Advertentie
sociaal / Nieuws

Verlanglijstje NVVK voor kandidaten raden en colleges

Branchevereniging voor schuldhulp en sociaal bankieren NVVK heeft in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in maart een verlanglijst gepubliceerd met knelpunten en gewenste maatregelen.

08 februari 2018

Branchevereniging voor schuldhulp en sociaal bankieren NVVK heeft in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in maart een verlanglijst gepubliceerd met knelpunten en gewenste maatregelen.

Betere toegang

De NVVK richt zich met haar wensenlijst op zittende en toekomstige raadsleden en wethouders. Zij moeten er in de komende raadsperiode onder meer voor gaan zorgen dat gemeentelijke schuldhulpverlening voor alle ingezetenen toegankelijk is. Dat is volgens de NVVK namelijk nog niet het geval; huizenbezitters, (zelfstandige) ondernemers, en mensen die in een scheiding zitten, recent nog met schulden geholpen zijn, of zonder woonadres zitten, moeten volgens de branchevereniging (betere) toegang krijgen.

 

Gemeente als schuldeiser

Ook roept de NVVK gemeenten op om de eigen schuldeninning meer samenhangend te maken zodat de schuldhulp daardoor niet meer wordt bemoeilijkt. Inwoners met betalingsachterstanden zouden door gemeenten vaker naar de schuldhulp moeten worden doorverwezen. Daarnaast verzoekt de NVVK om boetes die het gevolg zijn van openstaande schulden bij gemeenten te schrappen. Ook moeten gemeenten makkelijker akkoord gaan met minnelijke regelingen. Volgens de NVVK levert elke euro die door gemeenten in de schuldhulpverlening steekt maar liefst 2,20 euro aan besparingen op.

 

Sociale wijkteams

Tachtig procent van de Nederlanders die door sociale wijkteams wordt geholpen, zit in de schulden. Reden voor de NVVK om ook te vragen om een betere toerusting van de wijkteams op schuldenproblematiek. Bij die teams zou het nog vaak schorten aan specialistische kennis. Behalve dat wijkteams beter moeten worden voorzien in die kennis, zouden zij cliënten met problematische schulden volgens de NVVK ook vaker moeten doorverwijzen naar experts. Gemeenten zouden ook meer moeten inzetten op maatwerk bij schuldhulpverlening. Er wordt door wijkteams nog vaak op het paardenmiddel beschermingsbewind worden aangestuurd, terwijl lichtere en meer tijdelijke ingrepen ook volstaan.

 

Gemeentelijke Kredietbanken

‘Gemeentelijke kredietbanken werken kostendekkend’, aldus de NVVK. Om inwoners in staat te stellen zo goed mogelijk van die voorzieningen gebruik te maken, zouden de gemeentelijke kredietbanken dan ook een ‘passende financiering’ moeten krijgen. Daarmee wordt ook voorkomen dat burgers ten prooi vallen aan aanbieders van woekerkredieten en een groter beroep op de schuldhulp doen.

 

Bijzondere doelgroepen

Doelgroepen met schulden die extra hulpverlening nodig hebben zoals daklozen, licht verstandelijk beperkten en laaggeletterden zijn door de bezuinigingen van afgelopen jaren extra kwetsbaar geworden. Er zou volgens de NVVK dan ook meer geld moeten worden vrijgemaakt om die doelgroepen langdurig intensief te kunnen begeleiden en om hen te signaleren. Op het gebied van signalering kan bovendien nog meer worden ingezet; de NVVK pleit er voor dat gemeenten ter preventie meer doen om het geheel van betalingsachterstanden en schuldenproblematiek van inwoners te overzien.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie