sociaal / Partnerbijdrage

Detacheren Werkt!

Detacheren Werkt! Onderzoek 'Verkenning detacheringsvarianten' aangeboden aan Tweede Kamer.

15 juni 2020
KplusV.1.png

Onderzoek 'Verkenning detacheringsvarianten' aangeboden aan Tweede Kamer.

Staatssecretaris Tamara van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 9 juni jl. de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin zij de Kamer het eindrapport ‘Detacheren werkt!’ aanbiedt. KplusV voerde in opdracht van het ministerie het onderzoek Verkenning detacheringsvarianten uit. Het onderzoek is specifiek gericht op de werking van de publieke en private detacheringsfaciliteiten in Nederland voor de doelgroep Participatiewet. Het rapport zal worden behandeld in het perspectief van de brede evaluatie van de Participatiewet.

De verkenning is uitgevoerd in alle 35 arbeidsmarktregio’s, met een focus op de publieke detacheringsfaciliteiten, veelal verbonden aan de lokale/regionale sociale (Wsw) ontwikkelbedrijven. De verkenning laat zien dat in de arbeidsmarktregio’s heel verschillend wordt omgaan met het detacheren van mensen uit de doelgroep. In de regio’s waar beleidsmatig stevig wordt gestuurd op de inzet van detacheren, zijn niet alleen relatief meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk, maar zijn ook meer mensen zonder inleenverband rechtstreeks aan het werk bij een werkgever. Het rapport schetst tevens het beeld van vijf dominante detacheringsvarianten die onderling worden vergeleken op maatschappelijke, juridische en financiële criteria. Op basis van een afwegingskader is een voorkeursvariant geïdentificeerd die het meest effectief bijdraagt aan arbeid voor de doelgroep.

Vervolg

De staatssecretaris laat de gemeenten vrij in de wijze waarop de gemeenten de sociale infrastructuur inrichten, maar wil wel het instrument detacheren actief onder de aandacht brengen. En dat willen de onderzoekers van KplusV ook.

Het rapport is nog niet behandeld in de Tweede Kamer; we zijn zeer benieuwd hoe “de spelers in het veld” op de bevindingen gaan reageren. KplusV gaat graag in gesprek om het belang van het rapport nader te duiden en zo te werken aan een meer inclusieve arbeidsmarkt. Hiervoor organiseren wij op een nader te bepalen tijdstip een aantal bijeenkomsten.


Download rapport

De resultaten van de verkenning zijn gebundeld in het eindrapport, dat u via deze link kunt downloaden.

Marco de Weger

06 27 08 55 58 / deweger@kplusv.nl

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.