of 59244 LinkedIn
Vakgebied:
Overig overheid,
Bestuur en Management
Opleiding:
hbo,
universitair
Branche:
Overig
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Adviseur Innovaties
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
VNG Realisatie
Dienstverband:
Parttime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
465571

Adviseur Innovaties

Tijdelijke opdracht: 

Adviseur Innovaties 
(opdrachtnummer:19.075) 

Aanvullende informatie 
Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl .
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van twee maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 32 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 1 mei 2019. 

Over de Unit Strategie & Ontwikkeling
De Unit Strategie & Ontwikkeling vertegenwoordigt samen met de Unit Samen Organiseren de gemeentelijke ‘vraag’ binnen VNG Realisatie. Via het netwerk binnen de verschillende domeinen en doelgroepen worden ontwikkelingen en vragen opgehaald en geduid en worden nieuwe initiatieven ondersteund. De Unit Strategie & Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het verbinden van wensen en verwachtingen van gemeenten met het portfolio van VNG Realisatie en de VNG. Hieronder vallen de volgende werkzaamheden:

Ontwikkelen, beheren en bewaken strategische kaders. Strategische kaders (door)ontwikkelen en beheren (principes en streefbeelden). Zorgen voor gebruik van de kaders (door MT, projectleiders, communicatie). 
Ordenen van inhoud (meerjaren)programma richting besluitvorming ALV. Inhoudelijk strategische lijnen GGU bewaken. Zorgdragen voor prioritering en ordening van het meerjarenprogramma en de totstandkoming van jaarplan en jaarverslag.  
Vertalen vraag in de domeinen naar lopend portfolio. Initiatie/intake nieuwe initiatieven niet zijnde GGU (vanuit gemeenten en/of Rijk) in strategisch/tactisch portfoliomanagement. 
Ontwikkelen strategie over samenhang projecten/activiteiten. Beoordeling/uitfasering bestaand portfolio op basis van vraag
Ontwikkelen uitvoeringsstrategie in interactie met beleidsdirecties VNG. Reactief op wet- regelgeving én pro-actief vanuit uitvoeringspraktijk op basis van uitkomsten strategisch relatiemanagement
Aanjagen van gezamenlijke gemeentelijke innovatie via een innovatie-infrastructuur
Relatiemanagement met gemeenten en relevante ketenpartijen in de primaire uitvoeringsdomeinen van ten behoeve van werken als één overheid
Over het cluster Innovatie
Binnen het cluster Innovatie (onderdeel van de Unit) ondersteunen we gemeenten en haar netwerk bij het samen organiseren van innovatieve werkwijzen en oplossingen. Dat doen we onder andere met behulp van www.depilotstarter.vng.n l , een website waarop gemeenten goede ideeën kunnen plaatsen of vinden. Zo kunnen gemeenten samen doorontwikkelen en nieuwe oplossingen breed bruikbaar maken.

Doel van de opdracht/functie
De adviseur gaat zelfstandig en actief op zoek naar innovatieve werkwijzen met gebruik van nader te bepalen thema’s bij gemeenten, onderzoekt of die innovatieve werkwijzen verrijkt en verbreed kunnen worden naar andere gemeenten en zorgt voor deelname van gemeenten aan die verrijking en verbreding. 

Daarnaast heeft de senior adviseur de opdracht om de nader te bepalen innovatie thema’s binnen het gemeentelijk domein te verdiepen en te duiden voor gemeenten en heeft hij een belangrijke rol in mede organiseren van een driemaandelijks PI event (project increment).Tijdens deze events ligt de nadruk op plannen en delen van innovaties.  

Concreet betekent dit dat de adviseur de volgende zaken gaat opleveren:

Scouting van innovaties in het gemeentelijk domein met perspectief voor opschaling;
Verbreding van het aantal gemeenten dat meedoet aan gezamenlijke innovatie;
Inzicht in het brede veld van innovaties bij partnerorganisaties op nader te bepalen specifieke aandachtsgebieden;
Goede samenwerking (zowel brengen als halen) met onze partnerorganisaties op nader te bepalen specifieke aandachtsgebieden;
Individuele pilot overstijgende activiteiten (bijeenkomsten, ecosystemen, etc.) op specifieke (nader te bepalen) aandachtsgebieden;
Inzicht in – en netwerk met – de verschillende borgings- en landingsplaatsen die er zijn voor innovatieve initiatieven (zowel binnen als buiten de overheid)
Inzicht in de betekenis van actuele technologische trends voor de gemeenten.
Mede organiseren en inhoudelijk vormgeven van een drie maandelijks PI event.
Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Scouting leads op alle gemeentelijke domeinen, binnen de aan de kandidaat toebedeelde resultaatgebieden;
Concreet toeleiden van deze leads naar de pilotstarter voor delen en doorontwikkelen met gemeenten;
Makelen en schakelen tussen de concrete pilots en de gemeenten en andere ontwikkelaars t.b.v. het samen doorontwikkelen;
Via het interne netwerk van VNG en VNG Realisatie bieden van tips en trucs die de doorontwikkeling verder helpen;
Onderhouden van contact met relevante kennispartners binnen de toebedeelde resultaatgebieden;
Organiseert – alleen of met andere – bijeenkomsten en events over de innovatieve technologische onderwerpen.
Investeert in het netwerk rondom borging, landing van innovatieve initiatieven op het gemeentelijke domein.
Kan snel schakelen binnen dit netwerk.
Verdiept, onderzoekt en verbind rond actuele technologische trends met relevantie voor gemeenten.
Kan deze kennis en dit netwerk snel en effectief inzetten binnen het bredere VNG netwerk, zodat gemeenten op alle onderdelen ondersteund worden met de manier waarop ze om moeten gaan met de actuele technologische trends.
Kennis- en ervaringsvereisten

