sociaal / Partnerbijdrage

Verhuizen tijdens een minnelijke schuldregeling

Wat moet u doen als een cliënt wil verhuizen?

20 juni 2022
Marion Bijleveld

Het komt regelmatig voor dat een cliënt tijdens een minnelijke schuldregeling wil verhuizen. Soms is dit vanwege omstandigheden noodzakelijk, maar niet altijd. Wat moet u doen als de cliënt wil verhuizen naar een andere gemeente of zelfs naar het buitenland?

In deze blog beschrijf ik een aantal dingen waar u in dat geval op moet letten.

Voorwaarden verhuizing tijdens minnelijke schuldregeling

Voor een verhuizing tijdens een minnelijke schuldregeling geldt dat deze in principe:

  1. niet mag leiden tot nieuwe schulden; en
  2. noodzakelijk moet zijn; of
  3. niet mag leiden tot een lagere aflossingscapaciteit.

1. Nieuwe schulden
De verhuizing mag in ieder geval niet leiden tot nieuwe schulden. De cliënt zal tijdelijk te maken krijgen met dubbele woonlasten, verhuiskosten en eventueel inrichtingskosten. Deze moet de cliënt wel kunnen betalen.

2. Noodzakelijk
In sommige gevallen is een verhuizing noodzakelijk. Dit kan zijn omdat de huidige woonsituatie niet geschikt is voor de gezinssituatie of vanwege lichamelijke of psychische klachten. Het gaat hierbij om maatwerk. Het is dan geoorloofd dat de cliënt verhuist terwijl dit leidt tot een daling van de aflossingscapaciteit. Is bij de start van de schuldregeling al bekend dat in de nabije toekomst een verhuizing noodzakelijk is? Dan is het belangrijk dat in de toelichting in het betalingsvoorstel wordt aangegeven dat de aflossingscapaciteit mogelijk nog gaat dalen, zodat de schuldeisers hiervan op de hoogte zijn en hiermee akkoord gaan.

3. Lagere aflossingscapaciteit
Als de verhuizing niet noodzakelijk is, mag een cliënt alleen verhuizen als dit niet leidt tot een lagere aflossingscapaciteit. Hogere woonlasten betekent niet altijd dat er een lagere aflossingscapaciteit is, bijvoorbeeld als:

  • de inkomsten stijgen vanwege een nieuwe baan waarvoor de verhuizing wenselijk is;
  • de reiskosten dalen doordat de cliënt dichterbij zijn werk komt te wonen;
  • er minder kosten voor de kinderopvang zijn doordat de cliënt dichter bij familie of vrienden die de opvang gaan verzorgen komt te wonen.

Het kan zijn dat de verhuizing officieel leidt tot een lagere aflossingscapaciteit, maar dat de cliënt er budgettair gezien op vooruit gaat. Dit kan doordat andere kosten, die niet voor een correctie in het vrij te laten bedrag (vtlb) in aanmerking komen, door de verhuizing dalen. Ook kan de cliënt ervoor kiezen om op andere uitgaven te bezuinigen, waardoor er ruimte in het budget ontstaat. Er kan dan overwogen worden om de verhuizing toe te staan, met de consequentie dat de extra woonlasten niet gecorrigeerd worden. Dan heeft de verhuizing uiteindelijk ook geen invloed op de aflossingscapaciteit. Let er hierbij wel op dat de beslagvrije voet (op basis van de nieuwe woonlasten) gewaarborgd blijft (art 4a, vijfde lid Wgs).

Minnelijke schuldregeling vooraf bespreken

Het is belangrijk dat de verhuizing vooraf besproken wordt, zodat beoordeeld kan worden of een verhuizing mogelijk is. De cliënt moet namelijk blijven voldoen aan de inlichtingenplicht (art 6. Wgs) en de medewerkingsplicht (art.7 Wgs). Verhuist een cliënt nadat is aangegeven dat een verhuizing niet is toegestaan? En komt de cliënt de verplichtingen van de schuldregeling niet na? Dan kan de schuldregeling tussentijds beëindigd worden (ECLI:NL:GHAMS:2015:5717).

Verhuizen naar een andere gemeente in Nederland

Buiten de algemene vraag of het mogelijk is dat een cliënt verhuist, speelt ook nog de vraag wat te doen met de schuldregeling als de cliënt naar een andere gemeente verhuist. Sinds 1 januari 2021 staat in artikel 3 lid 5 Wgs dat het mogelijk is om schuldhulpverlening te bieden aan een persoon die geen inwoner is, zo nodig in overleg met de andere gemeente. Het is dan ook mogelijk om de schuldhulpverlening voort te zetten. Het advies hierbij is om dit te besluiten in overleg met de cliënt. Als die naar de andere kant van het land verhuist, vindt hij het misschien prettiger dat het dossier wordt overgedragen.

Verhuizen naar het buitenland

Doordat in artikel 3, lid 5 Wgs staat dat schuldhulpverlening ook mogelijk is aan een persoon die geen inwoner is, is een verhuizing naar het buitenland onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als bij een verhuizing binnen Nederland, maar is het extra belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de bereikbaarheid en andere praktische zaken in het kader van de inlichtingen- en medewerkingsplicht. Bij een werkgever in het buitenland is het bijvoorbeeld niet altijd mogelijk het geld dat voor de aflossing moet worden afgedragen direct naar de schuldhulpverlening over te maken. Het is dan ook belangrijk om hier duidelijke afspraken over te maken over, ook bij incidentele salarisbetalingen.

Er is nog een belangrijk aandachtspunt bij een cliënt die in het buitenland woont: de beslagvrije voet moet namelijk vermenigvuldigd worden met de betreffende woonlandfactor. Deze is te vinden in bijlage 1 van de regeling beslagvrije voet. Daarnaast moeten de vinkjes voor de correctie ziektekosten, woonlasten en kindgebonden budget voor de correctie individuele lasten op ‘nee’ worden gezet.

Door: Marion Bijveld

Meer weten

Wilt u meer weten over verhuizen tijdens een minnelijke schuldregeling? In de module Schuldhulp van onze kennisbank Inzicht Sociaal Domein vindt u alles wat u echt moet weten.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.