of 61441 LinkedIn

Utrecht neemt schulden jongvolwassenen over

De gemeente Utrecht trekt ruim een half miljoen euro uit voor een fonds waarmee de schulden van enkele tientallen jongvolwassenen tijdelijk worden overgenomen. Het fonds start in september.

De gemeente Utrecht trekt ruim een half miljoen euro uit voor een fonds waarmee de schulden van enkele tientallen jongvolwassenen tijdelijk worden overgenomen. Het fonds start in september.

Risicovol

14,5 procent van de Nederlandse jongvolwassenen kampt met betalingsachterstanden in risicovolle schulden. Hun schuld bedraagt gemiddeld 15.000 euro. In Utrecht gaat het om zo’n 9000 jongeren van boven de 18. Ze hebben vooral schulden bij de Zorgverzekering, DUO, Belastingdienst en CJIB.

Perspectief

De schulden leiden dikwijls tot stress, schooluitval, werkloosheid of zelfs dakloosheid. Jongeren hebben door de schulden vaak moeite vast te houden aan hun opleiding of baan. Met het fonds, dat tijdelijk de schulden van jongeren overneemt, hoopt de gemeente dat de schulden van de jongvolwassenen niet verder oplopen en ze een nieuw toekomstperspectief krijgen.

Gemotiveerd

Het fonds is bedoeld voor jongvolwassenen de buiten de reguliere schuldhulpverlening vallen en voldoende gemotiveerd zijn om hun financiële problemen aan te pakken. Zij nemen verplicht deel aan een educatie- en begeleidingstraject om hun huishoudboekje structureel op orde te krijgen. De deelnemers krijgen daarbij ondersteuning van professionals van onder meer de schuldhulpverlening, het buurtteam en het jongerenwerk.

 

Restschuld

 In eerste instantie gaat om een twintigtal jongvolwassenen. De gemeente neemt de schulden over en samen met de schuldeisers bekijkt Utrecht welk deel van de schuld kwijtgescholden wordt. De restschuld betalen de deelnemers binnen drie tot maximaal vijf jaar af aan de gemeente, zonder rente. Zo moet het fonds steeds weer worden aangevuld. Voor het fonds is maximaal 560.000 euro beschikbaar.

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.