of 59250 LinkedIn

Prijsschieten op arbeidsgehandicapten

Leo Hartveld en Peter Wiechmann 14 reacties

In het Algemeen Overleg dat de Tweede Kamer vorige week hield over de participatiewet hamerden D66, CDA en VVD erop dat de cao Sociale Werkvoorziening voor de huidige werknemers veel te ruim is. Bovendien vinden ze dat voor de toekomstige werknemers met een arbeidsbeperking het minimumloon ook het maximumloon is. 

Staatsecretaris Klijnsma gaf weliswaar aan dat zij niet over de arbeidsvoorwaarden gaat, maar dat zij een appel zal doen op bonden en werkgever VNG om het loon heel dicht bij het minimumloon te houden. Blijkbaar vinden deze partijen en mevrouw Klijnsma dat opgebouwde rechten van arbeidsgehandicapten afgepakt kunnen worden en dat werken naar vermogen niet beloond hoeft te worden naar vermogen. Bovendien komt mevrouw Klijnsma gemaakte afspraken in het sociaal akkoord niet na als zij haar oproep doorzet om bij het minimumloon te blijven zitten.
 

Net als alle harde werkers in Nederland zónder beperking, groeien ook de mensen mét een beperking in hun baan. Waarom zouden zij daar dan niet voor beloond hoeven te worden? Waarom zou deze groep mensen nog meer achtergesteld worden op de groep werkenden zonder handicap? Want - in tegenstelling tot wat enkele directeuren van sw-bedrijven, wethouders of Kamerleden beweren - de huidige cao voor de Sociale Werkvoorziening is alles behalve goudgerand. En daarnaast reageren ze ook nog eens op oud nieuws. De cao biedt namelijk al sinds 2007 de mogelijkheid om beginnende sw-ers vijf jaar te laten werken voor het minimumloon voordat zij doorgroeien naar functieloon. De bonden hebben toentertijd al de verantwoordelijk genomen de loonschalen aan te passen. En ook na die vijf jaar is het geen vetpot. Het merendeelvan de sw-erswerkt parttime vanwege hun beperking en groeien gemiddeld minder snel door vanwege die beperking. 37% van de sw- werknemers die na 1998 zijn ingestroomd, verdient al niet meer dan het minimumloon en iets meer dan 40% verdient maximaal 20% erboven.
 

Het moet niet alleen over de prijs gaan, maar juist ook over de waarde: eigenwaarde, maatschappelijke waarde én economische waarde. Het gaat om een recht dat elke werknemer heeft. En dat bij deze groep wordt afgenomen als het aan Klijnsma ligt. Prijsschieten op arbeidsgehandicapten is not done in een fatsoenlijk land als Nederland.

In het sociaal akkoord is afgesproken dat de nieuwe instroom (toekomstige werknemers in het nieuwe beschutte werk) niet minder dan het wettelijk minimumloon kunnen verdienen én de mogelijkheid hebben om door te groeien tot maximaal 120% van het WML. Het is immers niet meer dan normaal dat ook mensen met een arbeidshandicap tijdens hun loopbaan een paar stapjes in hun loon kunnen zetten. En die maximale 120% is dicht bij het minimumloon, zoals het kabinet wil. Afspraak is afspraak mevrouw Klijnsma en die moet u nakomen!


Leo Hartveld en Peter Wiechmann
Auteurs zijn lid van het  Dagelijks Bestuur FNV en bestuurder Sociale Werkvoorziening Abvakabo FNV

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ruud (assemblage medewerker) op
Moeten de kamerleden misschien niet gaan inleveren voor een minimum loon ik denk dat zij veel te veel verdienen.
Door Hub Vluggen (Leidinggevende WSW ) op
Kamerleden die denken dat WSWer te veel verdienen weten niet waar over zij het hebben, maar goed als ik wil wel inleveren mist de Kamerleden bereid zijn voor een minimumloon te gaan zitten in de kamer want meer zijn idioten ook niet waard het dom gelul van deze mensen ben ik maar dan zat!
Door herman blokdijk op
Wordt het niet eens tijd dat Jeta haar salaris heel dicht bij hét munimumloonn wordt gehouden?
Het belangrijk zijn is al meer dan genoeg waarderingen.
Door Martin (ZZP) op
In mijn familie is een jongeman van 24 jaar werkzaam in de groenvoorziening. Hij heeft een IQ van 73. Dat is zeer laag. Het heeft lang geduurd, maar nu kan de chef een week met vakantie. De betreffende jongeman is autistisch en heeft een soortement van fotografisch geheugen. Hij weet precies wat er wanneer moet gebeuren, en hij neemt gewoon de leiding. Er zijn er genoeg die dit soort van groei meemaken, zonder dat een "gewoon" bedrijf ook maar wil nadenken over het aanbieden van een baan aan deze mensen. Schandalig.

