of 59250 LinkedIn

Sturen op maatschappelijk resultaat helpt transformatie zorg

Bianca den Outer 1 reactie

Vanaf 1 januari 2015 zijn drie nieuwe wetten ingevoerd: de Jeugdwet, Wet Langdurige Zorg en Participatiewet. De wetgevingstrajecten mogen dan afgerond zijn, de nieuwe werkelijkheid heeft al veel eerder een aanvang genomen. De transitie is al een aantal jaren in volle gang. En de transformatie die plaatsvindt, kent ook geen start- en einddatum.

Gemeenten hebben nu een uitgelezen kans transformatie van zorg in te zetten door te starten met een concrete visie op het gehele sociale domein en het benoemen van gewenste maatschappelijke resultaten. Door maatschappelijke resultaten en ambities te formuleren, helpen we zorgorganisaties zich anders in te richten: van het draaien van gestandaardiseerde zorgproductie in minuten of producten naar een systeem waarbij zorgorganisaties maatwerk kunnen bieden aan hun cliënten. Dat vergt uitwerking op alle vlakken: van de wijze van organiseren van werken in sociale wijkteams tot andere vormen van bekostiging.

 

In de dagelijkse praktijk zien we nu al, ruim een maand nadat de nieuw bedachte structuren werkelijkheid worden, een enorme behoefte ontstaan aan informatie. Er worden veel output- prestatie-indicatoren (door)ontwikkeld. Dat gebeurt weliswaar zoveel mogelijk op basis van de reeds bekende en erkende standaarden van de beroepsverenigingen maar als we de alle indicatoren van de verschillende disciplines in een willekeurig sociaal wijkteam bij elkaar optellen, komen we tot een indrukwekkend boekwerk. En omdat we het huidige in stand laten, maar we wel ook de effecten van de nieuwe manier van organiseren willen meten, komen er uiteraard nog een aantal lijstjes met indicatoren bij.

 

Als we blijven sturen op output en KPI’s, zullen de rapportages indrukwekkend zijn en de wereld van beleidsmakers zal overzichtelijk en beheersbaar lijken. Een gemeenteraad zal kennis kunnen nemen van aantallen geholpen jeugdigen, gezinnen en ouderen, netjes gecategoriseerd in doelgroepen. De wijkteams zullen afgerekend worden op aan hun vooraf opgelegde targets. Risico’s denken we daarmee zoveel mogelijk uit te sluiten. Maar het resultaat zal zijn dat we dode structuren creëren en de schijn van controle.

 

Het is heel goed mogelijk om als gemeente en gemeenteraad te sturen op maatschappelijk resultaat en concrete keuzes te maken over de inzet en bekostiging van zorg samen met burgers en zorgaanbieders. In de praktijk is het reeds mogelijk gebleken zonder extra registratie door zorgprofessionals met behulp van gevalideerde cijfers zorgkosten en zorggebruik op wijkniveau in kaart te brengen. Samen met een inventarisatie van gevalideerde risicofactoren, ontstaat op die manier een duidelijk beeld van de veerkracht van een wijk.  Op basis daarvan kan het gesprek met burgers, de professionals en de mensen die dagelijks werken in een wijk gevoerd worden om samen te bepalen of de informatie congruent is met hun (praktijk)ervaring. Ook kunnen we gezamenlijk de plekken identificeren waar inzet van professionals geïntensiveerd moet worden. Zonder extra registratie door wijkteams, kunnen we daarna zien wat de interventies in een wijk bijdragen aan het maatschappelijk resultaat.

 

Output-indicatoren zullen in een bepaalde mate altijd nodig blijven zijn. Maar het is wel degelijk mogelijk om de transformatie van zorg te faciliteren, lokaal te werken en tegelijkertijd niet te verzanden in een carrousel van verantwoordingsinformatie.

 

Bianca den Outer is co-founder van JB Lorenz

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Harold van Garderen (Directeur) op
Goed stuk. Vooral de redenatie dat output-indicatoren niet echt gaan helpen bij het realiseren van de benodigde transformaties. Al die extra indicatoren leidden vooral tot meer data en zoals iedereen onderhand wel snapt is Big Data niet gelijk aan Big Insight.

De oplossing zal liggen in het loslaten van de schijn-objectiviteit van cijfers en verschuiven meer kwalitatieve vormen van evaluatie. Met name de PNI Sensemaking methodiek is hiervoor erg geschikt omdat deze schaalbaar en betaalbaar en continu inzicht levert in de ontwikkelingen in het sociale domein.

Hierbij gaat het zeker niet om Big Brother achtige Big Narrative als opvolger van Big Data, maar meer over #openstories naast #opendata.

Wie meer wil weten kan terecht op onze website www.top-innosense.nl of bel 0629097305.

U kunt ook contact opnemen met Tim Robbe van Robbe en Partners 06 524 01 681