Advertentie
sociaal / Nieuws

Gemeenten onder toezicht om jeugdzorg

In elf regio's is het onduidelijk of het voor 1 november lukt goede afspraken te maken met jeugdzorginstellingen. Teeven en Van Rijn gaan deze regio's doorlichten. Zo nodig volgen ,,bestuurlijke stappen''. Dat gebeurt dan na overleg met de betreffende gemeenten.

28 augustus 2014

Veel gemeenten lijken onvoldoende voorbereid op de nieuwe taken voor de jeugdzorg die ze vanaf 1 januari krijgen. Het kabinet gaat deze gemeenten nader onder de loep nemen. Werpt dat onvoldoende vruchten af , dan kunnen deze gemeenten onder curatele komen van het Rijk.

Elf regio's lopen achter

Dat blijkt uit een brief die de staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) donderdag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. De gemeenten worden vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De twee bewindslieden maken zich zorgen over een kwart van de jeugdzorgregio's. In die elf regio's is het onduidelijk of het voor 1 november lukt goede afspraken te maken met jeugdzorginstellingen. Teeven en Van Rijn gaan deze regio's doorlichten. Zo nodig volgen ,,bestuurlijke stappen''. Dat gebeurt dan na overleg met de betreffende gemeenten.


Driekwart van gemeenten op koers

Van Rijn noemt de urgentie groot. ,,In de komende maanden moet de enorme inzet die gemeenten, zorgaanbieders en andere betrokkenen de afgelopen periode hebben getoond, worden verzilverd in getekende contracten. Zodat zwart op wit wordt geregeld dat er hulp, zorg en ondersteuning is voor de kinderen en gezinnen die vanaf 1 januari bij de gemeente aankloppen. Driekwart van de gemeenten zit op koers. Maar in dit stadium wachten we natuurlijk niets af.''

Bestuurlijke aanwijzing

Als de doorlichting daar aanleiding toe geeft, zullen Van Rijn en Teeven na bestuurlijk overleg met de betreffende gemeenten vaststellen welke vervolgstappen noodzakelijk zijn om de continuïteit van zorg voor kinderen te borgen. ,,Dit kan dan worden aangemerkt als een stap op de escalatieladder naar een bestuurlijke aanwijzing'', aldus het ministerie.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Egbert ten Hoeve / vuttende (semie) ambtenaar vmlg sr adviseur trainer crismanagement
Ik ben geen deskundige op dit onderwerp. Heb geen onderzoek gedaan naar de activiteiten van de gemeenten op het onderhavige vlak. Ik reageer vanuit het hart en als opa van enkele kleinkinderen die jeugdzorg nodig hebben.

Of het neerleggen van de jeugdzorg bij de gemeenten een juiste keuze is geweest kan ik dus niet beoordelen.

Wel vermoed ik dat indertijd een deel van alle Nederlandse gemeenten de jeugdzorg (en andere) naar zich toe wilden trekken omdat zij van mening zijn, dat zij dichter bij de zorgvragende bevolking zitten. Bovendien kan het gemeentebestuur en in dit geval de verantwoordelijk wethouder democratisch gecontroleerd worden. Dat de ambtenaren het echte werk moeten doen hoeft geen uitleg. Ook niet, dat elk college goede ambtenaren moet zien te werven en bij niet functioneren ook weer tijdig ontslaan.

Hier kan ik ook een vergelijking maken met het verloop in de afgelopen decennia van mijn vakgebied: rampenbestrijding/crisisbeheersing. Vanaf 1980 (!) een moeras van ontwikkelingen waaraan niet de gemeenten een belangrijk voordeel hebben ontleend maar wel vele (amateur) adviseurs. Vaak heb ik bij collega-ambtenaren van Binnenlandse Zaken er op aangedrongen om eens een voorstel te doen om de minister bestuurlijke aanwijzingen te laten geven. De gemeenten wilden het toen (vanaf de 70-er jaren) ook naar zich toetrekken.

Dat is nooit gebeurd, behalve dat er rapporten van de Inspectie verschenen. Ook geen invloed natuurlijk. Ten einde raad is de politie genationaliseerd, de brandweer geregionaliseerd en vermoedelijk binnen enkele jaren ook genationaliseerd. De GGD moet nu samengaan met de GHOR terwijl juist de GGD het accent zal willen leggen op de zorgverlening in Nederland. Allemaal onderwerpen waarvoor de gemeenten verantwoordelijk waren of nog zijn. Is jeugdzorg straks niet eenzelfde lot beschoren? Trekken de gemeenten het wel? Zullen ze zich echt iets aantrekken van een eventuele bestuurlijke aanwijzing? Kijk naar de opvang van illegale asielzoekers. En maar praten met de gemeenten die toch zorgen voor opvang.

Als straks mijn kleinkinderen niet de juiste zorg kunnen krijgen omdat de gemeente er (nog?) geen raad mee weet, wat kan ik dan als kiezer/inwoner van Nederland nog doen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frits van Vugt / Public Consulancy & voorzitter van 2 lokale rekenkamers
Zwaar geschut van de beide staatssecretarissen. Dat er gemeenten /jeugdregio's zijn die laat begonnen zijn met het inkoopproces van jeugdzorg was al eerder bekend. In veel gemeenten moesten in het voorjaar de inkopers nog geworven worden, laat staan dat het inkoop-/subsidieringsproces al opgetuigd was. Volgens de beide staatssecretarissen is het nu vijf voor twaalf, aangezien deze gemeenten die achterstand niet zijn ingelopen: "In 11 regio’s biedt het inkoopproces – gezien de beschikbare tijd – onvoldoende zekerheid dat de subsidies daadwerkelijk vóór 1 november 2014 vastgesteld c.q. de contracten voor die datum gesloten zijn". 11 regio’s zijn zo’n 100 gemeenten!!Dat er op 1 aug. nog geen definitieve duidelijkheid was over het budget per instelling - zoals het Rijk wilde - is overigens geen probleem. Per slot van rekening hangt het van de onderhandelingen over de te leveren diensten af, hoe hoog dat budget gaat worden. Wel kwalijk is dat de inkoopprocessen niet op de uiterste datum van 1 nov. zijn ingericht, rekening houdend met tegenvallers in het proces.Eigenlijk had de jeugdzorginkoop een makkie moeten zijn. Temeer daar er in de jeugdzorg toch al aangekoerst wordt op continuering van de bestaande subsidie-afspraken. Met forse budgetgaranties, waar regio's voor gezwicht zijn. Daar waren de transitie-arrangementen en latere druk van het koppel Van Rijn/Teeuwen immers op gericht: vooral geen instellingen in problemen brengen ipv voor goede zorgcontinuiteit zorgen.Hoe moeilijk kan het dan zijn? In de Wmo ligt dat anders: daar is de wet veel later vastgesteld, ligt de bezuinigingstaakstelling veel hoger en is er in veel gevallen sprake van meerdere aanbieders voor vergelijkbaar soorten zorg. (Is er een dergelijk noodsignaal van de staatssecr. van VWS binnenkort ook te verwachten voor de Wmo-inkoop?)De jeugdzorginkoop had dus een makkie moeten zijn, maar dat blijkt niet deze in 11 regio's, toch zo'n slordige 100 gemeenten...

Is al bekend welke gemeenten dat zijn? Want dan kunnen de gemeenteraden aan de bel trekken en de wethouders hierop aanspreken, zoals de VNG terecht aangeeft.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie