of 63966 LinkedIn

SROI heeft politieke daadkracht nodig en niet alleen politieke wil

Henk Rotgans 3 reacties

Social Return On Investment (SROI) is een concrete uitwerking van de Participatiewet en heeft tot doel mensen met een arbeidshandicap of afstand tot de arbeidsmarkt bij commerciële bedrijven aan het werk te krijgen. Van oudsher is er in de bouw een meer dan gemiddeld aantal SROI-projecten, met name omdat daar veel volume is - zowel in termen van werk als middelen. Maar ook buiten de bouw zijn er succesvolle voorbeelden, zoals de Rotterdamse fietsenbank.

Er is inmiddels een flink aantal projecten in - vaak grote - steden waarbij mensen in de leeftijd van 15 tot 65 jaar zijn of worden geholpen (weer) actief deel te nemen aan het arbeidsproces en zich te ontwikkelen. De positieve impact van zo’n (her)intreding - letterlijk en figuurlijk mensen van de bank halen - is enorm. Niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor haar of zijn omgeving. Werk geeft mensen niet alleen een inkomen, maar bovendien zingeving, een uitdaging, trots en plezier. Als we kijken naar het succes van SROI-projecten op individueel en collectief niveau is er één vraag die zich opdringt, namelijk: waarom er nog niet veel meer van dergelijke projecten worden gestart.

 

Het belang van SROI wordt op gemeentelijk niveau nadrukkelijk onderschreven. Veel wethouders en topambtenaren zien SROI-projecten als een kansrijk instrument om (langdurig) werklozen aan de slag te krijgen. Aan politieke én ambtelijke wil ontbreekt het dan ook niet. Maar nu de daadkracht nog. Voor veel nieuwe SROI-projecten zijn helaas te weinig middelen beschikbaar.

 

SROI vraagt van marktpartijen een flinke inspanning en investering in termen van mensen en middelen. Van deze bedrijven - die een maatschappelijke bijdrage leveren door de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - mag echter niet worden verwacht dat zij daar (overmatig) op toeleggen. De begeleiding van mensen in een SROI-traject is kostbaar en de benodigde middelen ontbreken vaak. Een bijdrage van gemeenten is dan ook zeer wenselijk. Sterker nog, om SROI op grote schaal toe te passen is financiële ondersteuning noodzakelijk.

 

Het feit dat die er vooralsnog niet komt is met name het gevolg van het te rigide bewaken van de verschillende budgetten binnen de gemeentekas door verantwoordelijke ambtenaren. Dat is in beginsel goed te begrijpen, want zorgvuldig omgaan met gemeentelijke middelen is belangrijk en vraagt om budgetdiscipline. Buiten de lijntjes kleuren leidt tot een tik op de vingers van de Rekenkamer en je kunt het de kasbewakers niet verwijten dat ze dat willen voorkomen. Toch is het starre ‘potjesdenken’ de belangrijkste reden dat er niet veel meer SROI-projecten zijn. Wie je daar wél op kunt aanspreken zijn beleidsmakers.

 

De realiteit is dat elke in SROI geïnvesteerde gemeente-euro een veelvoud oplevert in maatschappelijke en financiële return. Daar hebben mensen die de kas bewaken terecht geen boodschap aan, maar de mensen die beslissen wat we met die kas - met de verschillende potjes dus - doen zouden dat wel moeten hebben. SROI is een no-brainer en het is tijd om het model de (financiële) ruimte te geven die het verdient, zodat haar enorme potentieel ten volle kan worden benut. 

 

Henk Rotgans, Project Directeur Havensteder

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Michiel van Keulen (programmeleider) op
Het potentieel van SROI is enorm. En ik deel de mening dat het te weinig wordt benut. In Rotterdam zie ik dat er veel bedrijven zijn die goed willen doen, maar tegen ook beperkingen van SROI aanlopen. Mede daarom is de Rikx in Rotterdam ontwikkelt, die sociale ondernemers financiert op basis van de impact die ze maken, wat uiteindelijk wordt betaald door bedrijven met een SR opgave. Hiermee stimuleren we sociaal ondernemers, die uiteindelijk heel goed in staat blijken te zijn om met de kwetsbare inwoners van de stad te werken en ze een beter toekomstperspectief bieden. De huidige SROI regelgeving is goed, maar er is nog zo veel meer ruimte en ik merk gelukkig dat steeds meer beweging in de stad op dit onderwerp komt. Ook vanuit de gemeente.
Door Paul-Eric Noordhoek (SROI-regisseur bij MVOkay) op
In, en ook een beetje om, Rotterdam realiseren de leveranciers van de vier Woningcorporaties prachtige resultaten onder de vlag van SROI. Natuurlijk staat arbeid voorop, maar wat te denken van popup-colleges voor leerlingen met een afstand tot het schoolbord bij de grote ontwikkelprojecten.

Dat vraagt inderdaad altijd geld en inspanning van die leveranciers, daar moeten ze tenminste in erkend worden en het liefst ook, financieel, ondersteund.
Door Renzo Deurloo (GreenFox Social Return) op
Goed artikel en deel je mening dat SROI een no-brainer is. Havensteder laat met MVOkay ook zien hoe het kan. Heel effectief met grote impact. Hoop dat dit model ook bij andere woningcorporaties zal worden gehanteerd.