Advertentie
sociaal / Nieuws

Uitstel Wmo lijkt onontkoombaar

Diverse wethouders uit onder meer Den Haag (Karsten Klein, CDA), Groningen (Jannie Visscher, SP) en Almelo stellen dat invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 2015 schier onmogelijk is. Met een bezorgde Kamer lijkt uitstel onontkoombaar.

24 januari 2014

Niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook wethouders uit onder meer Den Haag, Groningen en Almelo stellen dat invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 2015 schier onmogelijk is. Uitstel lijkt onontkoombaar.

Onduidelijkheid

Het inmiddels veel te korte tijdpad tot aan de invoeringsdatum en de aanhoudende en nog steeds voortdurende onduidelijkheid over de condities waaronder gemeenten de Wmo moeten gaan uitvoeren, maken een zorgvuldige invoering van de wet in de ogen van de gemeenten onmogelijk. Dit blijkt uit gesprekken met wethouders uit zowel grote, middelgrote als kleine gemeenten. De zorgen worden in de Haagse politiek breed gedeeld.

Impasse

De Tweede Kamer debatteert in de eerste week van februari met staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) over de impasse die is ontstaan tussen gemeenten en kabinet. Het VNG-bestuur heeft namens de gemeenten vorige week vrijdag aan het kabinet laten weten dat het onverantwoord is om de Wmo onder de huidige voorwaarden uit te voeren. Gemeenten vinden dat het kabinet nu aan zet is om water bij de wijn te doen. Het kabinet komt volgende week met een inhoudelijke reactie, zo heeft Van Rijn woensdag aan de Kamer laten weten.

Kamerdebat

Het debat komt er op initiatief van CDA-Kamerlid Mona Keijzer. Een motie van SP-Kamerlid Renske Leijten om de invoering van de wet met een jaar uit te stellen, houdt Leijten tot aan dat debat aan. Ook GroenLinks is voor uitstel. Keijzer laat het CDA-standpunt mede afhangen van de gesprekken tussen VNG en Van Rijn. De houding van het CDA is cruciaal in de Eerste Kamer.  

Hoorzitting

Mede op het verzoek van Keijzer komt er eveneens – voor 20 februari – een hoorzitting waarin de vaste Kamercommissie van VWS zelf van onder meer gemeentekoepel VNG, Wmo-raden en wethouders uit het land wil horen wat zij van het wetsvoorstel Wmo vinden dat vorige week naar de Kamer is gestuurd. Ook wil ze daar uit eerste hand horen waarom gemeenten tegen de huidige voorwaarden hebben gestemd, en waarom voor. De informatie kunnen de Kamerleden benutten bij hun schriftelijke inbreng op de wet, die op 20 februari moet worden aangeleverd. Als de beantwoording vanuit het kabinet – waar al snel vier weken overheen gaan – de Kamer tevreden stelt, kan een datum worden geprikt voor plenaire Kamerbehandeling. Vervolgens is de Eerste Kamer aan zet.

Uitstel verstandige optie

‘Uitstel is de meest verstandige optie’, vindt de Haagse wethouder Karsten Klein (Wmo, CDA). De bal én de verantwoordelijkheid liggen bij kabinet en Tweede en Eerste Kamer, stelt Klein. ‘Gemeenten zijn niet meer aan zet. Er liggen twee loodzware adviezen: dat van een meerderheid van de gemeenten die zegt dat het nu onverantwoord is om de wet in te voeren, en het advies van de Raad van State waarin het kabinet invoering per 2015 wordt ontraden.’

Doordenderen

‘We zijn de lagere overheid. Als politiek Den Haag ervoor kiest door te denderen en in te stemmen met de wet moeten we hem uitvoeren, maar dat is onverantwoord. Bij een wet als deze is zorgvuldigheid van groot belang. Het gaat niet om de aanleg van een ringweg, maar om de zorg aan vele kwetsbare burgers.’

Geen andere keus

‘Je hebt bijna geen keus meer’, vindt ook de Groningse wethouder Jannie Visscher (Wmo, SP). Uitstel zou inhoudelijk gezien jammer zijn, maar ‘zo kan het niet’. Als het kabinet snel de budgettaire kaders verruimt , de afspraken met verzekeraars wettelijk borgt en regie op de decentralisaties gaat voeren ‘zou het nog kunnen. Maar dat lijkt zo langzamerhand een illusie’, sombert Visscher. 'Ik hoop echter dat het kabinet volgende week met andere, goede voorwaarden komt.' Almelo dringt bij het rijk aan op uitstel van de decentralisatie langdurige zorg.

Asten houdt hoop

De Astense wethouder Jac Huijsmans (Leefbaar Asten) hoopt vurig op invoering per 2015 –  ‘we zijn als Peelgemeenten al zo ver met de voorbereiding’ – , maar dan moet er ‘op tijd’ duidelijkheid zijn over de randvoorwaarden. Als die er uiterlijk 1 april niet is, is invoering per 2015 niet meer verantwoord.

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

t. faber / gepensioneerd
Het moge inmiddels duidelijk zijn dat voor dit kabinet slechts1 belang telt: het partijbelang. Het belang van de burgers zal ze een zorg zijn. Dit blijkt duidelijk uit de lepe, maar o zo doorzichtige wijze waarop het kabinet aanvankelijk trachtte om het door de gaswinning getroffen Noord-Groninger landsdeel zonder meer te laten verrekken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Een jaar uitstel van deze transities kost de maatschappij alleen al honderden miljoenen euro's aan extra mensuren (bureaucratie). Zou daar in Den Haag ook zo over worden nagedacht?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Trudy van der Wielen / projectleider decentralisatie AWBZ
We zijn al vanaf 2011 met de voorbereidingen bezig en inmiddels al weer een heel eind verder. Nu wéér het proces stilleggen is frustrerend voor alle partijen. Het antwoord ligt niet in uitstel, maar in ruimte om te faseren. Zowel financieel als inhoudelijk. Dan kun je ook de verbinding met de andere transities in stand houden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
eric zwaart / sectorbanker Overheid & Onderwijs ABN AMRO
als professional natuurlijk zeer betrokken bij decentralisatie-opgaven. Uiterst complex en ingrijpend voor iedereen. Randvoorwaarden voor succes belangrijk voor commitment . Dat is er nog steeds niet. Persoonlijk vind ik dat er veel te krampachtig wordt gedacht en geclaimd. Uitstel verstandige optie? Wellicht, maar wel een zwakte bod en start WMO-zwartepietenspel. Klienten en personeeel instellingen in onzekerheid. ongepast
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
W.F.Willems / pensionado
Wethouder Jannie van de SP zit natuurlijk in een moeilijk parket: in Den Haag ageert haar eigen partij tegen iedere verandering en transitie en aan de andere kant wil Jannie ook graag de centjes vangen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jos Praat / beleidsadviseur
Eindelijk ageren enkele gemeenten tegen de Haagse politieke dwingelandij. Nu betreft het de WMO. Benieuwd welke gemeente de eerste zal zijn om openlijk vraagtekens te stellen bij het invoeringsschema van de decentralisatie jeugdzorg.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JJMoes
En de rest van de onzalige wetsvoorstellen van dit Haagse Genootschap der Dwaelenden gaarne ook bij het grof vuil. De geschiedenis herhaalt zich: Kenau Simonszdr Hasselaer ging toen voorop. Nu achter Mona aan. Verander meteen het volkslied: wij nemen Mona mee....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JaapvV / adviseur
ER is natuurlijk veel meer aan de hand. De Wmo is begin 2007 ingevoerd . We zijn nu 7 jaar later, op de drempel van de grootste geldoverdracht naar gemeenten ooit, en nu moet er uitstel komen. Niet vanwege de inhoud, maar vanwege de poen. De discussie gaat nog steeds niet over wat er met de Wmo voor mensen kan worden gedaan, maar over wat gemeenten met hun geld kunnen doen - of niet. De voorwaarden zijn een gevolg van de inhoud. En laat meer geld nu geen enkele garantie geven dat die inhoud beter wordt...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pierre
Inmiddels ben ik er ook achter dat VWS zowel bij jeugdzorg als wmo verzwijgt dat gemeenten naar het ministerie kanttekeningen plaatsen. En maar mooi weer spelen.
Waarom dan WMO wel uitstellen en jeugdwet niet.mIn sommige zaken is het verschil slechts 18 plus of 18 min.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie