alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Tijdens de selectieprocedure zal dit verder besproken worden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arthur Meuleman, directielid watersystemen, (076-564 13 60). Voor vragen over de procedure kun je tussen 26 juni en 26 juli 2018 contact opnemen met Mijke Buit, HR-adviseur (076-564 10 54). Kijk voor meer informatie over onze organisatie op  www.brabantsedelta.nl .

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
 
Een kwart van Nederland ligt onder de zeespiegel en de helft van Nederland kan te maken krijgen met overstromingen; in Nederland leven we met water. Dijken, keringen en kades zorgen voor onze veiligheid. Sluizen, stuwen en gemalen regelen de waterstanden bij droogte of wateroverlast. Rioolwater wordt gezuiverd. Het water in beken, sloten en rivieren blijft van goede kwaliteit. Dát is het werk van het waterschap.

Klantgerichtheid, duidelijkheid en samenwerking zijn kernwaarden van waterschap Brabantse Delta.

De kerntaken
Binnen Cluster Watersystemen wordt gewerkt aan Droge voeten, Schoon, voldoende en bevaarbaar water. Hierbij wordt de gehele PDCA-cyclus doorlopen van beleid, plannen, programma’s, projecten, vergunningen, onderhoud, bediening en monitoring.

De afdeling/processen
De afdeling Beheer & Bediening bevindt zich op het snijvlak van strategie en operatie. We vertalen strategische doelen naar concrete maatregelen in het watersysteem, in een dynamisch krachtenveld van omgeving en bestuur. Het Proces Beheer levert een afgewogen én dynamische programmering van maatregelen op, waarbij we het gedachtengoed van Assetmanagement toepassen: optimale afweging tussen prestaties, kosten en risico’s (én kansen!). In de Verkeerstoren wordt op tactisch en operationeel niveau regie gevoerd op het waterbeheer, hier leiden integrale analyses en adviezen tot continu leren en verbeteren. Het Proces Bediening zorgt voor een optimale bediening van de assets ten dienste van de kerntaken (peilbeheer, bediening van sluizen en bruggen).
Het Proces crisisbeheersing wordt ook gecoördineerd vanuit deze afdeling. Kortom, een veelzijdige afdeling met een grote reikwijdte qua abstractieniveau.

Vanwege het vertrek van een collega zoeken we voor de afdeling Beheer & Bediening van het cluster Watersystemen een:

Afdelingshoofd Beheer & Bediening
36 uur per week

De functie
In deze functie heb je verschillende rollen:

Integraal aansturen van de afdeling:
  • Ontwikkeling van het team.
  • Effectieve en efficiënte inzet mensen en middelen.
  • HR-beleid uitvoeren.
  • Coachen, ondersteunen en stimuleren medewerkers.
Integraal aansturen van de processen Beheren en Bedienen:
  • Als procesmanager ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de processen en het opleveren van de afgesproken producten. Hiertoe maak je afspraken over middelen en kwaliteit.
  • Je handelt in het licht van de bedrijfswaarden, doelstellingen en kaders.
  • Je initieert en realiseert procesverbeteringen en bent verantwoordelijk voor het doorlopen van de P&C-cyclus.
Lid van het managementteam
  • Je vertaalt de organisatiestrategie naar de processen waar je voor verantwoordelijk bent, en zorgt voor feedback.
  • Je signaleert omgevingsfactoren, bestuurlijke belangen, kansen en risico’s, en weet deze ook te beïnvloeden ten dienste van organisatiedoelen.
  • Je draagt bij aan de ontwikkeling van beleid en organisatie.

Wij vragen
Je kunt een brug slaan tussen beleid, planvorming, onderzoek en uitvoering. Je bent een verbinder die werkt met het doel voor ogen, flexibel en stevig als de situatie daarom vraagt. En als het spannend wordt hou jij overzicht, en durf je regie te voeren. Je gesprekspartners zijn bestuurders, klanten, veldmedewerkers, managers, directieleden, adviseurs, projectmanagers etc. Dit vraagt een veelzijdig persoon die op verschillende niveaus communiceert en verbindt. Je weet wat mensen bindt, hoe je ze in hun kracht kan zetten, en wat er nodig is om een team te vormen en ontwikkelen. Bij deze functie hoort een voorzittersrol in de crisisorganisatie, inclusief een wachtdienst.

Je hebt hbo+/wo- werk- en -denkniveau. Je hebt een coachende stijl van leiding geven, bezit overtuigingskracht en bent enthousiast.

Wij bieden
Je bent welkom in, en geeft leiding aan een taakvolwassen en collegiaal team met een brede taak en een groot en interessant krachtenveld. De organisatie is volop in beweging, en biedt volop uitdagingen en ontwikkelkansen.

Je salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt bij een fulltime dienstverband minimaal € 4.038,- en maximaal € 5.853,- bruto per maand (schaal 13). Daarnaast bieden wij jou een uitgebreid pakket arbeidsvoorwaarden dat je flexibiliteit biedt in ontwikkeling, geld en tijd.

Interesse?
Solliciteren kun je tot en met 25 juli 2018 via het online sollicitatieformulier. De gesprekken voor de eerste ronde zijn gepland op 9 augustus, voor de tweede ronde op 16 augustus 2018.

Voor de veiligheid van waterschap Brabantse Delta, vragen wij alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Tijdens de selectieprocedure zal dit verder besproken worden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arthur Meuleman, directielid watersystemen, (076-564 13 60). Voor vragen over de procedure kun je tussen 26 juni en 26 juli 2018 contact opnemen met Mijke Buit, HR-adviseur (076-564 10 54). Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.brabantsedelta.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.