sociaal / Partnerbijdrage

Risico & Beheersessie bij transities sociaal domein

Risico & Beheersessie bij transities sociaal domein

05 augustus 2014

Veruit de belangrijkste uitdaging voor gemeenten bij de decentralisaties is om in de eigen organisatie de koppeling te leggen tussen beleidsinhoud, dienstverlening en bedrijfsvoering. Hoe gaat u dat vormgeven en wat moet daarvoor gebeuren? Tegelijkertijd moet in 2015 ook een andere manier van werken starten, om de bezuinigingen op te kunnen vangen. Welke risico’s loopt de gemeente daarbij, zowel in de eigen organisatie als daarbuiten? En kunnen we die risico’s beheersen? 

Op orde, van toegang tot facturatie

De transities moeten zowel regionaal als lokaal op orde zijn, van toegang tot facturatie. Daarbij gaat het om de invulling van onder meer de volgende vragen:  
  • Is de mandatering tijdig geregeld in het sociale wijkteam?
  • Zijn de werkprocessen aangepast?
  • Stuurt u op de juiste effecten?
  • Is de informatievoorziening goed ingeregeld?
 

De R&B Sessie van RadarAdvies helpt

RadarAdvies is werkzaam in het sociale domein en begeleidt veel gemeenten bij de 3 decentralisaties. Wij merken dat iedereen snakt naar helderheid rond de risico’s en oplossingen. De Risico & Beheersessie (R&B) is daarbij een waardevol instrument.  
  • Tijdens de R&B Sessie leren uw medewerkers om de risico’s in beeld te brengen die u loopt in het sociaal domein.
  • Samen met ons ontwikkelen zij vervolgens ook concrete beheersmaatregelen voor die risico’s.
  • Uw medewerkers krijgen de basisvaardigheden om zelfstandig de risicoanalyse verder uit te werken.
  • Per aandachtspunt benoemen we daarbij eigenaar, benodigde middelen en manier van monitoren. 
  • Na de sessie ontvangt u een rapport met daarin de opbrengsten van de dag. Deze kunt u gebruiken bij uw projectaanpak. Het is wel verstandig om de voortgang periodiek te blijven volgen.
  Onze ervaring is dat zo’n geconcentreerde R&B Sessie ook een prima ‘wake-up-call’ kan zijn voor de organisatie die beleid en bedrijfsvoering bindt.  

Versnellingskamer met een mobiele Group Decision Room

De R&B Sessie vindt plaats in een zogenaamde versnellingskamer. Daarbij beschikken alle deelnemers over met elkaar verbonden computers. Op die manier kunnen we snel veel informatie verzamelen en vastleggen. Wij werken met een mobiele Group Decision Room, zodat wij de R&B Sessie bij u op locatie kunnen uitvoeren.   Meer informatie over de R&B Sessie RadarAdvies heeft inmiddels ruime ervaring met Risico & Beheersessies in de versnellingskamer. Dit koppelen wij aan onze inhoudelijk deskundigheid in het sociaal domein en kennis van gemeenten en organisaties in het uitvoeringsveld.   Neem voor meer informatie contact op met:

Of download hier de flyer over de R&B.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.