sociaal / Partnerbijdrage

Nieuwe directeur wil doorontwikkelen

We worden nog Stipter!

31 augustus 2022
Marko Kramer
Marko Kramer

Voor Stipter liggen gouden kansen in het verschiet. Dat zegt Marko Kramer, de nieuwe directeur die in juni dit jaar het stokje overnam van Ingrid Dudink. Wie is hij, wat is zijn visie op het sociaal domein en welke doorontwikkeling wil hij maken met Stipter?

Marko, je eerste honderd dagen bij Stipter zitten erop. Gefeliciteerd. Wat zijn je eerste ervaringen en indrukken?

‘Ik ben gesterkt in mijn keuze, en in mijn idee dat dit een erg leuk bedrijf is. De kracht van Stipter zit hem in de mensen, ze zijn jong, innovatief en ambitieus. En extreem klantgericht. We zijn echt veel meer dan een softwareleverancier. Dat merk ik nu dagelijks en dat spreekt me erg aan. En Stipter heeft een bijzonder specialisme: proceskennis. We werken aan het vereenvoudigen van administratieve processen binnen het sociaal domein. Dat doen we door, via automatisering, onnodige handmatige administratieve handelingen uit het proces te halen. Omdat Stipter voor een deel van haar klanten de administratie overneemt, kennen wij de gemeentelijke processen in het sociaal domein als geen ander. En we bedienen niet alleen de eindgebruiker, we zijn zelf ook eindgebruiker op onze software. Daar profiteren onze klanten van. Last but not least: Stipter draagt op een maatschappelijk betrokken manier bij aan het eenvoudiger maken van de zorg. Dat past me als een jas.’

Welke ervaring breng je mee naar Stipter?

‘In mijn loopbaan stapte ik een paar keer over van het bedrijfsleven naar het publieke domein en weer terug. Bij twee gemeenten werkte ik in het sociaal domein: in Den Haag optimaliseerde ik de WVG-processen en heb ik meerdere implementaties van software voor Wmo en Jeugd begeleid.

In de gemeente Westland ontdekte ik het belang van goede informatievoorziening en van een integrale bril. Door mijn vele gemeenterollen herken ik nu heel snel de vraag en heb ik de overtuiging gekregen dat software de processen moet ondersteunen. Ik heb ervaren hoe moeilijk het is als de software bepalend is.’

Wat is je visie op het sociaal domein?

‘Voor gemeenten wordt het de komende jaren steeds lastiger. Ze moeten de burger passend tegemoet blijven komen, flexibel inspelen op de veranderende vraag uit de samenleving en ze moeten de focus verleggen naar preventie in het aanbod van ondersteuning. Daarbij wordt integraal werken een uitdaging. Hoe knoop je zorg, werk, onderwijs en huisvesting aan elkaar? En dan moet de hulpverlening ook nog effectiever en efficiënter. Hoe kunnen de kosten omlaag en hoe kun je administratieve lastenverlichting realiseren? Naast dit alles geeft het Rijk gemeenten soms te weinig en soms juist te veel kaders mee.’  

Bij al die opgaven in het sociaal domein, die ook nog in elkaar grijpen, is een goede informatievoorziening en een goed IT-landschap onmisbaar. Welke kansen zie je voor gemeenten als het gaat om ‘Common Ground’?

‘Ik denk dat die beweging zeker kansen biedt. Uiteraard is het voor gemeenten verleidelijk om één softwaresysteem te contracteren voor zowel Wmo, Jeugd als Participatiewet. Er is een tekort aan IT-talent en met een totaalpakket zijn medewerkers gemakkelijker te instrueren. Maar het maakt je als gemeente sterk afhankelijk van één softwareleverancier. En we hadden juist met zijn allen afgesproken dat we dat niet meer willen. Met Common Ground is een belangrijke ontwikkeling ingezet om juist deze afhankelijkheid te verminderen en meer specialistische ‘best of breed’ oplossingen te gaan gebruiken. Het is nu aan gemeenten om deze ontwikkeling ook echt door te zetten.’

Welke kansen zie je voor de nabije en minder nabije toekomst?

‘Stipter is goed in grip en sturing. Daar kunnen we ons meer mee op de kaart gaan zetten. Toen ik bij de gemeente Westland werkte introduceerde ik het datagedreven werken, want ik miste een goed sturingsinstrument. Hoe stond de gemeente er financieel voor? Werden de kwetsbare burgers bereikt? Vragen die bij veel gemeenten leven, vanwege de stijgende uitgaven. Stipter biedt hier ook een oplossing voor, met software om beter te kunnen sturen en vooral om cijfers en informatie te kunnen duiden.

Een ander instrument voor grip en sturing is contractmanagement. Ik noem dat de sleutel voor beter beheer. Ambtenaren vinden het soms moeilijk om op basis van feiten en cijfers de gesprekken met bijvoorbeeld zorgaanbieders aan te gaan. De software van Stipter kan hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn. 

Zelf heb ik het idee van ‘value engineering’ ingebracht bij Stipter: je werkt dan samen met de gemeente aan een businesscase waarbij processen efficiënter en dus goedkoper worden. Als leverancier ontvang je een ‘meedenk-fee’. Het is een aanpak waarmee ik de medewerkers van Stipter wil leren om meer vanuit een businesscase voor de klant te gaan denken. 

Op de langere termijn zie ik nog veel andere nieuwe kansen. Zoals het doorontwikkelen van onze software richting werk, inkomen en participatie. Ook zijn er reële kansen op het gebied van schuldhulpverlening, leerlingenvervoer en belangrijk: de verbinding met het ruimtelijk domein.

Als je nieuwe terreinen gaat verkennen, vraagt dat best veel van medewerkers. Stipter is een club met veel jonge mensen. Ik hoop bij te dragen aan hun ontwikkeling en groei. Een kleine waarschuwing: ik houd ervan om mensen uit hun comfortzone te halen. Aan de rand van het ravijn bloeien immers de mooiste bloemen. Maar als ik extra energie inbreng kan deze mooie club met maatschappelijk betrokken mensen in no time boven zichzelf uitstijgen.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.