of 59162 LinkedIn

Voorstel tot afschaffen aanbestedingsplicht onzin

Petra Heemskerk en Lot Wagemakers Reageer

GroenLinks en SGP stellen voor het sociaal domein uit te zonderen van de aanbestedingsplicht. Zij constateren dat gemeenten door de aanbestedingsplicht ‘in een strak bureaucratisch keurslijf worden gedwongen om hun inwoners van zorg te voorzien’. Dit keurslijf heeft volgens GroenLinks en SGP geleid tot een toenemend aantal juridische procedures. Dit terwijl die energie juist in goede zorg moet worden gestoken. Hoewel wij de zorgen van GroenLinks en SGP delen, zijn wij het oneens met hun analyse van het probleem en de voorgestelde oplossing, te weten het afschaffen van de aanbestedingsplicht. De oplossing kan niet, hoeft ook niet en lost het probleem niet op. Niet de Aanbestedingswet of de aanbestedingsplicht is het probleem, maar de wijze waarop de aanbestedingen door gemeenten worden georganiseerd. En in het verlengde daarvan de financiële risico's van de zorg bij zorgaanbieders neerleggen.

Het voorstel van GroenLinks en SGP is simpelweg niet haalbaar. Met de Aanbestedingswet, waar de aanbestedingsplicht in is opgenomen, zijn Europese richtlijnen geïmplementeerd. De verplichting voor gemeenten om aan te besteden volgt dus uit Europese regels. De Nederlandse wetgever kan de Europese regels niet zomaar opzij zetten. Pas als de Europese richtlijnen worden aangepast, zou ook de Aanbestedingswet kunnen worden aangepast. En zover is het nog lang niet.

 

Belangrijker is dat het wijzigen van de Aanbestedingswet helemaal niet nodig is. Voor sociale diensten zoals jeugdzorg is er in de Aanbestedingswet juist een administratief lichte inkoopprocedure opgenomen. Het is voldoende dat er een objectieve en transparante procedure wordt georganiseerd. Gemeenten kunnen dus al op een simpele manier inkopen. Ook bestaan er mogelijkheden om zonder toepassing van de Aanbestedingswet zorgaanbieders te contracteren, bijvoorbeeld met het open house model of door het verstrekken van subsidies.

 

Ons belangrijkste bezwaar tegen het voorstel van GroenLinks en SGP is dat zij niet ingaan op het daadwerkelijke probleem bij de inkoop van jeugdzorg. Dat probleem zit in de financiële risico's die zorgaanbieders lopen bij uitvoering van de opdracht. Gemeenten leggen nog al te vaak te lage tarieven en onredelijke contractvoorwaarden aan aanbieders op. Op welke wijze een gemeente de zorg ook inkoopt, zij zullen voor redelijke tarieven en contractvoorwaarden moeten zorgen. Te lage tarieven en onredelijke voorwaarden zijn ook de redenen waarom er in toenemende mate geprocedeerd wordt over de inkoop van jeugdzorg.

 

Als GroenLinks en SGP de problemen rondom de inkoop van jeugdzorg daadwerkelijk willen tackelen, zullen ze de discussie in Den Haag moeten voeren, niet in Brussel. Gemeenten moeten zorgaanbieders voldoende budget en redelijke contractvoorwaarden (kunnen) bieden om hun zorg te verlenen. Daarvoor zullen gemeenten met zorgaanbieders in gesprek moeten gaan en bereid zijn gehoor te geven aan eventuele bezwaren. Dat is ook mogelijk wanneer gemeenten ervoor kiezen om op basis van de Aanbestedingswet zorgaanbieders te selecteren. Aanbesteden is geen bureaucratisch keurslijf voor gemeenten, tenzij ze de procedure bureaucratisch uitvoeren. 

 

GroenLinks en SGP doen er goed aan met voorstellen te komen die gemeenten handvatten bieden om redelijke voorwaarden en tarieven te hanteren. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat de resultaten van bepaalde marktonderzoeken over kostprijzen tot uitgangspunt worden verklaard. De politiek kan dus concrete signalen geven dat de administratieve rompslomp die gemeenten zichzelf en zorgaanbieders op de hals halen, niet nodig is. Dan is er geen sprake van loze retoriek, maar van concrete oplossingen.

 

Petra Heemskerk, advocaat-partner aanbestedingsrecht bij CMS
Lot Wagemakers, advocaat aanbestedingsrecht bij CMS

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.