of 63000 LinkedIn

Theo Camps: de kansen van Covid

Wie zijn de winnaars en de verliezers van de Covid-19 crisis? Wat voor gevolgen heeft corona voor de verschuivende verhouding tussen overheid en bedrijfsleven? Welke plek heeft de non-profit sector? Waar grijpt de overheid op in en wat laat ze lopen? Hoe wordt de bedoeling van beleid op ‘street level’ niveau tot uitvoering gebracht?

Wie zijn de winnaars en de verliezers van de Covid-19 crisis? Wat voor gevolgen heeft corona voor de verschuivende verhouding tussen overheid en bedrijfsleven? Welke plek heeft de non-profit sector? Waar grijpt de overheid op in en wat laat ze lopen? Hoe wordt de bedoeling van beleid op ‘street level’ niveau tot uitvoering gebracht?


In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).


Nieuwe evenwichten

Volgens Theo Camps, hoogleraar Organisatie- en bestuurskunde bij TIAS, Tilburg University, en voormalig bestuursvoorzitter van Berenschot, ontstaan er nieuwe evenwichten. Die processen zullen we moeten begrijpen, inzichtelijk moeten maken, en moeten versnellen. Daar is bestuurskundige theorievorming voor nodig, stelt hij. Maar tevens onderzoek – bijvoorbeeld via ‘living labs’ – waarin de interacties tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld gestalte krijgen terwijl ze worden onderzocht.

 

Nieuwe invulling

In deze video gaat Camps in op vragen over de verhouding publiek en privaat, besluitvorming, uitvoering, legitimiteit, rechtvaardigheid, en leiderschap. Hoewel deze thema’s klassiek zijn – Camps start zijn reflectie met de onrechtvaardige en machteloze gevoelens die hij als kind meemaakte toen zijn familie met ruilverkaveling geconfronteerd werd – krijgen deze thema’s krijgen door Covid-19 een nieuwe invulling.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.