sociaal / Partnerbijdrage

Praktisch instrument voor verhoging of verlaging van de bijstandsnorm

Praktisch instrument voor verhoging of verlaging van de bijstandsnorm.

24 april 2019
Infokaart.png

In het sociaal domein willen we steeds meer maatwerk leveren. Dat kan op heel veel manieren. Door een oplossing te kiezen die past bij de situatie van belanghebbende en door rechten en plichten af te stemmen op zijn of haar situatie. Maar ook door het – waar nodig – op maat maken van de bijstandsnorm. De Participatiewet biedt de mogelijkheid om te individualiseren bij inkomenstekort in artikel 18, eerste lid.

Kosten voor levensonderhoud

Uit de bijstandsnorm moeten alle kosten voor levensonderhoud worden voldaan. Dat wil zeggen alle vaste lasten als woonkosten, boodschappen en (noodzakelijke) verzekeringen. De bijstandsnormen moeten in principe voldoende zijn om deze kosten van te betalen. Lukt dat door bijzondere omstandigheden niet, dan kan de norm geïndividualiseerd worden (artikel 18, eerste lid PW). Dat betekent dat de bijstandsnorm hoger of lager vastgesteld kan worden op grond van de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van belanghebbende.


Bijzondere omstandigheden

Het is niet de bedoeling dat voor elke bijzondere omstandigheid door de gemeente een nieuwe norm wordt gemaakt. Maar wanneer is een situatie bijzonder genoeg om wel een norm-op-maat te kunnen vaststellen? En als u dan heeft besloten om de norm te individualiseren, hoe bepaalt u dan het bedrag waarmee u de norm verhoogt (of verlaagt)?


Infokaart

Stimulansz heeft specifiek voor het verhogen van de bijstandsnorm als sprake is van inkomenstekort de infokaart ‘bijstandsnorm bij inkomenstekort’ ontwikkeld. Een praktisch instrument om maatwerk te leveren, mooi te gebruiken bij de omgekeerde toets. Toetsbaar in bezwaar en beroep én toetsbaar voor de accountant.

Met behulp van deze infokaart berekent u met welk bedrag u de norm precies moet aanpassen. De infokaart houdt rekening met kosten die redelijkerwijs gemaakt moeten worden en met voorliggende voorzieningen waar een beroep op gedaan kan worden. Ook wordt u gevraagd een inschatting te maken van de duur van de verhoging. Op welke termijn verwacht belanghebbende zelf zijn uitgaven te kunnen verlagen?

Tot slot geeft de infokaart u tips in welke gevallen u de aanvulling betaalt vanuit de bijzondere bijstand en in welke gevallen vanuit de algemene bijstand.

Download nu de infokaart Bijstandsnorm bij inkomenstekort.

Maak nu 6 weken lang gratis kennis met Inzicht sociaal domein

Meld u aan voor een proefabonnement.

Neem nu contact op met:

Evelien Meester

Evelien is Teammanager Juridische Facilitering en Vakbekwaamheid en specialist op het terrein van de Participatiewet.

T: 06 573 115 77 / E: evelien.meester@stimulansz.nl

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.