Advertentie
sociaal / Nieuws

‘Overval’ jeugd valt slecht bij G40

Zonder extra geld heeft het verleggen van de verantwoordelijkheid van een deel van de jeugdzorg naar een hoger schaalniveau geen enkele zin. Dat stelt het Stedennetwerk G40 in een brief op poten aan de ministers van VWS, Binnenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid (J&V), Financiën en aan de Kamer.

11 november 2019

Het verleggen van de verantwoordelijkheid van een deel van de jeugdzorg naar een hoger schaalniveau heeft geen enkele zin zolang de financiële middelen ‘volstrekt ontoereikend’ en incidenteel blijven.

Wijzende vinger

Dat stelt het Stedennetwerk G40 in een brief op poten aan de ministers van VWS, Binnenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid (J&V) en Financiën. De G40 is evenals de VNG op zijn zachtst gezegd onaangenaam verrast dat ministers De Jonge (VWS) en Dekker (J&V) hebben besloten een groot deel van de jeugdzorg bij gemeenten weg te halen en deze regionaal en bovenregionaal te organiseren, zonder daarbij gemeenten te betrekken. ‘Van een wijzende vinger en top-down maatregelen zonder een gelijkwaardig gesprek over versterkende voorwaarden, is nog nooit een kind beter geworden’, aldus de Groningse wethouder Mattias Gijsbertsen namens de G40. De brief is ook naar de Kamer gestuurd.

Verbeteringen

De gemeenten herkennen de noodzaak tot verbeteringen voor kinderen in de jeugdbeschermingsketen, maar daarvoor zijn niet alleen gemeenten verantwoordelijk, maar ook het rijk en de instellingen, zo tekent de G40 aan. Ook ziet de G40 dat bovenlokale samenwerking rondom de zorg voor de jeugd nog niet goed genoeg functioneert. Daarover wordt al het gesprek gevoerd met de betrokken partners. ‘Goede regionale samenwerking doe je namelijk mét elkaar, vanuit passende voorwaarden en laat zich niet top down opleggen’, aldus de G40 in zijn brief.

Regie bij gemeenten

De G40 wil − ‘zelfs met de rug tegen de muur en een wijzende vinger op ons gericht’ − in gesprek met het rijk en zorgaanbieders, als gelijkwaardige partners, om tot versterking van het zorgstelsel te komen. Het stedennetwerk wil wel dat de regie van de jeugdzorg bij de gemeenten blijft. Ook is het noodzakelijk dat budgetten niet worden geknipt, ‘anders wordt het stelsel nog ingewikkelder’, aldus de G40. Structuuraanpassingen moeten bovendien niet overhaast worden doorgevoerd. Daarnaast moet breder worden gekeken dan alleen de jeugdzorg; alle gedecentraliseerde taken in het sociaal domein moet bij een structuuraanpassing worden betrokken.       

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie