Advertentie
sociaal / Nieuws

Subsidies voor pilots inburgering beschikbaar

Gemeenten kunnen nu subsidies aanvragen voor pilots die zij uitvoeren in het kader van het nieuwe inburgeringsstelsel. Dat meldt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) aan de Tweede Kamer in een voortgangsbrief. Beoogd wordt dat de pilots in augustus en november van start kunnen gaan.

03 juni 2019

Gemeenten kunnen nu subsidies aanvragen voor pilots die zij uitvoeren in het kader van het nieuwe inburgeringsstelsel. Dat meldt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) aan de Tweede Kamer in een voortgangsbrief. Beoogd wordt dat de pilots in augustus en november van start kunnen gaan.

Veranderopgave Inburgering

Gemeenten kunnen met de subsidies zowel hun huidige werkwijze als vernieuwende ideeën in het kader van de Veranderopgave Inburgering (VOI) financieren. Subsidies kunnen worden aangevraagd voor activiteiten die te maken hebben met de intake en het opstellen van een Plan Inburgering en participatie (PIP). Andere thema’s en activiteiten waarbij gemeenten in aanmerking komen voor rijkssubsidies zijn vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten, duale trajecten gericht op het leren van de taal in een arbeidsmarktcontext, de Z-route (voor analfabeten en inburgeraars met een beperkt leervermogen), de (reguliere) B1-route, het ontzorgen van inburgeraars, en kwetsbare subgroepen. Binnen deze pilots worden statushouders gevolgd door een onderzoeksbureau dat door het ministerie wordt ingeschakeld.

Evaluatieonderzoeken

Ook kunnen gemeenten cofinanciering aanvragen voor evaluatieonderzoeken naar lopende aanpakken. Die aanpakken moeten dan te maken hebben met het creëren van een doorgaande lijn van opvang naar inburgering, intake en de inzet van maatwerktrajecten ter begeleiding, integrale trajecten, de onderwijsroute, en initiatieven gericht op culturele inburgering. In het geval van evaluatieonderzoeken, is het de bedoeling dat gemeenten zelf een onderzoeksbureau in de arm nemen.

Kennisnetwerk

In totaal is er 8 miljoen euro budget beschikbaar voor 39 pilots. De subsidiebedragen variëren van 120.000 tot 275.000 euro en kunnen verschillen naargelang het thema. Voor evaluatieonderzoeken stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 750.000 euro beschikbaar, waarmee 15 evaluatieonderzoeken ter waarde van 50.000 euro kunnen worden uitgevoerd. Het ministerie van SZW verwacht niet aan alle aanvragen te kunnen voldoen ‘gezien de eerder getoonde belangstelling vanuit gemeenten.’ Bedoeling is dat gedurende de pilots een kennisnetwerk wordt gevormd zodat gemeenten van elkaars pilots en aanpakken kunnen leren. Daarbij bieden de VNG en Divosa de helpende hand.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie