Advertentie
sociaal / Nieuws

Grote risico’s bij uitstel decentralisatie jeugdzorg

Gemeenten moeten verantwoordelijk worden voor jeugdzorg. Uitstel van de decentralisatie is onnodig en brengt financiële en kwalitatieve risico's met zich mee.

06 februari 2013

Uitstel van de decentralisatie jeugdzorg brengt grote risico’s met zich mee. Het pleidooi van voormalig minister Jeugd en Gezin André Rouvoet hiertoe, valt niet in goede aarde bij provincies en gemeenten.

Kwalitatieve risico’s

De Flevolandse gedeputeerde jeugdzorg Marc Witteman, tevens portefeuillehouder jeugdzorg van het Interprovinciaal Overleg (IPO), betreurt het dat Rouvoet voorbij gaat aan de risico’s die met uitstel gepaard gaan. Het gaat volgens Witteman om zowel financiële als kwalitatieve risico’s.


Subsidierelaties beëindigd

Een van die financiële risico’s is volgens Witteman het simpele feit dat de provincies alle subsidierelaties met zorgaanbieders per 1 januari 2015 hebben stopgezet. Dat hebben zij middels een in november geschreven brief gedaan. ‘Dat is in goed overleg gebeurd met de staatssecretaris en de VNG’, aldus Witteman. Natuurlijk kunnen provincies weer met de zorgaanbieders voor nieuwe contracten aan tafel gaan, stelt de gedeputeerde, ‘maar een sterke onderhandelingspositie hebben we dan niet’.

‘Het proces van overdracht van taken loopt bovendien al een hele tijd’, gaat Witteman verder. ‘Op een aantal plekken in Nederland hebben provincies al taken aan gemeenten over gedragen.’

Versnippering tegengaan

Belangrijkste argument echter om de decentralisatie volgens planning door te zetten, is volgens Witteman het gegeven dat de bezuiniging op de jeugdzorg al door het kabinet is ingeboekt. ‘Het gaat hier zowel om een financieel als om een kwalitatief argument’, benadrukt hij. Mede om de door vriend en vijand verfoeide versnippering in de jeugdzorg tegen te gaan, is besloten om alle jeugdzorgtaken naar gemeenten over te hevelen. Door de zorg in één hand te leggen, kan efficiënter en goedkoper worden gewerkt, zo is de achterliggende gedachte. ‘Als de jeugdzorg later naar gemeenten wordt overgeheveld, blijft die versnippering dus bestaan en is het onmogelijk om de door het rijk ingeboekte bezuinigingen te realiseren’, aldus Witteman.


Uitstel onnodig

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voelt niets voor uitstel. Dat is bovendien onnodig. Er moet weliswaar nog veel gebeuren, maar als het kabinet snel met duidelijkheid komt over het wetsvoorstel en de – financiële − randvoorwaarden, moet 1 januari 2015 haalbaar zijn, stelt de VNG in een reactie.

Wetsvoorstel en randvoorwaarden

‘We snappen de zorg van Rouvoet, maar wij ondersteunen zijn pleidooi niet’, aldus VNG-woordvoerder Liane ter Maat. ‘Door gemeenten en aanbieders wordt heel hard gewerkt, ook al is dat niet voor iedereen zichtbaar. Wel is het van belang dat het kabinet tijdig met het wetsvoorstel en de randvoorwaarden komt. Maar als dat snel gebeurt, moet 2015 haalbaar zijn.’

Samenhang valt weg

De VNG benadrukt daarbij dat de decentralisaties in het sociaal domein − werk, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning − het beste in samenhang kunnen worden opgepakt en dat veel gemeenten dat ook (gaan) doen. Vanuit het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’ wordt gekeken wat er nodig is om een gezin te helpen. Als een van de decentralisaties wordt doorgeschoven, vallen die samenhang en de daarmee gepaarde gaande efficiencyvoordelen weg.