Afgeronde HBO- of WO opleiding;
WO werk- en denkniveau door werkervaring;
Aantoonbare ruime (3-5 jaar) kennis van, ervaring met en enthousiasme voor innovatie in gemeentelijke context;
Kennis van en netwerk in gemeenten en andere relevante landings- en borgingsplekken;
Heeft aantoonbaar kennis van technische innovaties bij de overheid, blijkend uit CV;
Heeft aantoonbaar tenminste twee jaar recente (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) werkervaring binnen de (gemeentelijke) overheid met het op gang brengen en (doen) uitvoeren van innovatieve projecten, blijkend uit CV;
Heeft aantoonbaar ruime ervaring met stakeholdermanagement en/of werken in een politiek bestuurlijke omgeving;
Heeft aantoonbaar ervaring met het opbouwen en onderhouden van een netwerk op bestuurlijk en ambtelijk tactisch niveau in gemeenten van alle grootteklassen;
Kennis er ervaring van innovatie methodieken (zoals bijvoorbeeld Design Thinking);
Aantoonbare ervaring met het organiseren van inhoudelijke events. 
Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 32 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 100 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 24 april 2019, 12:00 UUR. De eerste gesprekken zijn op 30 april, tussen 13.00-16.00 uur.

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het vakgebied Project en Programmamanagement.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

Registreer op CTMsolution.nl
Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna komt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
Na kwalificatie is afgerond, wordt de opdracht aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.
Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl .

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.
Tijdelijke opdracht:

Adviseur Innovaties
(opdrachtnummer:19.075)

Aanvullende informatie

Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van twee maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 32 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 1 mei 2019.

Over de Unit Strategie & Ontwikkeling
De Unit Strategie & Ontwikkeling vertegenwoordigt samen met de Unit Samen Organiseren de gemeentelijke ‘vraag’ binnen VNG Realisatie. Via het netwerk binnen de verschillende domeinen en doelgroepen worden ontwikkelingen en vragen opgehaald en geduid en worden nieuwe initiatieven ondersteund. De Unit Strategie & Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het verbinden van wensen en verwachtingen van gemeenten met het portfolio van VNG Realisatie en de VNG. Hieronder vallen de volgende werkzaamheden:
 • Ontwikkelen, beheren en bewaken strategische kaders. Strategische kaders (door)ontwikkelen en beheren (principes en streefbeelden). Zorgen voor gebruik van de kaders (door MT, projectleiders, communicatie).
 • Ordenen van inhoud (meerjaren)programma richting besluitvorming ALV. Inhoudelijk strategische lijnen GGU bewaken. Zorgdragen voor prioritering en ordening van het meerjarenprogramma en de totstandkoming van jaarplan en jaarverslag. 
 • Vertalen vraag in de domeinen naar lopend portfolio. Initiatie/intake nieuwe initiatieven niet zijnde GGU (vanuit gemeenten en/of Rijk) in strategisch/tactisch portfoliomanagement.
 • Ontwikkelen strategie over samenhang projecten/activiteiten. Beoordeling/uitfasering bestaand portfolio op basis van vraag
 • Ontwikkelen uitvoeringsstrategie in interactie met beleidsdirecties VNG. Reactief op wet- regelgeving én pro-actief vanuit uitvoeringspraktijk op basis van uitkomsten strategisch relatiemanagement
 • Aanjagen van gezamenlijke gemeentelijke innovatie via een innovatie-infrastructuur
 • Relatiemanagement met gemeenten en relevante ketenpartijen in de primaire uitvoeringsdomeinen van ten behoeve van werken als één overheid

Over het cluster Innovatie
Binnen het cluster Innovatie (onderdeel van de Unit) ondersteunen we gemeenten en haar netwerk bij het samen organiseren van innovatieve werkwijzen en oplossingen. Dat doen we onder andere met behulp van www.depilotstarter.vng.nl , een website waarop gemeenten goede ideeën kunnen plaatsen of vinden. Zo kunnen gemeenten samen doorontwikkelen en nieuwe oplossingen breed bruikbaar maken.

Doel van de opdracht/functie
De adviseur gaat zelfstandig en actief op zoek naar innovatieve werkwijzen met gebruik van nader te bepalen thema’s bij gemeenten, onderzoekt of die innovatieve werkwijzen verrijkt en verbreed kunnen worden naar andere gemeenten en zorgt voor deelname van gemeenten aan die verrijking en verbreding.

Daarnaast heeft de senior adviseur de opdracht om de nader te bepalen innovatie thema’s binnen het gemeentelijk domein te verdiepen en te duiden voor gemeenten en heeft hij een belangrijke rol in mede organiseren van een driemaandelijks PI event (project increment).Tijdens deze events ligt de nadruk op plannen en delen van innovaties. 

Concreet betekent dit dat de adviseur de volgende zaken gaat opleveren:
 • Scouting van innovaties in het gemeentelijk domein met perspectief voor opschaling;
 • Verbreding van het aantal gemeenten dat meedoet aan gezamenlijke innovatie;
 • Inzicht in het brede veld van innovaties bij partnerorganisaties op nader te bepalen specifieke aandachtsgebieden;
 • Goede samenwerking (zowel brengen als halen) met onze partnerorganisaties op nader te bepalen specifieke aandachtsgebieden;
 • Individuele pilot overstijgende activiteiten (bijeenkomsten, ecosystemen, etc.) op specifieke (nader te bepalen) aandachtsgebieden;
 • Inzicht in – en netwerk met – de verschillende borgings- en landingsplaatsen die er zijn voor innovatieve initiatieven (zowel binnen als buiten de overheid)
 • Inzicht in de betekenis van actuele technologische trends voor de gemeenten.
 • Mede organiseren en inhoudelijk vormgeven van een drie maandelijks PI event.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
 • Scouting leads op alle gemeentelijke domeinen, binnen de aan de kandidaat toebedeelde resultaatgebieden;
 • Concreet toeleiden van deze leads naar de pilotstarter voor delen en doorontwikkelen met gemeenten;
 • Makelen en schakelen tussen de concrete pilots en de gemeenten en andere ontwikkelaars t.b.v. het samen doorontwikkelen;
 • Via het interne netwerk van VNG en VNG Realisatie bieden van tips en trucs die de doorontwikkeling verder helpen;
 • Onderhouden van contact met relevante kennispartners binnen de toebedeelde resultaatgebieden;
 • Organiseert – alleen of met andere – bijeenkomsten en events over de innovatieve technologische onderwerpen.
 • Investeert in het netwerk rondom borging, landing van innovatieve initiatieven op het gemeentelijke domein.
 • Kan snel schakelen binnen dit netwerk.
 • Verdiept, onderzoekt en verbind rond actuele technologische trends met relevantie voor gemeenten.
 • Kan deze kennis en dit netwerk snel en effectief inzetten binnen het bredere VNG netwerk, zodat gemeenten op alle onderdelen ondersteund worden met de manier waarop ze om moeten gaan met de actuele technologische trends.

Kennis- en ervaringsvereisten
 • Afgeronde HBO- of WO opleiding;
 • WO werk- en denkniveau door werkervaring;
 • Aantoonbare ruime (3-5 jaar) kennis van, ervaring met en enthousiasme voor innovatie in gemeentelijke context;
 • Kennis van en netwerk in gemeenten en andere relevante landings- en borgingsplekken;
 • Heeft aantoonbaar kennis van technische innovaties bij de overheid, blijkend uit CV;
 • Heeft aantoonbaar tenminste twee jaar recente (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) werkervaring binnen de (gemeentelijke) overheid met het op gang brengen en (doen) uitvoeren van innovatieve projecten, blijkend uit CV;
 • Heeft aantoonbaar ruime ervaring met stakeholdermanagement en/of werken in een politiek bestuurlijke omgeving;
 • Heeft aantoonbaar ervaring met het opbouwen en onderhouden van een netwerk op bestuurlijk en ambtelijk tactisch niveau in gemeenten van alle grootteklassen;
 • Kennis er ervaring van innovatie methodieken (zoals bijvoorbeeld Design Thinking);
 • Aantoonbare ervaring met het organiseren van inhoudelijke events.

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 32 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 100 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 24 april 2019, 12:00 UUR. De eerste gesprekken zijn op 30 april, tussen 13.00-16.00 uur.

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het vakgebied Project en Programmamanagement.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:
 1. Registreer op CTMsolution.nl
 2. Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 3. Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna komt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
 4. Na kwalificatie is afgerond, wordt de opdracht aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.