sociaal / Partnerbijdrage

Onzekerheden rondom het verantwoordingsproces 2020

Onzekerheden rondom het verantwoordingsproces 2020. De voorbereidingen van het verantwoordingsproces 2020 staan voor de deur

08 oktober 2020
zorglokaal.1.jpg

De voorbereidingen van het verantwoordingsproces 2020 staan voor de deur. Een jaarlijks terugkerend moment voor alle Nederlandse gemeenten. Maar dit jaar anders dan normaal gesproken.

Net als ieder jaar, zal ook de zorginzet over 2020 verantwoord moeten worden. Echter, vanwege de verantwoording van onder andere de continuïteitbijdrage en de meerkosten, zal de wijze van dit proces dit jaar anders worden. Onzekerheden rondom het verantwoordingsproces 2020 zullen er dan ook zijn. Maar hoe gaat het verantwoordingsproces 2020 eruit zien en wat betekent dit voor uw gemeente?

 

Onzekerheden kosten extra capaciteit

In een productieverantwoording verantwoord een aanbieder de daadwerkelijk geleverde productie over het voorafgaande jaar. Dit volgens de vastgestelde contractuele afspraken, zoals leveringsvorm en producttarief. Vervolgens wordt dit bij de gemeente vergeleken met de eigen administratie. Komt de aangegeven productie overeen met de afgegeven indicaties, het afgesproken tarief en de (goedgekeurde) declaraties? Zowel de continuïteitsbijdrage als de meerkosten vallen hier niet onder, omdat beiden niet onder geleverde productie kunnen worden geschaard. Maar hoe kunnen deze twee onderdelen dan verantwoord worden?

 

Verschillende partijen, waaronder de VNG, NBA en Ketenbureau i-Sociaal Domein zijn uitvoerig in overleg met elkaar. Hieruit is al naar voren gekomen dat er nieuwe formats voor de productieverantwoording Jeugd en Wmo zullen worden gepubliceerd. Ook het landelijk controle protocol zal anders zijn. Door de aanpassing in formats, verwachten wij dat er een extra controle wordt ingebouwd in het verantwoordingsproces 2020. Zoals ook al aangegeven in ons voorgaand blog ‘Het werk van een consultant’. Deze controle vraagt voor de uitvoering om extra capaciteit in tijd en inzet. Het is daarom belangrijk dat u als gemeente hier alvast rekening mee houdt.

 

In november zal naar verwachting meer duidelijkheid komen over de nu nog onzekerheden rondom het verantwoordingsproces 2020. Zodra deze informatie beschikbaar is zullen wij dit met u delen.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De consultants van Zorg-Lokaal hebben meerdere projecten rondom het verantwoordingsproces uit mogen voeren. Van het coördineren van het proces tot de inhoudelijke controle van de productieverantwoordingen. Wilt u eens gedachten wisselen over het verantwoordingsproces? Vraag dan hier een vrijblijvend gesprek aan.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.