Duidelijkheid in meicirculaire

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS, PvdA) streeft er naar het wetsvoorstel voor de zomer in de Kamer te hebben. In de meicirculaire geeft het kabinet duidelijkheid over de financiële kaders en de omvang van de doelgroepen die met de decentralisatie jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van gemeenten komen te vallen. Dat heeft hij recent in een interview met Binnenlands Bestuur gezegd.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Raf Daenen / fractievrz. PvdA
Plasterk het moest niet mogen http://rafdaenen.blogspot.nl/search/label/decent …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
janicos / mw-er
De gemiddelde ambtenaar ziet kinderen als een lastpak en afschuifpost. Ik kan me niet voorstellen dat een ambtenaar zonder kennis en kunde met betrekking tot de kinderen deze zware taak op durft te pakken. De gemeente waar ik werk denkt dat de ambtenarij en d ehuisarts heel goed het werk van de AMK's en bureau jeugdzorg over kunnen nemen. lachwekkend en ronduit dodelijk. Ik snap dat gemeentes willen bezuinigen, maar wat als er doden vallen? Dan kan het bureau jeugdzorg niet meer worden aangewezen als schuldige. Ik denk dat professionals dit werk moeten doen en geen op bezuinigingen beluste ambtenaren. Eigenlijk is het te schandalig voor woorden dat de gemeenten zo met d ebelangen van onze jeugd om gaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
mechtild rietveld / bestuurssecretaris
Ja, uitstel is inderdaad geen goeie zaak. Gemeenten hebben de kans om het allemaal simpeler, beter en goedkoper te organiseren. Laat ze die kans grijpen.

En behoed je als gemeente om in de valkuil te vallen door de huidige versnipperde zorg en de dito instellingen ongewijzigd over te nemen met de illusie dat de gemeente dat allemaal kan coördineren met een 'sociale huisarts' of met 'jeugd/buurtteams. In deze valkuil zijn de Bureaus Jeugdzorg helaas ook gevallen met gevolg dat ze zijn verworden tot verwijsmachines voor de vrijwillige zorg ( = 95% van de ouders en jongeren; 5% van de ouders heeft gedwongen zorg nodig en dat moet bij BJZ blijven, vinden wij: er werken daar hele goeie mensen en laat hun hun vak doen). Deze valkuil was de reden voor de transitie die een transformatie zou moeten zijn. Dus gemeenten: doe het slim, durf echt te eisen dat het anders moet in de jeugdzorg en gun instellingen niet daarvoor eindeloos de tijd/geld, durf te experimenteren met innovatieve zorginstellingen, je hebt nog 2 jaar.

Mechtild Rietveld (Opvoedpoli)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
janicos / mw-er
Kijk dat bedoel ik nou: een "bestuurssecretaris" die de jeugzorg begrijpt en niet gehindert door enige kennis en kunde, eigenhandig de nek wil omdraaien. Het kan beter, maar dat geldt zeker voor' Besturen". Ik wil ook jarenlang vergaderen en op snoepreisjes gaan. Maar daar help je het kind niet mee. Ik ben van mening dat we van alle bestuurders en besturing en eigenlijk overbodige ballast af moeten. Dan besparen we minstens 1 miljard. Jeugdzorg sec, wil ik dat noemen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jozef Langezwaal / jurist
Het lijkt er op dat 'Janicos' preekt voor eigen parochie.In de provincie Zeeland is gebleken dat veel uithuisplaatsingen (>50%) niet nodig waren.De deskundigen laten al jaren weten dat jeugdzorg disfunctioneert, en dat ingrijpende maatregelen ten onrechte worden genomen op ondeugdelijke gronden (beweringen van MW'ers zonder onderzoek naar de feiten).In onderzoeken van de Nationale ombudsman blijkt keer op keer dat AMK, Bjz en Raad disfunctioneren en daarop verklaren dat zij niet aan waarheidsvinding (hoeven te) doen (zie bv No 2011/015, 2011/026, 2012/028).De overheid bevindt zich zo in een spagaat:

De Nationale ombudsman doet onderzoek, maar kan niet beslissen. De rechter beslist, maar doet geen onderzoek.Triest en zeer schandalig is dat vooral de betreffende kinderen hier al vele jaren (en anno 2013 nog steeds opnieuw) het slachtoffer van worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie