of 59250 LinkedIn

Toegankelijke leefomgeving vermindert zorgkosten

Jaap van Velzen 2 reacties

Steden moeten veel meer worden ingericht op wat mensen nodig hebben. Ontwerpers en politici hebben bijvoorbeeld nog steeds te weinig aandacht voor goede verbindingen tussen woningen en voorzieningen, voor veilige wandelroutes en voor groen en straatmeubilair dat mensen uitnodigt om elkaar te ontmoeten.

Een simpel voorbeeld: De jaarlijkse kosten van ouderen die vallen – ook op straat – bedragen een paar honderd miljoen euro. Als ze niet voortdurend moeten kijken waar ze lopen of met hun rollator dreigen om te kieperen dan kan dat bedrag waarschijnlijk al een stuk omlaag. Verder is bijna een op de drie mensen eenzaam. In een aantal gevallen kunnen ze hun eigen woning niet meer uit vanwege drempels of trappen. Dus komen ze ook niemand meer tegen op straat. Als bijvoorbeeld corporaties daar meer op gaan letten dan scheelt dat wederom een beroep op de zorg.

Een goede woonomgeving houdt mensen bovendien langer vitaal en dus zelfredzaam. Het behoud van de eigen mobiliteit van mensen in brede zin (in huis en in de - directe – omgeving) blijkt een van de belangrijkste beslismomenten voor het inroepen van hulp, de aanschaf van extra voorzieningen of van het opgeven van het eigen huishouden. Langer zelfstandig wonen is er dus van afhankelijk.

 

 

Toegankelijkheid levert geld op. Het zou als verdienmodel onderdeel moeten zijn van het gemeentelijk begrotingsbeleid. Dan kan tegelijkertijd de vanzelfsprekendheid worden aangetoond van samenwerking tussen de sectoren welzijn en ruimtelijke ordening of openbare werken, want toegankelijkheid zit nu juist in de infrastructuur. Ik heb maar één keer meegemaakt dat een gemeente de welzijns- en infragelden bij elkaar legde om een optimale toegankelijkheid in de stad te realiseren. Economische en maatschappelijke opbrengsten - zoals zelfstandigheid en zelfredzaamheid – gaan hierbij samen.

 

Een voor mensen met en zonder een (fysieke/verstandelijke) beperking optimaal toegankelijke openbare ruimte bespaart kosten voor gemeenten en/of zorgorganisaties. Ook levert toegankelijkheid potentiële nieuwe klanten op voor horeca, winkeliers en voor diverse andere partijen. Want zo’n 3 miljoen mensen in Nederland heeft een bewegings- of andere beperking. Hoezo te weinig omzet?

 

Jaap van Velzen directeur Brain Management International

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Criticus op
Ouder wordende mensen hebben te weinig aandacht voor het op tijd verhuizen, om zodoende een betere leefomgeving te hebben als ze ouder zijn geworden.
In plaats van zelf te verhuizen en zodoende grip te hebben op hun eigen leefomgeving, wordt een beroep gedaan op de samenleving om de leefomgeving aan te passen...
Door Leonie Ernst (adviseur publieke gezondheid/gezondheidsbevordering) op
Mee eens! Langer zelfstandig wonen houdt niet op bij de voordeur. Wil je echt dat mensen vitaal zijn en vitaal oud worden dan zullen zij mogelijkheden moeten krijgen om naar mensen toe te kunnen. Wij werken vanuit de definitie dat gezondheid het vermogen is om je aan te kunnen passen en eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, emtionele en sociale uitdagingen van het leven (Huber). De brede definitie van gezondheid geeft aan dat ook de investeringen hierin breed moeten zijn, wil dit lonen. Met het alleen inzetten op gezond leven of aanpassingen in huis, kom je er niet. Zolang wij in Nederland steeds ouder worden, is een investering in ons zelf en de omgeving, de moeite waard!roductiever, zelfstandiger, kosten minder en leveren juist geld op.