sociaal / Partnerbijdrage

Dagboek van de omgekeerde ambtenaar. Visie op de uitvoering in het sociaal domein

Dagboek van de omgekeerde ambtenaar. Visie op de uitvoering in het sociaal domein

23 mei 2019
Stimulansz-dagboek-BB-partner-content-585px.1.jpg

Visie op het sociaal domein vertaald in 10 kernwaarden voor de ambtenaar.

Stimulansz presenteert vandaag op het Divosa Voorjaarscongres in Leeuwarden haar visie op de uitvoering in het sociaal domein. In de publicatie Dagboek van de omgekeerde ambtenaar wordt de lezer via dagboekfragmenten van fictieve ambtenaren mee op reis genomen door de hele gemeentelijke organisatie.

Kennis- en adviesorganisatie Stimulansz creëert met deze publicatie, na de omgekeerde toets en de omgekeerde verordening, het lijfboek van de ‘omgekeerde’ ambtenaar. De centrale vraag in het boek is wat de gemeente over de volle breedte zou willen bereiken voor haar inwoners en hoe dit te realiseren is.

Wat is een ‘omgekeerde’ ambtenaar?

Omgekeerde ambtenaren zijn in de visie van Stimulansz ambtenaren die werken vanuit een gezamenlijk mens- en wereldbeeld. Het zijn ambtenaren die, dwars door alle disciplines en functieniveaus heen, dezelfde kernwaarden hanteren en het samen eens zijn over hoe ze tegen een inwoner aankijken en wat ze met die inwoner willen bereiken. Het verhaal begint met afdelingshoofd Peter. Daarna volgen we respectievelijk de communicatieadviseur, de jeugdhulpverlener, de wijkteammedewerker, de inkomensconsulent, de Wmo-consulent, de schuldhulpverlener, de intern controleur, de opleidingsadviseur en de beleidsadviseur bij hun zoektocht naar de beste oplossingen voor hun inwoners. Stimulansz laat zien hoe deze ambtenaren, werkend vanuit de 10 kernwaarden, tot die oplossingen komen.

 

AfbeeldingEen volgende stap in het omgekeerd denken
Dit Dagboek van de omgekeerde ambtenaar met de 10 kernwaarden is een volgende stap in het omgekeerd denken en is samen met gemeenten tot stand gekomen. Sinds de introductie van de omgekeerde toets in 2017 heeft Stimulansz in bijna 100 gemeenten met professionals van verschillende pluimage nagedacht over wat de bedoeling van de wet is. Ook hebben zij gezamenlijk de interne processen tegen het licht gehouden. En ze hebben nagedacht over hoe gemeenten zouden kunnen omgaan met het toetsen van de kwaliteit, wat dat betekent voor de financiën, en wat het effect zou kunnen en moeten zijn voor de inwoners. Eén van de belangrijkste conclusies was dat het lokale beleid lang niet altijd bijdraagt aan een efficiënte uitvoering in het sociaal domein omdat de dienstverlening te versnipperd is. Vaak staat niet de vraag van de inwoner centraal maar de wet. Daarom volgde op de omgekeerde toets een integrale omgekeerde verordening waar die vraag van de inwoner wel centraal staat. De omgekeerde verordening is inmiddels door een aantal gemeenten geïmplementeerd.

Het Dagboek van de omgekeerde ambtenaar concentreert zich op het menselijke aspect. Want het sociaal domein is mensenwerk en uiteindelijk staat of valt alles met hoe die professional mensen tegemoet treedt en zaken aanpakt. Stimulansz heeft daarom haar geleerde lessen gebundeld in de 10 kernwaarden voor de omgekeerde ambtenaar. Een geuzennaam!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evelien Meester, Teamanager Innovatie en strategie.

Evelien.Meester@stimulansz.nl / Tel.: 06 57 31 15 77

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.