of 65101 LinkedIn

Tegenstemmend PvdA-raadslid Lelystad uit fractie

Het project Flevokust is niet door de raad van Lelystad gekomen door een onverwacht tegenstemmend PvdA-fractielid: Emmy van der Kleij. Twee dagen later behoort zij niet meer tot de PvdA-fractie. Een nieuw plan voor Flevokust zal pas na de raadsverkiezingen het licht zien.

Met toezeggingen hadden coalitiepartijen PvdA en CDA na het wegvallen van de steun van coalitiepartij Inwonerspartij oppositiepartijen ChristenUnie en SP weten te bewegen toch maar voor het Flevokust-plan te stemmen. Een afvallig PvdA-raadslid deed dinsdag alle moeite teniet. Zij vertrekt twee dagen later uit de fractie.

InwonersPartij trok zich al terug
De ontwikkeling van de Flevokust met een containerterminal en een bedrijventerrein was een gekoesterde wens van wethouder Jop Fackeldey (PvdA). De havenontwikkeling stond ook al tien jaar in het structuurplan. Omdat de deadline voor een miljoenensubsidie van het rijk en een daaraan gekoppelde subsidie uit Europa (in totaal 10 miljoen) rap naderde moest het plan dinsdagavond ter stemming in de raad worden gebracht. Coalitiepartijen VVD en PvdA zagen al met lede ogen aan dat coalitiepartij InwonersPartij de steun introk vanwege de in hun ogen te hoge financiële risico’s voor de gemeente. Daarmee wilden ze de inwoners van Lelystad niet opzadelen.

Twijfels over Van Bentum
Daarom moesten de coalitiepartijen, samen goed voor 14 van de 35 zetels, op zoek naar medestanders in de oppositie. Ook daar leefden bezwaren, zoals wantrouwen tegen afvalverwerker Van Bentum die al een eenzijdige koopovereenkomst voor 82 hectare land had opgesteld in afwachting van het besluit van de gemeenteraad. ‘Van Bentum is een paar weken geleden veroordeeld voor het vervuilen van het riool in Moerdijk. Men twijfelde of de milieuregels wel zouden worden nageleefd. Zijn deelname ligt niet goed’, vertelt gemeentewoordvoerder Dick Nauta.

Toezeggingen gedaan
Deze hobbels werden genomen. De afvalverwerkingscentrale werd uit het plan gehaald en de ophoging van het terrein zou met secundaire opgeschoonde bouwstoffen gebeuren. Om de kans op milieuproblemen te minimaliseren investeert de gemeente in extra controles van de aangevoerde bouwstoffen en kregen omwonenden een grotere stem. Ook werden financiële risico’s afgedekt en kan er geen zeer zware industrie op het terrein komen.

Plan verworpen
Dat was uiteindelijk genoeg voor broodnodige steun van oppositiepartijen. En toen was daar de hoofdelijke stemming en bleek PvdA-raadslid Emmy van der Kleij toch niet overtuigd. De overgebleven milieueffecten wogen voor haar toch zwaarder dan de werkgelegenheid, verklaarde ze na afloop tegen Omroep Flevoland. Ze stemde tegen, waardoor de verhouding 18 tegen en 17 voor werd en het plan tot stomme verbazing van wethouder Fackeldey en PvdA-fractievoorzitter Henk Soomers werd verworpen.

Vertrouwenscrisis
Van der Kleij zit vanaf donderdag niet langer in de PvdA-fractie. Ze gaat verder in de raad onder haar eigen naam. Henk Soomers zegt dat dit besluit genomen is vanwege een vertrouwenscrisis. 'U moet zich voorstellen dat hier maandenlang over is gediscussieerd. Tijdens de laatste fractievergadering zei ze voor de werkgelegenheid te kiezen en de fractie te volgen, maar tijdens de stemming deed ze wat anders.' Afwijken is nooit uitgesloten, aldus Soomers. 'Maar dan proberen we elkaar te overtuigen en werken we naar unanimiteit.' Volgens Van der Kleij is zij niet zelf uit de fractie gestapt. 'Dat klopt “totaal niet”.' Nadere vragen kon zij gistermiddag helaas niet beantwoorden, omdat zij in beslag werd genomen door de continu overgaande telefoon. Op vragen per mail heeft zij (nog) niet gereageerd.

Veel onzekerheden
Volgens Nauta moet de gemeente voordat een nieuw voorstel na de raadsverkiezingen naar de raad kan nog uitvinden of uitstel van de subsidie van het rijk sowieso wel mogelijk is. De provincie Flevoland heeft al laten weten achter de ontwikkeling van Flevokust te blijven staan en een nieuw plan af te wachten. De containerterminalexploitant tekende maandag nog een overeenkomst met de gemeente. Het is nog onduidelijk of deze nu aan boord blijft. Dat geldt ook voor de vraag of het project nog onder de Crisis- en herstelwet kan vallen. En daarnaast moet het waterschap moet zich nog uitspreken over de dijk.

Voorbereidingskosten gemaakt
Fackeldey heeft gezegd dat er brede politieke steun is voor de ontwikkeling van de haven. ‘Maar hoe dat precies wordt vormgegeven moeten partijen na de verkiezingen uitonderhandelen’, zegt Nauta. Grote financiële schade heeft het verwerpen van het voorstel niet. ‘Voor daadwerkelijk geld uitgeven is een raadsbesluit nodig, maar de bestede uren, de voorbereidingskosten zijn natuurlijk wel gemaakt.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.