sociaal / Partnerbijdrage

Nieuw platform voor Meerinzicht geeft meer inzicht

Een verzameling van dashboards voor de gecontracteerde jeugdzorg in zes gemeenten.

24 november 2022
Logo Meerinzicht

Het regionaal samenwerkingsorgaan Meerinzicht werkt sinds kort met het Rapportage- en Analyseplatform van Stipter. Het platform is een verzameling van dashboards en Meerinzicht gebruikt het voor de gecontracteerde jeugdzorg in zes gemeenten: Zeewolde, Harderwijk, Oldebroek, Elburg, Ermelo en Nunspeet. Vier medewerkers die betrokken waren bij de aanbesteding delen hun ervaringen: Hoe bevalt dit Business Intelligence product van Stipter en hoe bevalt de samenwerking?

Rémon Hollander, contractmanager jeugd:

‘We werkten al met een dashboard. En nu we opnieuw gingen aanbesteden, wilden we naast functies die we al kenden ook nieuwe functies toevoegen. En heel simpel: Stipter bood gewoon een goed product. We startten met een breed team dat het dashboard van alle kanten bekeek: hoe konden zowel contractmanagers als beleidsmedewerkers en financials het zo optimaal mogelijk gebruiken?

Wij wilden als contractmanagers graag een duidelijk en niet te omvangrijk overzicht in het dashboard dat we ook mee konden nemen naar de zorgaanbieders. Na een paar sessies met Stipter zijn we tot een mooi product gekomen. We kunnen de zorgaanbieders nu een uitdraai sturen in een pdf-bestand, met bijvoorbeeld cijfers over het aantal cliënten, kosten, zorgproducten, een vergelijking met vorig jaar en het aantal aanbieders dat bij een jeugdige betrokken is. Dat laatste is van belang omdat we overmatige stapeling van zorg tegen willen gaan. Doordat voortaan ook de zorgaanbieders de data en trends krijgen, kunnen we een beter gesprek voeren.

Dat Stipter veel inhoudelijke kennis heeft van het sociaal domein, vind ik erg waardevol. Het is gemakkelijk schakelen. En door de korte lijnen en vaste contactpersonen konden we de vaart erin houden bij de implementatie. We waren binnen vier maanden klaar.’

Leonie Visser, senior beleidsadviseur jeugd:

‘Mijn wens? Ik wilde alles in één oogopslag kunnen zien. Bijvoorbeeld het aantal jeugdigen in Ermelo dat op dit moment jeugdhulp krijgt, en ook waar de verwijzingen vandaan komen. We zijn met Stipter pagina voor pagina alles gaan opbouwen: wat zeggen de cijfers op dit tabblad, welke data wil je bij elkaar hebben? Juist door die intensieve samenwerking heb ik veel inzicht gekregen en is het een heel vanzelfsprekend en gebruiksvriendelijk dashboard geworden. Ik kan het overzicht goed gebruiken voor het gesprek met de lokale toegangen, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin. En ik kan de belangrijkste trends zien. We willen bijvoorbeeld graag in één keer de juiste hulp voor de jeugdigen. Het dashboard is nieuw, maar straks kan ik snel zien of daarvoor acties nodig zijn.’

Wim van Schie, financieel adviseur jeugd:

‘Tot voor kort maakten wij handmatig de prognoses op basis van Excel modellen op basis van data uit onze Suite voor Sociaal Domein. De berekeningssystematiek zijn we nu aan het incorporeren in het dashboard, voor snellere en meer actuele prognoses. Aangezien de gemeenten daar steeds vaker om vragen, is dit voor ons een belangrijke stap vooruit. Stipter denkt actief mee, zelfs over komma’s en punten. Heel prettig. En wij doen weliswaar zelf de backoffice, maar omdat Stipter daar specialist in is, hadden we meteen de kennis in huis voor de nodige koppelingen.

Of er uitdagingen waren? Ja, natuurlijk. Het kostte ons aardig wat extra werk om te bepalen welke data nodig waren om de tabellen te vullen. Mede dankzij onze eigen Business Intelligence specialist is het gelukt. De BI afdeling levert nu dagelijks data aan, zoals facturaties en het berichtenverkeer, zodat het dashboard altijd actueel is.’

Simone van der Marck, directeur Domein Sociaal:

‘Voor mij telt vooral dat het dashboard bijdraagt aan onze belangrijkste doelen. Het dashboard Jeugd laat in één oogopslag zien welke zorg op basis van de jeugdwet wordt verleend. Het geeft actuele informatie over de instroom, uitstroom en gemiddelde zorgduur van alle cliënten. In de regio, maar ook per gemeente. Daarnaast geeft het dashboard inzicht in de zorgpaden: wat gebeurt er als een jeugdige klaar is met een zorgtraject? Stroomt diegene uit of start er een tweede of zelfs derde zorgtraject? Ook wordt direct zichtbaar of de uitgaven binnen het budget blijven. De implementatie is soepel verlopen, al heeft het zowel Stipter als ons veel effort gekost. Je moet echt tijd vrijmaken om te bepalen welke informatie je uit het dashboard wilt halen en ook om ermee te leren werken.

Het is een gebruiksvriendelijk en goed instrument geworden, waarmee we ons werk beter kunnen doen. Meerinzicht is een mooie brede samenwerking voor zes gemeenten, die allemaal profijt hebben van de nieuwe werkwijze. En als straks inderdaad blijkt dat we steeds beter kunnen sturen op de doelen, willen we met Stipter stap voor stap kijken of verbreding naar andere taakvelden in het sociaal domein haalbaar is.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.