sociaal / Partnerbijdrage

Stijgende zorgkosten zorgen voor onrust

Stijgende zorgkosten zorgen voor onrust. Te weinig sturingsinformatie. Gebrek aan informatie zorgt er voor dat wethouders met hun rug tegen de muur staan en vaak (te) laat gemeenteraden informeren, met alle gevolgen van dien

28 januari 2020
thumbnail-shutterstock-631066.jpg

De stijgende jeugdzorgkosten, de aanzuigende werking van het abonnementstarief en de dubbele vergrijzing zijn slechts enkele voortekenen dat de zorgkosten de komende jaren verder gaan stijgen. Gebrek aan informatie zorgt er echter voor dat wethouders met hun rug tegen de muur staan en vaak (te) laat gemeenteraden informeren, met alle gevolgen van dien.  

Het gebeurt nog vaak dat wethouders pas in september of oktober echt zicht krijgen op de ontwikkeling van de gemeentelijke zorgkosten in het lopende jaar. Maar door een goede en geautomatiseerde organisatie kan in feite al aan het begin van elk kalenderjaar –  in januari –  een prognose van de kosten van Wmo en Jeugdwet worden gemaakt.

Te weinig sturingsinformatie

De huidige wijze van monitoring van resultaten van de Wmo en de Jeugdwet door gemeenten levert niet altijd voldoende sturingsinformatie op. Dat vinden ambtenaren in het sociaal domein al veel langer. Met name de uitvoering van de Jeugdwet biedt te weinig sturingsinformatie, vindt bijna de helft. Vooral de ‘jeugdmonitoren’ leveren onvoldoende op. Dat blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en I&O Research.

Volgens de ambtenaren komt dit door gebrek aan capaciteit, expertise en/of systemen die niet op orde zijn. Ook geven ambtenaren aan voor sommige resultaten afhankelijk te zijn van externe organisaties. Informatie is daardoor vaak niet actueel en/of onvolledig.

Toch zijn her en der cijfers ruim voorradig. Vanuit de eigen gemeentelijke systemen, het berichtenverkeer en externe bronnen als het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waar effecten van dubbele vergrijzing per gemeente en zelfs per wijk inzichtelijk zijn. Het samenvoegen en slim omgaan met deze informatiebronnen is het nieuwe goud voor gemeenten. Het probleem zit hem echter niet alleen in de beschikbaarheid van informatie, maar met name in de manier waarom we al deze informatie samenbrengen.

Geautomatiseerd proces

Vanwege de onvrede bij zowel politiek als ambtenaren pleit backoffice-specialist Stipter voor automatisering van het backoffice-proces voor Wmo en Jeugd. Het organiseren en coördineren van zorg neemt nu tot wel 30 procent van gemeentelijke zorgbudgetten in beslag en dat is zonde. Dit moet en kan anders, de focus moet weg van de administratie.

Dit kan door de administratieve keten, die voor 355 gemeenten nagenoeg hetzelfde is, te automatiseren, vertelt Sven den Boer van Stipter. Automatiseren betekent ook sneller inzicht krijgen in ontwikkelingen. Stipter ziet bijvoorbeeld nu al dat de gemeentelijke zorgkosten in 2020 verder zullen stijgen. ‘Nagenoeg alle gemeenten hebben in januari van dit jaar al meer uitgegeven dan in januari 2019’, zegt Den Boer.

Hij voorziet dat bij de meeste gemeenten de kosten van Wmo en Jeugdwet zullen blijven stijgen, zoals ook blijkt uit de prognoses van Stipter-benchmarkrapportages. Die laten zien dat de zorgkosten dit jaar minimaal nog 4 tot 5 procent zullen stijgen.

Goed vormgeven

Ook verwacht Den Boer dat in 2020 meer wethouders in de problemen zullen komen als zij pas in het najaar in staat zijn de gemeenteraad te informeren over benodigde aanpassingen in de gemeentelijke zorgbegroting.‘

Dit komt vooral door de gebrekkige informatievoorziening in de uitvoering van Wmo en Jeugdwet’, vertelt hij. ‘Daarnaast gaat het nieuwe abonnementstarief informatiemodel iEB van het CAK zeker tot extra problemen leiden. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het aanleveren van die informatie.’

‘Maar als hun basisinformatie niet op orde is, zal dit leiden tot het mislopen van eigen bijdragen én een toename van de administratieve lasten. Door zich te committeren aan het nieuwe standaard-administratieprotocol kunnen gemeenten hun berichtenverkeer wél goed vormgeven. Dit alleen al verschaft een berg aan informatie.’

Tekst: Aart Verschuur

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.