of 59274 LinkedIn
Vakgebied:
ICT
Opleiding:
universitair
Branche:
Overig
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Aanjager NL Digibeter
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
VNG Realisatie
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
465768

Aanjager NL Digibeter

Tijdelijke opdracht: Aanjager NL Digibeter
(opdrachtnummer:19.088) 


Aanvullende informatie Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl .
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.
Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode tot en met 31 december 2019 met een mogelijke verlenging, afhankelijk van financiering. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 24 uur per week, de beoogde startdatum is/ligt rond 1 juni 2019. 


Over VNG De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de vereniging van en voor alle gemeenten van Nederland. Samen met alle gemeenten stáát de VNG voor kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG zet de trend in binnenlandse bestuur en bereikt zichtbaar resultaat voor raad, college en ambtenaren. 

De Directie Informatiesamenleving binnen de VNG is de autoriteit waar kennis en overzicht bestaat over de ontwikkeling van en het benutten van digitalisering en informatie voor het veilig, effectief en doelmatig functioneren van de gemeente. Toegevoegde waarde wordt geleverd door belangenbehartiging, beleid- en visieontwikkeling, agenda setting en door samen te werken in projecten en programma’s binnen de VNG.


Over het team Digitale Overheid De ambitie van de gemeentelijke Digitale agenda 2020 is om burgers in staat te stellen deel te nemen aan een open en transparante samenleving. Daarvoor is één efficiënte overheid noodzakelijk. Een overheid die gebruik maakt van de mogelijkheden van ICT om dienstverlening en de onderliggende processen effectiever en efficiënter in te richten; of zelfs geheel overbodig te maken. Een overheid die die massaal digitaal werkt en lokaal maatwerk levert.
Binnen de Directie Informatiesamenleving bevindt zich het team Digitale Overheid. Binnen dit team wordt een aanjager en verbinder gezocht voor het actieprogramma NL Digibeter. De VNG was nauw betrokken bij de totstandkoming van NL Digibeter en heeft zichzelf als ‘sponsor’ van 22 van de 71 actielijnen aangemeld. De VNG is echter bij diverse van de andere (49) actielijnen óók actief betrokken.


Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Visie- en beleidsontwikkeling op het brede veld van de Digitale Overheid
NL Digibeter actielijnen op gang zetten, coördineren en in samenhang voortgang bewerkstelligen
Voeren en organiseren van interbestuurlijke gesprekken op alle onderdelen van de Digitale Overheid met de inbreng van gemeenten 
In staat ontwikkelingen te vertalen naar inzet van VNG en gemeenten
Beleidsadvisering, belangenbehartiging, agenda setting, participatie in interbestuurlijke programma’s.


Kennis- en ervaringsvereisten

Minimaal afgeronde opleiding WO 
Ervaring met beleidsontwikkeling op het gebied van de informatiesamenleving (zoals interbestuurlijk vastgelegd in NL Digibeter en gemeentelijk vastgelegd in de Digitale agenda 2020) (aantoonbaar in CV)
Kennis van het NL Digibeter krachtenveld
Actief netwerk binnen BZK
Ervaring met het adviseren over en het overdragen van kennis van (de impact van) innovatieve ICT (aantoonbaar in CV)
Ervaring in het kunnen bewegen in omgevingen met partijen met verschillende belangen en voortgang kunnen boeken, zonder formele rol als bijvoorbeeld projectleider of programmamanager (aantoonbaar in CV)
Ervaring in het opbouwen en breed onderhouden van relaties
Adviesvaardigheden en sensitiviteit op politiek-bestuurlijk en ambtelijk niveau 
Doel van de opdracht

Aanjagen en voortgang bewerkstellingen in de actielijnen en samenhang tussen actielijnen signaleren en verbinden. Doel is dat de VNG gericht kan sturen op de (doorontwikkeling van) de agenda NL Digibeter, zodat de agenda (blijft) aansluiten op de behoeften en maatschappelijke opgaven van gemeenten.
Het boeken van successen op de actielijnen.
Strategisch positioneren van gemeenten en gemeentelijke vertegenwoordigers.
Beïnvloeding van de herziening van de NLDigibeter agenda.
Communicatie van resultaten naar diverse politieke en bestuurlijke gremia.
Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 24 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 130 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.


Procedure U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 21 mei 2019, 12.00 uur. 
De eerste gesprekken zijn op 24 mei 2019, tussen 14:00 – 17:00 uur. 


