of 63966 LinkedIn

BB debat: Kiezen of delen in het sociaal domein

Afbeelding

De decentralisaties staan voor de deur. Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten er tal van taken bij op het gebied van ondersteuning van ouderen en gehandicapten, jeugdzorg en participatie. 


Hoe gaan gemeenten dit opvangen? Welke keuzes gaat u maken? Gaat u zelf de regie voeren of gaat u delen uitbesteden aan lokale maatschappelijke partners? Gaat u de bezuinigingen gelijkmatig verdelen over alle doelgroepen of scherpe keuzes maken in groepen die wel en niet voor voorzieningen in aanmerking komen? En koopt u uw diensten in via klassiek aanbesteden, volgens het Zeeuwse model of met andere vormen van aanbesteden? Hoe zoekt u de balans tussen formele in informele zorg? Wat vangt u op met collectieve en wat met individuele voorzieningen?

Wordt het kiezen, of wordt het delen?
Op deze vragen proberen we tijdens het BB debat Kiezen of delen in het sociaal domein op donderdag 22 mei een antwoord te vinden. Het debat begint om 12.30 uur. 

 

Schrijf u snel in!

 
Een debat georganiseerd door Binnenlands Bestuur in samenwerking met MOVISIE en BMC.


Afbeelding
 

 

 


Verstuur dit artikel naar Google+