Advertentie
sociaal / Nieuws

Zorgverzekeraars moeten meebetalen aan jeugdzorg

Partijen die baat hebben van vernieuwingen die gemeenten in de jeugdzorg doorvoeren, moeten daaraan meebetalen. Dat vindt de Woerdense wethouder Arjan Noorthoek (jeugdzorg, CDA). Hij denkt daarbij onder meer aan zorgverzekeraars die kunnen meebetalen aan praktijkondersteuners jeugd.

31 december 2019
financien---berg-geld.jpg

Partijen die profiteren van innovaties die gemeenten in de jeugdzorg doorvoeren, moeten daaraan meebetalen. Dat vindt de Woerdense wethouder Arjan Noorthoek (jeugdzorg, CDA). Hij denkt daarbij onder meer aan zorgverzekeraars die kunnen meebetalen aan praktijkondersteuners jeugd, die steeds meer gemeenten inzetten.

Rekening

‘Nu wordt altijd naar gemeenten gekeken. Gemeenten moeten bijvoorbeeld innoveren en wachtlijsten wegwerken, maar de rekening komt altijd bij gemeenten te liggen’, aldus Noorthoek. ‘Ik vind dat we met elkaar de kosten moeten dragen.’ De zorgverzekeraars zouden bijvoorbeeld kunnen meebetalen aan de praktijkondersteuners jeugd die in huisartsenpraktijken worden ingezet. Daarmee wordt deels voorkomen dat zwaardere en daarmee duurdere zorg moet worden ingezet. Ook wordt de huisarts ontlast.       

Kaders

Daarnaast heeft Noorthoek behoefte aan kaders wat onder jeugdzorg en jeugdhulp valt en wat niet. ‘Ouders verwachten nu vaak dat gemeenten alle zorg op zich neemt en betaalt.’ Die kaders zouden in de ogen van Noorthoek door het rijk moeten worden opgesteld. Gemeenten kunnen zelf ook wel grenzen stellen, maar verschillen tussen gemeenten worden vaak maatschappelijk niet geaccepteerd. Ook worden regelmatig rechtszaken gevoerd als een zorgvraag wordt afgewezen. De discussie over wat bij het opvoeden en het ‘gewone leven’ hoort en bij voor welke problemen jeugdhulp en -zorg moet worden ingeschakeld, wordt volgens Noorthoek - ‘gelukkig’ – wel steeds vaker gevoerd.

Gemengde gevoelens

De Woerdense wethouder heeft gemengde gevoelens over de plannen van minister De Jonge (VWS, CDA) om een deel van de jeugdzorg bij gemeenten weg te halen en op (boven)regionaal niveau te beleggen. ‘Heel veel gemeenten zitten nu in een transitie en gaan, na de eerste jaren ervaring te hebben opgedaan met de jeugdzorg, er een andere invulling aan geven. Dan moet je niet weer de boel overhoophalen.’ Er is wel wat voor te zeggen om specialistische jeugdzorg, zoals crisishulp of jeugdzorg met verblijf, (boven)regionaal te regelen, vindt Noorthoek. ‘Maar de grote bulk moet je bij gemeenten laten. Gemeenten hebben de zorg dichtbij mensen en in de wijk geregeld. Dat moet je zo houden.’  

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

alexander / ambtenaar
De heer Noorthoek heeft volstrekt gelijk. Eindelijk iemand met visie
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Herman Nijskens
Onzin, de voordelen als die er al zijn werken vanzelf op termijn door in de premie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
CW Boogaart / publicist
Toch raar dat jeugd"zorg" bij pseudomedici, advocaten en rechtbanken ligt en niet bij echte MEDICI en zorgverzekeraars, net als voor ouderenzorg,tandzorg, kraamzorg,beweegzorg!? een derde van de miljarden verdwijnt in zakken van Jeugdzorg/Kinder""bescherming. Mijn voorstel, ook om fraude met zorgbureau's te voorkomen: Zowel jeugdZORG en WMO onderbrengen bij de zorgverzekeraars en gezien die markt van 30 naar 4 is gegaan die laten opgaan in Zorgfonds. Het is zowel met jeugd"zorg" als WMO fout gegaan toen het naar gemeenten moest, buiten hun schuld overigens.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Deze zorg ook onderbrengen in het basispakket is niet haalbaar. De zorgverzekering zou voor 60% van Nederland niet meer betaalbaar zijn. De huidige kosten van de basisverzekering inclusief eigen risico levert voor veel mensen al problemen op.

M.i. moet bij de WMO en Jeugdzorg vooral meer aan preventie, prioritering en binnen eigen familie worden gedaan. Als we op dezelfde voet doorgaan is deze zorg namelijk op middellange tot langere termijn niet meer op te brengen en te betalen..

Het aanbieden als deelpakket bij de zorgverzekering zal op weinig deelname kunnen rekenen en bij de verzekeraars weinig steun krijgen. Immers vooral personen die van deze zorg gebruik (willen) maken zullen zich aanmelden. Kortom, leuk bedacht maar qua uitvoering zonder forse Rijkssteun niet haalbaar.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
CW Boogaart / publicist
dhr. Spijker op 4 januari 2020 12:20 WMO is vooral onbetaalbaar geworden door het van de zorgkantoren over te brengen naar de meer dan 400+ gemeenten, ook die kantoren kosten geld, en de indicatiestellers vanwege onkunde kosten huisartsen veel tijd met uitleggen wat een gebrek betekent. Nog even afgezien dat de zgn. marktwerking in praktijk niet werkt omdat gemeentelijke vriendjespolitiek ervoor zorgt dat er maar 1 partij overblijft. Weg keuze, eveneens vanwege dezelfde reden dat ze liefst in natura geven in plaats van keuze ook voor PGB wat 25% goedkoper is. En dan kan de huisarts of een collega ahv medisch dossier waar indicatiepersonene geen toegang toe hebben, een betere indicatie geven, en ook dat bespaart geld.Jeugd"zorg"is geen zorg maar een voortwoekerende plaag of kanker zelfs, waarvan meer dan 90% onnodig is. Kinderen worden ten onrechte gelabeld, lagere scholen zijn de visvijver geworden. voor jeugd"zorg". Daar kunnen we miljarden op besparen. En bij echte medici (zorgverzekering) vallen die labels al snel van de kinderen af en is er geen zorg meer nodig.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
CW Boogaart / publicist
dhr. Spijker op 4 januari 2020 12:20 EN wat ook zou helpen als de overheid niet elk jaar sinds plm. 2005 de HELFT van ONZE premies AOW, AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), ANW oftwel 31,7 miljard zou stelen om de rijksten te bevoordelen zoals de Algemene Rekenkamer in 2008 al vaststelde., en daarnaast de falende marktwerking in zorg zelf van 30 zorgverzekeraars gingen we naar 4 dus dan kan het ook naar 1 terug, en kunnen we de eigen risico en inkomensoverdracht van overheid aan zorgverzekeraars ook stoppen (de zorgtoeslag voor 85% burgers) Mijn mening over jeugdzorg in eerder reactie is mede gebaseerd op onderzoek en feit dat ik al 45 jaar optreed als pro-bono raadsman inzake o.a. huiselijk geweld/jeugdzorg.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
w.f.willems / pensioen
Dat hadden we natuurlijk ook in 2015 kunnen bedenken, maar ondanks alle waarschuwingen, heeft de VNG op alle fronten zitten slapen en is dus totaal ongechikt om dergelijke transities tot een goed einde te brengen. Gelukkig krast Kniertje Kriens binnenkort op.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie