sociaal / Partnerbijdrage

Indicatiestroom huisartsen

Indicatiestroom huisartsen. De kosten van de jeugdzorg vallen hoger uit dan gedacht. En uit onderzoek blijkt dat deze kostenstijging veroorzaakt wordt door het toenemend aantal kinderen dat ‘behandeld’ wordt.

10 december 2018
shutterstock-67833409.1.jpg

De kosten van de jeugdzorg vallen hoger uit dan gedacht. En uit onderzoek blijkt dat deze kostenstijging veroorzaakt wordt door het toenemend aantal kinderen dat ‘behandeld’ wordt.

De positivisten onder ons stellen dat deze toename in het aantal contacten en toewijzingen eenvoudig te verklaren is. Het is het gevolg van het feit dat de jeugdzorg nu dichter bij de kinderen georganiseerd is. Gemeenten zetten allemaal in op preventie en het organiseren van de jeugdzorg ‘dichtbij’ waar het logisch is dat dit kortstondig leidt tot meer (preventieve) inzet. Toch?

Een paar gemeenten die ik ken deed de proef op de som en net als het programma: ‘Follow the money’ hebben zij een buitengewoon opsporingsambtenaar aangesteld die in de praktijk onderzoekt waar het geld daadwerkelijk naar toe gaat en hoe het besteed wordt. 

Eerste opdracht: de huisartsen indicaties. Ondanks dat gemeenten overal in het land jeugdteams, wijkteams, buurtpreventie-teams of multidisciplinaire samenwerkingsteams hebben opgericht, gebeurt het nog vaak dat de indicaties afgegeven worden door de huisarts. Zo ook in de desbetreffende gemeente. 

De BOA heeft een bezoek gebracht aan alle huisartsen en gevraagd naar de doorverwijzingen. En wat bleek? Een groot deel van de kinderen hebben zij nooit gezien. De huisarts ontvangt de uitgeschreven rapportages over kinderen met het verzoek op doorverwijzing waarna hij de doorverwijzing afgeeft zonder het kind ooit gezien te hebben. Vanuit de huisarts en zijn werkdruk zelfs nog wel begrijpelijk, maar hiermee is dus het toetsende karakter niet meer aanwezig. 

De ‘follow-the-money’ BOA gaat vervolgens kijken waar deze volledig ingevulde rapportages met doorverwijzing vandaan komen en dan blijkt dit van een aantal scholen binnen de gemeente te komen. Eenmaal in gesprek met de school wordt duidelijk hoe dit tot stand komt. Aanbieders bieden de school een gratis consult aan om op deze manier de school te ondersteunen.

Hier zijn de scholen blij mee, want alle kinderen waar zij ook maar enige twijfel over hebben kunnen zij op deze manier laagdrempelig en eenvoudig eens een intakegesprek laten voeren. Maar u voelt het al aankomen.... na de gesprekken met de kinderen wordt er een rapportage opgesteld met de diagnose en wordt er een voorstel gedaan om de behandeling te laten plaatsvinden door de aanbieder die de rapportage heeft verzorgd. De ouders wordt verzocht om alleen nog de handtekening op te halen bij de huisarts. Deze heeft geen enkele reden tot twijfel met een dergelijke uitgebreide analyse en ook geen tijd voor een “second opinieonderzoek” waardoor de huisarts deze ongezien uitschrijft.

Dit leidt tot een sterke vraagsturing naar die desbetreffende aanbieders. “Wij van wc-eend adviseren wc-eend”

 

Vanuit de ondernemersgeest een applaus voor deze aanbieder. Een betere salesstrategie bestaat er niet. Aanbieders verdubbelden of zelfs vertienvoudigen hun omzet op deze manier. Maar vanuit de zorggedachte is het een perverse ontwikkeling. In plaats van dat er met ouders en het kind gezocht wordt naar de best passende zorg en de mogelijkheden werden eigen netwerk, sociaal netwerk en voorliggende voorzieningen onderzocht en werd er direct doorverwezen naar de inzet van duurder maatwerk, waarbij (gegeven de problematiek) dit niet de best passende zorg was. 

Ouders blij gezien zij het gevoel krijgen dat iemand zich bekommert om hun kind, school blij met kinderen waar de problematiek niet van Veilig Thuis aard is, huisarts blij... maar wel enorme overschrijdingen. En een domein die zich niet ontwikkelt naar zelfredzaamheid.

En dat brengt ons weer terug bij de eerste vraag: is de toename van het aantal behandelingen, contacten en toewijzingen nu daadwerkelijk effectief? Daar waar deze inderdaad ingezet worden om vaker, maar lichtere, zorg te bieden en daarmee in te zetten op preventie: zeker!

Maar laten we met elkaar zicht houden op dit soort uitwassen en perverse prikkels. Want het bovenstaande voorbeeld staat niet op zichzelf. Veel (financiële) prikkels in het zorgsysteem zijn gebouwd op het in standhouden van het bestaande en omzetgroei. Dit doet af aan de prachtige inzet van al die duizenden wel goed bedoelende medewerkers in de zorg. 

Dus ons advies aan alle gemeenten: vertrouwen is goed, maar pak ook zeker de regierol en pak door op de signalen die u ziet. Veel van deze signalen zijn al uit de informatie te halen die u al in uw bezit heeft. Bijzonder snelle groei, meer dan gemiddelde budgetuitnutting, ‘dubbele declaraties’, klachten, etc. 

Er zijn al systemen die gemeenten helpen bij het opzetten van de signalering en de dashboards, die eenvoudig en direct inzage geven. Het is een belangrijk fundament. Het maakt het werk eenvoudig voor gemeenten om op ‘afwijkend gedrag’ te sturen, maar dat vraagt dan ook wel een gemeente die er opvolging aan geeft. Ode voor deze wethouders, uitvoeringsorganisaties en BOA’s die het lek boven kregen en erop acteren! Verdient navolging.

Het geeft een signaal af: wij staan als gemeente voor goede zorg. Zo stimuleert u de netwerkpartijen, zorgondernemers en professionals die wel met man en macht werken aan een betere zorg in Nederland!

Marvin Hendrikse

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.