of 60156 LinkedIn

Zet het resultaat en niet de levering van hulp centraal

Chiel Westra 1 reactie

Een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zet resultaatgericht indiceren van huishoudelijke ondersteuning op losse schroeven. Enkel de frequentie en het te behalen resultaat biedt de cliënt, volgens de rechter, onvoldoende rechtszekerheid.

Daarom heeft de CRvB bepaald dat de indicatie in dat geval moet bestaan uit een x aantal uren. Echter, andersom geldt ook dat het toekennen van een aantal uren niet betekent dat een client automatisch geholpen is met zijn/haar probleem. Gemeenten dienen, ongeacht de wijze van indiceren of inkoop, regie te nemen en (ook) een gewenst resultaat te monitoren. Pas dan zet je het resultaat, in plaats van de levering, van hulp centraal.

 

Bij de resultaatgericht indiceren bepaalt de gemeente over het algemeen wat het resultaat van de ondersteuning moet zijn. In het geval van huishoudelijke ondersteuning: een schoon en leefbaar huis. De zorgaanbieder bepaalt in een ondersteuningsplan (of leveringsplan) hoe de ondersteuning ingezet wordt (de frequentie en wat er gedaan wordt). De indicatie van de gemeente en het ondersteuningsplan van de zorgaanbieder vormen tezamen de beschikking voor de cliënt.

 

De CRvB stelt in een zaak die een cliënt tegen de gemeente Steenbergen aanspande dat de gemeente niet duidelijk genoeg was richting de cliënt. Enkel frequentie en resultaat geeft de cliënt, volgens de rechter, onvoldoende rechtszekerheid. Het indiceren in uren geeft dat wel en daarom heeft de rechter besloten dat de betrokken cliënt recht heeft op 5,5 uur huishoudelijke ondersteuning.

 

Het is nog maar de vraag of het indiceren in uren positief is voor het uiteindelijke resultaat. Natuurlijk, wanneer de huishoudelijke hulp minder dan het geïndiceerde aantal uren aanwezig is geweest, kan de cliënt de aanbieder hierop aanspreken. Maar wordt daarmee het huis ook schoon en leefbaar? Door weer terug te gaan naar levering in uren wordt de levering in plaats van het resultaat centraal gesteld. Om de focus op resultaat te versterken dienen gemeenten ook zelf de verantwoordelijkheid te nemen in het monitoren van de behaalde resultaten. Wanneer een gemeente vooraf vaststelt welk resultaat gehaald moet te worden, zal dezelfde gemeente ook initiatief moeten nemen voor het monitoren of die resultaten daadwerkelijk behaald worden. 

 

Opvallend is dat veel gemeenten op dit moment weinig aan dergelijke ‘nazorg’ doen. Gemeenten voeren vaak een cliëntervaringsonderzoek uit, maar het onderzoek gaat met name in op de ervaringen die cliënten hebben en de effecten die zij ervaren. Het zegt weinig over de daadwerkelijk behaalde resultaten. Het zou daarom goed zijn, en enkele gemeenten zijn daar al mee bezig, dat gemeenten beter na gaan denken over het objectief monitoren van resultaten bij cliënten. Voor het specifieke geval van huishoudelijke ondersteuning valt daarbij te denken aan periodieke huisbezoeken bij een steekproef cliënten waarbij naast de ervaringen van de cliënten, ook de resultaten (middels een technische meting) worden gemeten: is het huis daadwerkelijk schoon en leefbaar? Door het monitoren van de resultaten zorg je als gemeente dat het resultaat van de hulp (en niet de levering van de hulp) centraal staat.

 

Chiel Westra, onderzoeker/adviseur ZorgfocuZ

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door de vries (ambtenaar) op
Ik begrijp de commotie over de uitspraak van de CRvB niet zo goed. Kan iemand mij uitleggen hoe het opnemen van het aantal uren in de beschikking het behalen van het resultaat in de weg staat. Wat in mijn ogen een aanfluiting is, is wat in de laatste alinea staat: gemeenten die wel op resultaat willen indiceren maar vervolgens niks doen om te controleren of die resultaten behaald worden of niet. Resultaatgericht indiceren lijkt het zoveelste ei van Columbus te zijn in WMO-land om gemeenten en niet de clienten te accommoderen. Mogelijke oplossing: laat het aan de client over wat voor beschikking deze wil: uren of resultaat.