of 59082 LinkedIn

Congres Sturen op integraal werken
De burger Centraal

Binnenlands Bestuur en Movisie organiseerden samen op 18 mei 2017 het congres Sturen op integraal werken. De burger Centraal. Onderaan deze pagina kunt u de presentaties downloaden en meer informatie vinden over het participatiewiel.


 

Kennisinstituten gaan gemeenten steunen bij integrale aanpak

 

Ondanks de transities in het sociaal domein, lukt het veel gemeenten nog  niet om vraagstukken integraal aan te pakken. Wat zijn succesfactoren voor integraal werken? Hoe kun je effectief een brug slaan tussen gezondheid, welzijn, sport en zorg? Op een congres over Integraal Werken presenteren vandaag zeven landelijke kennisinstituten gezamenlijk het e-magazine ‘Sturen op integraal werken’. Over effectief integraal werken blijkt veel meer onderbouwde en praktische kennis beschikbaar dan veel beleidsambtenaren en bestuurders weten.

 

Schotten

Uitgangspunt van Integraal werken is dat gemeenten burgers en cliënten zodanig ondersteunen dat zij  met hun vragen en problemen zo weinig mogelijk geconfronteerd worden met verschillende hulpverleners, organisaties en schotten tussen organisaties. Het e-magazine laat zien hoe je daarop met onderbouwde interventies kunt sturen. Naast inspiratie biedt dit magazine een handige toegang tot de verschillende databanken met erkende interventies bijvoorbeeld voor het bestrijden van eenzaamheid, de aanpak van ziekteverzuim op school of de zorg voor kwetsbare ouderen. De landelijke kennisinstituten Nederlands Jeugdinstituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, RIVM Centrum Gezond Leven, Kenniscentrum Sport, Movisie, Trimbos-instituut en Vilans beoordelen de kwaliteit en effectiviteit van interventies en presenteren deze interventies in hun databanken. Het gaat om interventies op het terrein van jeugdzorg en jeugdgezondheid, leefstijl, sport en bewegen, sociaal domein, geestelijke gezondheidszorg, ouderen, mensen met een beperking en justitiële interventies. Er zijn steeds meer domein-overschrijdende effectieve interventies.

 

Zoektocht sociale wijkteams

Om integraal werken mogelijk te maken is helpt het om inzicht te hebben in de kwaliteit van interventies, ook van interventies van andere disciplines. De opgave is om deze kennis gezamenlijk te benutten. In de sociale wijkteams is deze zoektocht bijvoorbeeld volop gaande.  Met het e-magazine ‘Sturen op integraal werken’ kunnen gemeenten en professionals direct aan de slag. Gemeenten krijgen tips en inzichten in wat werkt voor een integrale aanpak. Zo vertelt wethouder Frouke de Jonge over hoe integraal werken steeds meer gestalte krijgt in Almere en pleit hoogleraar Tom van Yperen (RUG) voor dynamischer databanken. Daarnaast komen diverse succesvolle integrale erkende interventies aan bod rond thema’s als valpreventie bij ouderen, ziekteverzuim op scholen of het bestrijden van eenzaamheid. Wat maakt deze interventies succesvol? Tenslotte krijgen gemeenten krijgen via het magazine gemakkelijk toegang tot de verschillende databanken.

 

Samenwerking kennisinstituten

De landelijke kennisinstituten beseffen dat zij over de grenzen van hun eigen domein moeten kijken om bij te dragen aan integraal werken. Gezamenlijk zetten zij zich daarom vanuit het ‘Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies’ in voor gebruik van kwalitatief hoogwaardige interventies in de praktijk. Erkende interventies zijn effectief, goed uitvoerbaar en zijn de basis voor een gebalanceerde integrale lokale aanpak van problemen op het terrein van interventies op het terrein van jeugdzorg en jeugdgezondheid, leefstijl, sport en bewegen, sociaal domein, geestelijke gezondheidszorg, ouderen, mensen met een beperking en justitiële interventies.

 

www.sturenopintegraalwerken.nl

 

 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie, neem contact op met:

Toon van Wijk, Persvoorlichting RIVM, T E   toon.van.wijk@rivm.nl

Paul van Yperen, Communicatie Movisie, T 030 789 2235, E p.vanyperen@movisie.nl

Presentaties Sturen op integraal werken