of 59925 LinkedIn

Stop met jeugdzorg als arena te zien

Ed Magnéé Reageer

De tekorten in de jeugdzorg lopen op, aanbieders vallen om en advocaten draaien overuren. Rijk, gemeenten en aanbieders wijzen naar elkaar. Ed Magnée ziet vooral onwil eens goed in de spiegel te kijken, te doen wat echt nodig is, en elkaar de hand te reiken.

Pleidooi voor samenwerking rijk en gemeenten

Terwijl het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een miljard euro bijpast voor jeugdhulp, daalt het accres van het gemeentefonds. En daarmee is het miljard weer verdwenen. Het rijk houdt geld over waardoor de gemeenten minder krijgen. Hoog tijd om dit systeem te herzien zodat gemeenten de reële kosten van jeugdhulp kunnen vergoeden.

Iedere gemeente geeft haar eigen invulling aan de landelijke productcodes en stelt daarbij haar eigen jeugdhulptarieven vast. Deze worden zo een speelbal van de lokale politiek. Laat liever een onafhankelijk instituut als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) op uniforme wijze de producten en tarieven voor Jeugdhulp vaststellen.

De overlap tussen de Raad voor de Kinderbescherming, de Jeugdbescherming en Veilig Thuis is tijdrovend en geldverslindend. De gemeenten draaien op voor de kosten en de wachtlijsten, terwijl ze lokaal de keten en de wetgeving niet kunnen veranderen. Ministeries van Justitie en Veiligheid, neem je verantwoordelijkheid en zorg voor een landelijke inrichting van de veiligheidsketen.

Tekorten kun je niet dichten met lagere tarieven, wel met betere jeugdhulp; passend, gericht, en voldoende. Zorg daarbij voor faire tarieven zodat hulpverleners hun werk kunnen doen. Bestrijd de fraudeurs, de zorgcowboys en de stille reserves, maar werk met de aanbieders vooral aan de juiste zorg voor de jeugdigen.

Stem je inkoopstrategie af op je transformatiedoelen. Inschrijving volgens het ‘Open House’ principe is een prima aanpak voor laagdrempelige voorzieningen, maar hoogspecialistische en hoogcomplexe zorg vraagt om sterke regionale samenwerkingsverbanden die de hele zorgverlening aankunnen. Maak hierover langdurige afspraken, zonodig via een Europese aanbesteding. Je eigen toegang is de belangrijkste sleutel tot beteugeling van de uitgaven aan jeugdhulp. Bepaal wat je wel en niet onder jeugdhulp verstaat.

Wijs de juiste zorg toe, niet te licht en niet te zwaar, wees fair, maar kritisch op aanvragen die binnenkomen en pas op voor voortdurende verlenging en stapeling van zorg. Gemeenten zijn opdrachtgevers en ketenpartners, geen zak geld. De roep om hogere tarieven soms voort uit de reflex om de organisatie in stand te willen houden zoals die was. Gebrek aan inzicht in eigen prestaties en kostprijzen maken het moeilijk om toekomstgerichte afspraken te maken. Durf eens kritisch te kijken naar je dienstverlening en je bedrijfsvoering.

De onmacht of onwil om samen te werken met gemeentelijke toegangen, jeugdbeschermers en andere jeugdhulpaanbieders leidt tot verstoppingen van de keten. Jeugdigen blijven onnodig lang op de verkeerde plek zitten en wachtlijsten groeien. Alsjeblieft aanbieders, werk samen aan passende zorg voor de kwetsbare kinderen. Het vraagt zelfreflectie, begrip voor elkaar en echte samenwerking om een goed, betaalbaar en efficiënt systeem voor jeugdhulp in te richten in Nederland.

Ed Magnée, actief in het sociaal domein als zelfstandig adviseur en interimmanager. Momenteel is hij interim-directeur van een regionale inkooporganisatie voor jeugdhulp namens dertien gemeenten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.