of 59082 LinkedIn

Taskforce wil massieve aanpak Antilliaanse probleemgroepen

Reageer
Er is een massieve inzet nodig op structurele programma’s,  met name gericht op de problematiek van Antillianen die na 1995 naar Nederland zijn gekomen. Dat is de kernboodschap van de Taskforce Antilliaanse Nederlanders aan het kabinet en de zogenoemde Antillianen gemeenten.

In haar vandaag gepresenteerde rapport Antilliaanse probleemgroepen in Nederland, een oplosbaar maatschappelijk vraagstuk adviseert de Taskforce een ‘massieve inzet’ op structurele programma’s in zes grote steden voor de periode 2009 tot 2017.

 

Er is een tweedeling tussen een groep zeer geslaagde Antillianen en een groep met uiterst problematische omstandigheden. Volgens de Taskforce is in 1995 een trendbreuk ontstaan in het migratiemotief van Antillianen. Voor 1995 kwamen Antillianen voor een opleiding naar Nederland, daarna kwam een grote groep kansarme Antillianen uit sociaal-economische motieven. Door deze achterstand, gecombineerd met ‘specifieke cultuurdominante gewoonten en gedrag’, komt aansluiting bij de Nederlandse samenleving niet tot stand.

 

Urgent
De problemen met Antillianen concentreren zich in enkele gemeenten, maar gaan gepaard met grote overlast en grote maatschappelijk kosten. De Taskforce acht het dan ook ’urgent’ en ‘noodzakelijk’ dat de problemen van en met de Antilliaanse gemeenschap worden opgelost. Een meerjarige structurele aanpak tot 2017 is noodzakelijk. Daarvoor zijn dan wel extra financiële middelen en inzet nodig. Het Rijk moet haar bijdrage verhogen van 5 naar 9 miljoen per jaar.

 

Programma
Tachtig procent van de middelen zal naar een programma-aanpak in zes gemeenten moeten gaan waar 21.000 Antilliaanse Nederlanders sinds 1995 verblijven. Het gaat om Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Tilburg, Almere en Dordrecht. De programma’s moeten volgens de Taskforce voldoen aan een heldere probleemanalyse, een outreachende werkwijze, een persoons- en groepsgerichte aanpak, een repressieve aanpak van overlastgevende en criminele groepen en personen en een duidelijke bestuurlijke regie.

 

Rolverdeling
Om echte resultaten te boeken dienen Rijk, gemeenten en de Antilliaanse gemeenschap wel heldere afspraken te maken over een adequate rolverdeling in de uitvoering van de meerjarenprogramma’s en is een juiste verantwoording over de te bereiken resultaten van belang.

 

Lees ook het Rapport Taskforce Antilliaanse Nederlanders

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.