of 59082 LinkedIn

Twenterand mag fietsverkoop niet toestaan

De gemeente Twenterand is door de Raad van State op de vingers getikt bij het toestaan van fietsverkoop op een bedrijventerrein in Vroomshoop. Ze moeten het besluit om daarvoor een vergunning te verlenen beter beargumenteren.

De gemeente Twenterand is door de Raad van State op de vingers getikt bij het toestaan van fietsverkoop op een bedrijventerrein in Vroomshoop. Ze moeten het besluit om daarvoor een vergunning te verlenen beter beargumenteren.

Vergunning

Het probleem is dat de gemeente moeilijk kan motiveren waarom ze fietsverkoop door motorenverkoper Gevro op die plek wel toestaat, terwijl ze aan een andere rijwielhandel een paar jaar daarvoor nog een vergunning voor de verkoop had geweigerd. De Raad van State bekrachtigt een eerdere rechtelijke uitspraak.

 

Handhaving

De zaak tegen de gemeente wordt aangespannen door die tweede rijwielhandel, Luvro, wanneer de eigenaar een aantal jaar geleden ontdekt dat concurrent Gevro, die op het industrieterrein in Vroomshoop motoren en bromfietsen verkoopt, ook fietsen en e-bikes aan de man brengt. Jurist Joanne Schoneveld, die Luvro bijstaat namens juridisch dienstverlener DAS: ‘Mijn client heeft toen contact opgenomen met de gemeente en gevraagd om handhaving. Het is in strijd met het bestemmingsplan, waarin staat dat op die plek hooguit volumineuze detailhandel, en dan alleen nog door middel van een afwijkingsvergunning, is toegestaan. Hij vindt het niet eerlijk dat hijzelf geen fietsen mocht verkopen, maar een concurrent wèl. In eerste instantie greep de gemeente ook in, maar uiteindelijk werd duidelijk dat ze de situatie wilden legaliseren en ze de motorzaak toch een vergunning hadden verleend. Het bezwaar van Luvro tegen die vergunning werd afgewezen.’

 

Motiveren

Luvro stapt in 2017 naar de rechter en krijgt gelijk: de gemeente moet motiveren waarom verlenen van de vergunning niet in strijd is met het bestemmingsplan. Maar de gemeente legt de uitspraak naast zich neer met de motivatie dat er toch een nieuwe detailhandelstructuurvisie in werking zal treden. Daarin worden fietsen ineens wèl als volumineuze goederen beschouwd. De gemeente verdedigt dat met de stelling dat fietsen door ‘aard en omvang geen goederen meer zijn waarvan de verkoop is voorbehouden binnen een concentratiegebied voor detailhandel. Het toestaan van de verkoop op bedrijventerreinen betekent geen onaanvaardbare aantasting van de centrumgedachte. Consumenten komen bij een fietsenwinkel voor een gerichte aankoop en niet voor eventuele andere voorzieningen die in een centrum aanwezig zijn.’  Maar dat de gemeente inmiddels een ander inzicht heeft in de aard van fietsen als wel of geen volumineuze goederen, is geen reden om het bezwaar tegen de vergunning af te wijzen, stelt de Raad van State.

 

Slag

Schoneveld is blij met de uitspraak, maar houdt nog wel een slag om de arm. ‘Ik had graag gezien dat de Raad ook nog een uitspraak had gedaan over de structuurvisie. En de gemeente moet de vergunning nog wel intrekken zodat Gevro stopt met het verkopen van fietsen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.