Reageren? U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het vakgebied Beleidsontwikkeling en Advies.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

Registreer op CTMsolution.nl
Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.
Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl .

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.
Tijdelijke opdracht: Aanjager NL Digibeter
(opdrachtnummer:19.088)

Aanvullende informatie
Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.
Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode tot en met 31 december 2019 met een mogelijke verlenging, afhankelijk van financiering. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 24 uur per week, de beoogde startdatum is/ligt rond 1 juni 2019.

Over VNG
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de vereniging van en voor alle gemeenten van Nederland. Samen met alle gemeenten stáát de VNG voor kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG zet de trend in binnenlandse bestuur en bereikt zichtbaar resultaat voor raad, college en ambtenaren.

De Directie Informatiesamenleving binnen de VNG is de autoriteit waar kennis en overzicht bestaat over de ontwikkeling van en het benutten van digitalisering en informatie voor het veilig, effectief en doelmatig functioneren van de gemeente. Toegevoegde waarde wordt geleverd door belangenbehartiging, beleid- en visieontwikkeling, agenda setting en door samen te werken in projecten en programma’s binnen de VNG.

Over het team Digitale Overheid
De ambitie van de gemeentelijke Digitale agenda 2020 is om burgers in staat te stellen deel te nemen aan een open en transparante samenleving. Daarvoor is één efficiënte overheid noodzakelijk. Een overheid die gebruik maakt van de mogelijkheden van ICT om dienstverlening en de onderliggende processen effectiever en efficiënter in te richten; of zelfs geheel overbodig te maken. Een overheid die die massaal digitaal werkt en lokaal maatwerk levert.
Binnen de Directie Informatiesamenleving bevindt zich het team Digitale Overheid. Binnen dit team wordt een aanjager en verbinder gezocht voor het actieprogramma NL Digibeter. De VNG was nauw betrokken bij de totstandkoming van NL Digibeter en heeft zichzelf als ‘sponsor’ van 22 van de 71 actielijnen aangemeld. De VNG is echter bij diverse van de andere (49) actielijnen óók actief betrokken.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
 • Visie- en beleidsontwikkeling op het brede veld van de Digitale Overheid
 • NL Digibeter actielijnen op gang zetten, coördineren en in samenhang voortgang bewerkstelligen
 • Voeren en organiseren van interbestuurlijke gesprekken op alle onderdelen van de Digitale Overheid met de inbreng van gemeenten
 • In staat ontwikkelingen te vertalen naar inzet van VNG en gemeenten
 • Beleidsadvisering, belangenbehartiging, agenda setting, participatie in interbestuurlijke programma’s.

Kennis- en ervaringsvereisten
 • Minimaal afgeronde opleiding WO
 • Ervaring met beleidsontwikkeling op het gebied van de informatiesamenleving (zoals interbestuurlijk vastgelegd in NL Digibeter en gemeentelijk vastgelegd in de Digitale agenda 2020) (aantoonbaar in CV)
 • Kennis van het NL Digibeter krachtenveld
 • Actief netwerk binnen BZK
 • Ervaring met het adviseren over en het overdragen van kennis van (de impact van) innovatieve ICT (aantoonbaar in CV)
 • Ervaring in het kunnen bewegen in omgevingen met partijen met verschillende belangen en voortgang kunnen boeken, zonder formele rol als bijvoorbeeld projectleider of programmamanager (aantoonbaar in CV)
 • Ervaring in het opbouwen en breed onderhouden van relaties
 • Adviesvaardigheden en sensitiviteit op politiek-bestuurlijk en ambtelijk niveau

Doel van de opdracht
 • Aanjagen en voortgang bewerkstellingen in de actielijnen en samenhang tussen actielijnen signaleren en verbinden. Doel is dat de VNG gericht kan sturen op de (doorontwikkeling van) de agenda NL Digibeter, zodat de agenda (blijft) aansluiten op de behoeften en maatschappelijke opgaven van gemeenten.
 • Het boeken van successen op de actielijnen.
 • Strategisch positioneren van gemeenten en gemeentelijke vertegenwoordigers.
 • Beïnvloeding van de herziening van de NLDigibeter agenda.
 • Communicatie van resultaten naar diverse politieke en bestuurlijke gremia.

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 24 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 130 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 21 mei 2019, 12.00 uur.
De eerste gesprekken zijn op 24 mei 2019, tussen 14:00 – 17:00 uur.

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het vakgebied Beleidsontwikkeling en Advies.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:
 1. Registreer op CTMsolution.nl
 2. Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 3. Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
 4. Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.