sociaal / Partnerbijdrage

Nieuwe perspectieven voor gemeenten en leerwerkbedrijven

Nieuwe perspectieven voor gemeenten en leerwerkbedrijven

14 november 2019
whitepaper.png

Er is veel veranderd voor gemeenten en sociale werkvoorzieningsbedrijven.

In diverse gemeenten en regio’s is nagedacht over de uitvoering van de Participatiewet en hoe de begeleiding en arbeidstoeleiding van de mensen met een arbeidsbeperking daarin een plek krijgt. Dit heeft geleid tot diverse uitvoeringsmodellen. 

Ook in het huidig tijdsgewricht zien wij dat gemeenten en regio’s hun afwegingen maken over een optimale uitvoering van de Participatiewet. Voor de komende periode verwachten wij ook dat uitvoeringsmodellen opnieuw bekeken worden naar doeltreffendheid en doelmatigheid, mede in het licht van krapper wordende budgetten. Veel sociale werkvoorzieningsbedrijven zijn getransformeerd naar leerwerkbedrijven. Sommige zijn daarbij gefuseerd met de (regionale) sociale diensten, andere zijn ontmanteld. Wat zijn nu de lessen die we kunnen leren uit de afgelopen periode?

Download hier de whitepaper

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

lekker vol register
Wat bijstandsgerechtigden vooral geleerd hebben uit de afgelopen periode is dat ze met het verrichten van produktiewerk worden ingezet om SW-bedrijven uit de rode cijfers te houden, zonder dat hier een salaris tegenover staat. En dat alles onder het mom van afstand tot de arbeidsmarkt, werkfit maken en talenten ontdekken of ontwikkelen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.