of 62812 LinkedIn

Special Het Sociaal domein in coronatijd

Afbeelding

Gemeenten zitten in zwaar weer. De tekorten op vooral de Wmo en jeugdzorg blijven oplopen. Meer dan ooit zijn gemeenten op zoek naar grip op de financiën, maar ze willen tegelijkertijd wel ‘de goede dingen’ blijven doen. De coronacrisis heeft deze tendens versterkt.

 

In deze speciaal besteden we onder meer aandacht aan het nog te verschijnen onderzoek naar verwachtingen en resultaten van vijf jaar sociaal beleid van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Met de voorzitter van visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein Marjanne Sint gaan we in op de worsteling van gemeenten om financiële grip op het sociaal domein te krijgen. Ook worden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar corona en het sociaal domein dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door I&O Research.  

 

1 – Vijf jaar sociaal beleid. Mariska Kromhout, senior wetenschappelijk medewerker van het SCP, licht de resultaten toe van een meerjarig SCP-onderzoek.

 

2 – De opbrengst van visitaties bij 15 gemeenten door de visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein, met aanbevelingen voor alle gemeenten en het rijk.

 

3 – Onderzoek Binnenlands Bestuur en I&O Research: corona en het sociaal domein.

 

4 -  Schuldhulpverlening. Hoe bereiden gemeenten zich voor op de (verwachte) toename van het aantal inwoners met schulden. En: hoe wordt invulling gegeven aan de nieuwe Wet schuldhulpverlening (die op 1 jan 2021 ingaat)?

 

5 – Essay: maatwerk is van essentieel belang voor een rechtvaardige samenleving

 

De special Sociaal domein van Binnenlands Bestuur verschijnt op vrijdag 20 november 2020. U kunt uw advertentie reserveren tot uiterlijk maandag 16 november 11:00 uur. 

Ruim 43.000 hoger opgeleide ambtenaren en bestuurders hebben een abonnement op Binnenlands Bestuur. Zij ontvangen het magazine elke veertien dagen op vrijdag op het huisadres. Het magazine is al 40 jaar hét medium voor onafhankelijk nieuws, opinie en achtergrond. Themanummers van Binnenlands Bestuur worden meer dan uitstekend gelezen.

Wilt u meer weten over de advertentiemogelijkheden van Binnenlands Bestuur? Neem contact op met de afdeling sales.

 

 

Afbeelding

Facts & Figures

Binnenlands Bestuur is een onafhankelijk platform voor de hoger opgeleide ambtenaren en bestuurders bij de overheid vanaf salarisschaal 8.
 

  • 200.000 unieke bezoekers per maand
  • 10 nieuwsbrieven, totaal ca. 55.000 unieke abonnees
  • Linkedin Groep met ca 62.000 leden
  • Magazine (papier+online) 44.528 abo (op privé adres)
  • Vacaturebank ca 190.000 pageviews per maand
  • Nieuwe samenwerking Binnenlands Bestuur en Finance.nl

Contact

Uploaden materiaal

Uw advertentie naar ons uploaden zonder advertentiecode? Klik hier en volg de instructies op de site.

 

Wilt u meer informatie over de aanleverspecificaties? Neem contact op met Gerda Bruggeman of Annet van Vliet via traffic@binnenlandsbestuur.nl