De politiek van de afgelopen 3 decennia is er vooral op gericht om zo veel mogelijk taken van de overheid over te dragen aan het bedrijfsleven. Bedrijven kijken alleen maar naar winst, en niet naar menselijke waardigheid.

Ik doe hierbij ook een appél, maar dan op jullie, de lezers. Stop met die aso van een Wilders, die 15 jaar bij de VVD zat, en uit de partij trad omdat hij ze niet rechts genoeg vond. Geef je stem aan een partij die voor alle mensen is, en niet alleen voor miljonairs. SP.

Door Wajonger op
De FNV heeft het foute standpunt dat mensen die minder dan het WML kunnen verdienen, 120% daarvan moeten kunnen krijgen. Dat is natuurlijk onzin. Er is niks mis mee als je het minimumloon niet kunt verdienen dat je het dan toch krijgt. Minimum is minimum. Maar je hoeft niet beloond te worden voor een prestatie die je niet levert, boven dat minimum. Ten koste van de arbeidsgehandicapten die helemaal niet kunnen werken. Die komen nooit verder dan 75% van het WML. Buiten hun schuld. Waar ze niks aan kunnen veranderen. Die mensen laat de FNV over aan hun lot. Die mensen heeft de FNV bedrogen door het regeerakkoord open te breken en te eisen dat ALLE Wajongers herkeurd worden. Deze Wajongers voelen zich belazerd en bedrogen door de FNV.
Door Jo Th.G. Vaessen (voorzitter sector Sociale Werkvoorziening en overige gesubsidieerde arbeid) op

Het is niet te bevatten dat juist deze staatssecretaris niet begrijpt dat gehandicapte mensen evenzeer recht hebben op niet alleen inkomen uit arbeid, maar dat zij ook recht dienen te hebben op functieloon. Dat heet Loon naar Werk.
Mevr. Klijnsma veroordeelt gehandicapten hun leven lang tot een absoluut minimum. Want alle Sw-medewerkers in een reguliere baan is gewoon de boel voor de gek houden. Dus nogmaals handen af van de SW en kom uw afspraken met de vakbonden na, anders zullen we elkaar zeker nog tegen komen!

Door Hilbrand de Vries (WIA 100%) op
Het is erg dat dit gebeurd en datb de bonden en dit kabinet gewoon door gaan met hun snode plannen.
Wij hebben als arbeidsgehandicapte al heel veel moeten inleveren en worden nog steeds gepakt.
Maar als er op een protestmars aankomt blijven meer dan 97% van de bevolking gewoon thuis zitten en pikt wat dit kabinet door voerd.
Heb geen grote mond en kom eens voor je eigen portomonee op een arbeidshandicap is niet prettig en vooral als je wel werkt ook steeds dik wordt genaaid door dit regime en de bonden.
Daarom roep ik iedereen die ens voor zich zlef wil staan om 30 november heel Den Haag plat te demonstreren zodat er voor de meesten die dag geen inkomns mogelijk meer is. Pakken we hun ook een keer. Dus zanik niet en komt allen en laat het geen tweede bata,s worden als Amsterdam , maar een echte knaller waar ze beroerd van worden.
Door Wajonger op
@Ria

De FNV eist zelfs niet dat Wajongers met een uitkeringsduur van 30 jaar uitgezonderd worden van herkeuring. De FNV heeft de Wajongers die niet werken totaal de rug toegekeerd. De sociale vakbeweging is bikkelhard geworden. Wajongers zijn verraden door PvdA en FNV en zitten daardoor al een half jaar in de stress. De rest van Nederland ziet zwijgzaam toe.
Door Ria Huisman (Directeur) op
40 jaar geleden mochten jongeren met een vlekje werken voor koffiegeld en dat was het.
Vanuit het arbeidsongeschiktheidscentrum Arnhem zijn wij toen naar de directie gestapt dat dit toch echt niet kon.

Het UWV heeft in 2012 de Wajongeren al geselecteerd die voor een herbeoordeling in aanmerking komen, dat is echter door het sociaal akkoord in de prullenbak gegooid of toch niet?
Na recente uitspraken van jette klijnsma hoeft niet iedereen herbeoordeeld te worden, zou ze de selectie nu wel weer van de plank halen?
Belachelijk dat een Wajongere niet zou kunnen groeien letterlijk en figuurlijk.
Tot 30 jaar kan er namelijk nog heel veel veranderen lees stabiliseren in ziektes.
Door Remo Melis op
De vader van de Nederlandse Verzorgingsstaat Drees zou zich omdraaien in zijn graf als hij zou zien hoe zijn PVDA meewerkt aan de totstandkoming van de Asociale Participatiestaat. Het is dadelijk ieder voor zich en God voor ons allen in Nederland. De heren mogen het woord sociaal niet eens meer in de
mond nemen.
En dat mevrouw Klijnsma hier aan mee werkt is al helemaal niet te begrijpen.