of 59162 LinkedIn

Universiteiten en grote steden ‘maken kennis’

Armoede in bepaalde stadswijken, wegvallen van sociale betrokkenheid en onderlinge zorg. Het zijn enkele maatschappelijk uitdagingen waarvoor grote steden in Nederland staan. Samen met universiteiten en hogescholen sloten de steden op 2 februari een ‘City-Deal’ om tot evidence-based oplossingen te komen.

Armoede in bepaalde stadswijken, wegvallen van sociale betrokkenheid en onderlinge zorg. Het zijn enkele maatschappelijk uitdagingen waarvoor grote steden in Nederland staan. Samen met universiteiten en hogescholen sloten de steden op 2 februari een ‘City-Deal’ om tot evidence-based oplossingen te komen.

Kennisnetwerken

In de City Deal ‘Kennis Maken’ werken de gemeenten Maastricht, Delft, Enschede, Groningen, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Wageningen samen. Daarin zijn de ketenpartijen binnen de stad en in de omliggende regio betrokken. Ook de vereniging van universiteiten (VSNU), de Vereniging Hogescholen, Kences en het Netwerk Kennissteden Nederland en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) doen mee. 
 

Aanpassingen
De intensieve samenwerking moet zorgen voor evidence-based stedelijk beleid. Studenten zullen
samen met onderzoekers en mensen uit de praktijk de relevante onderzoeksvragen formuleren, nader onderzoek doen naar stedelijke problemen en oplossingsrichtingen proberen te formuleren. Concreet willen de steden met de City Deal tot ‘aanpassingen in nationale en Europese kaders’, oftewel regelgeving en geld, komen.

Strategische agenda
De City Deal ‘Kennis Maken’ is een uitwerking van de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 en komt voort uit het interbestuurlijke programma Agenda Stad. Steden, Rijksoverheid, de Europese Commissie, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven werken hiermee samen aan het versterken van groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk.

Verstuur dit artikel naar Google+