of 59250 LinkedIn

Transformatie jeugdhulp kan slagen

Reint Dijkema en Guus Schrijvers 7 reacties

Transformatie van jeugdhulp is gericht op preventie, normaliseren, eerder, integraal, ruimte professional. Het leidend maken er van kan, als aanbieders werken met stepped en blended care. Hiermee is het gros van opvoed- en opgroeivragen oplosbaar. Onderstaand schema toont het verschil tussen traditionele - en stepped en blended aanpak.  

Damian, 14, half jaar na overlijden moeder; drie maanden niet naar school, maakt ruzie met vader, afspraken, regels overtreden, steelt geld van oma. Politie na joyriden. Geen signalen van rouw, mat in contact, geen contactgroei. Niks interesseert hem, hij heeft geen probleem.

 

Systeemhulpverlener, behandeling van gestagneerde rouw, familieleden betrokken, oriënterende gesprekken, evaluatie, onbekend aantal gesprekken van 1,5 uur thuis over manier waarop met verlies is omgegaan en hoe verdriet en woede een plek krijgen in levens. Veel gesproken over gezin herkomst vader en oma. Behandeling zo min mogelijk op Damian gericht. Het gezinssysteem geholpen met stagnatie rouw. Ze begeleiden Damian beter, gedragsproblemen nemen af. Damian, vader, oma ontwikkelen betere band.

 

Getrainde, generalistische hulpverleners analyseren, werken gedragsafwijking/problemen door en zetten jongere/gezin maatschappelijk in kracht, met gemengde werkvorm, standaard puttend uit  technieken. Vormen en standaard zijn methodisch beschreven, begrensd per stap, in maximum aantal gesprekken, over zelfde thema’s en zelfde doel maar meetbaar, betaald per module.

 

Traditioneel: - vrijheid in behandelduur - onbekende prijs - differentiatie in handelingen - gebaseerd op keuzes hulpverlener - specifiek en algemeen werkzame factoren - gebruikt één werkvorm - cliënt in wachttijden - resultaten minder vergelijkbaar.

 

Stepped en blended: - vastgestelde behandelduur - bekende prijs - gestuurd in handelingen - minder gebaseerd op keuzes hulpverlener -  algemeen werkzame factoren - gebruikt meer werkvormen - cliënt in directe feedback - resultaten vergelijkbaarder.                               

                                                                                          

Jeugdhulp beïnvloedt de situatie van cliënt door gedragsverandering bij cliënt. Thomas Webb onderzocht vijfentachtig online jeugdzorginterventies op effectiviteit. Hij concludeert dat de effectiefste, drie dingen hebben: ontwerp is geheel wetenschappelijk, meerdere werkvormen tegelijk  en langdurig directe feedback op gedrag. Dit dient de transformatie. Er is geen bewijs over aandeel van algemeen en specifiek werkzame factoren in resultaten. Wel dat algemeen werkzame factoren 85 procent van de effectiviteit bepalen en specifieke factoren 15 procent.

 

Kostenbesparing volgt met stapsgewijze interventie door het opknippen van een hulptraject. Als de delen meetbaar zijn wordt de doelmatigheid vergroot. Stappen moeten handhaafbaar en onderscheidbaar zijn met gedetailleerde werkzaamheden. Zo ontstaan uitwisselbare delen, overal toepasbaar. Scheepsbouwers die dezelfde spanten gebruiken repareren in meerdere landen.

 

Door de online jeugd zal de transformatie digitaal zijn. De voordelen zijn aangetoond. Het onderzoek adviseert gebruik van online, gemengd met face-to-face, standaard gebaseerd op meerdere technieken als cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering. Ook huisvesting kost minder.

 

Hulp en zorg integreren in een generieke methode sluit aan bij wet én kostenbesparing door gemeenten. Lokale rekenkamers zeggen: trajectfinanciering/resultaatbekostiging is het beste. Daarom verdient generieke, stepped - en blended care aanbeveling. Duur en resultaatsturing zijn ingebouwd. Zo’n grote doelgroep vergt gescheiden toeleiding en probleemanalyse. De gemeente beschikt en de professional analyseert in de 1e begrensde module. Monitor een brede doelgroep met alle opvoedvragen, in een pilot onder gecontroleerde omstandigheden met twee gemeenten, het leren geborgd en prestatie groeiend. 

Reint Dijkema, bestuursadviseur Jeugdhulp

Guus Schrijvers, hoogleraar Public health

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Cathy al Bazi (Junior adviseur Jeugd) op
Transformatie jeugdhulp kan zeker slagen! Een generiek stepped en blended caremodel past daarom goed in de transformatie. Helaas is het in mijn ogen nog een onderbelicht onderwerp.

In 2008 heb ik mijn afstudeeronderzoek gericht op de online hulpverlening die Kwadraad leverde aan haar cliënten. Deze cliënten kregen via stapsgewijze interventies de mogelijkheid om blended of online hulpverlening te ontvangen. Een van de voordelen voor de cliënt is dat het opknippen van het hulptraject leidt tot het stellen van haalbare doelen. Daarnaast krijgt de cliënt gedurende het gehele traject feedback en wordt de cliënt na iedere online afspraak gevraagd om feedback te leveren. Zo kan de cliënt zijn gedrag tijdig bijsturen en kan met de feedback van de cliënt het hulpverleningstraject op maat gemaakt worden.

Met o.a. congressen over online&blended stepped care wordt er de afgelopen jaren meer aandacht gevraagd voor deze werkwijze. Ik vraag me af hoe het nog beter belicht kan worden? Er zijn namelijk veel instellingen en aanbieders die kunnen profiteren van deze werkwijze.
Door J. Clarenbeek op
Inzetten op online inderdaad essentieel; past bij doelgroep.
Resultaatsturing ... spannend maar veelbelovend!
Door Reint Dijkema (auteur) op
De laatste regels in het artikel zijn een beweegreden om zo'n vergelijkende pilot te beginnen. De aanbeveling tot beleidsmonitoring van de Rekenkamercommissie (Binnenlands Bestuur 10 februari 2015) aan de raden van Vlaardingen en Schiedam zijn een kans om de invloed van de gemeenteraad concreet te maken.
Door Joachim Jansen (Projectleider medische applicaties) op
De "stepped & blended" aanpak spreekt mij enorm aan. Ik ben zeer benieuwd naar de resultaten van de pilot. Waar kan ik meer informatie vinden?
Door N.W. Pel op
Wie het artikel kritisch leest, ontdekt een visie over standaardisering van arbeid; inspirerend.
In de kern gaat het om zakelijke dienstverlening, niet over gedragsmatige aspecten van jeugdhulp(verlening).
Gedragsveranderingen zijn in deze innovatie al geborgd in een diepere laag, de Handleiding.
Door W.F.Willems (raadspensionaris) op
Er zou al veel gewonnen zijn door -zoals vroeger standaard was in de gehele hulpverlening- de intakes te laten doen door de meest ervaren/deskundige hulpverleners.
Door Frits van Vugt (adviseur en onderzoeker sociaal domein) op
Zeer interessante zienswijze die confronterend is voor al die zorgbehandelaren die 'hun eigen kunstje' doen en daar vast in geloven. Nogal wat onderzoek onderzoek toont aan dat sociaal-psychische behandelingswijzen niet werken, maar jarenlang gebruikt worden door psychiaters, sociotherapeuten e.d.

De voorgestelde "stepped & blended" aanpak gaat uit van evidence based aanpak. Transparant. Resultaatgericht. Geen hobbyisme.
Prima!