of 59185 LinkedIn

Partijen negeren kansarmen

Reageer

Wie de verkiezingsprogramma’s van de grootste partijen erop naslaat, moet constateren dat geen enkele politieke partij serieus prioriteit geeft aan de arbeidsintegratie van kansarmen. Dat belooft weinig goeds, terwijl er kansen genoeg zijn

Inclusieve arbeidsmarkt sneeuwt onder

Statushouders, bijstandsgerechtigden, mensen uit het doelgroepenregister, praktijkschooljongeren of langdurig werkloze ouderen: de totale groep kansarmen op de arbeidsmarkt is naar schatting veel groter dan de ruim 480.000 geregistreerde werklozen die Nederland telt. Veel mensen staan in geen enkel systeem geregistreerd, ze zijn ‘onzichtbaar’. Naar nu blijkt ook in de verkiezingsprogramma’s. Zelfs al beloven de grootste partijen het een en ander, nergens is er sprake van onderbouwing. Dit stemt weinig optimistisch dat de bureaucratische belemmeringen die bedrijven nu vaak ontmoedigen kansarmen in dienst te nemen, de komende jaren worden weggenomen.

Bedrijven die inclusief ondernemen lopen tegen bureaucratische hindernissen aan, zeker wanneer ze landelijk actief zijn. Vooral de verschillende wijzen waarop gemeenten uitvoering geven aan de Participatiewet leiden in de praktijk vaak tot grote onduidelijkheid en problemen. De voorwaarden die in de ene gemeente gelden om in aanmerking te komen voor beschikbare middelen waarmee risico’s beter hanteerbaar worden, kunnen in een andere gemeente op steenworp afstand, al totaal anders zijn. Als bedrijf ben je hierdoor gedwongen steeds opnieuw van voren af aan te beginnen met uitzoeken. Bij Asito hebben we met meer dan 100 verschillende nationaliteiten ruime ervaring met inclusiviteit. Desondanks zijn wij samen met andere partijen meer dan een jaar bezig geweest om onze allereerste 30+ werkbedrijf op te richten, waarbij minstens 30 procent van de medewerkers behoort tot de groep kansarmen en/of mensen met een arbeidsbeperking. We willen dit snel uitbreiden en vooral ook verbreden naar andere kansarme doelgroepen. Daarbij zijn we eerlijk over onze motieven: die zijn zowel sociaal-maatschappelijk als economisch. 30+ bedrijven komen sinds vorig jaar in aanmerking voor voorbehouden aanbestedingen van opdrachten door overheden en semi-overheden.

Of het bedrijfsleven kansarmen de komende jaren aan werk helpt en in welk tempo: veel hangt af van de bereidheid van politiek en overheid. Ruim twee jaar na het ingaan van de Participatiewet heeft een bedrijf dat landelijk opereert nog altijd een flinke dagtaak aan al het uitzoekwerk en aan het onderhouden van de juiste regionale netwerken bij gemeentelijke overheids- en uitvoeringsinstanties. Kostbare tijd en energie die veel beter gebruikt kan worden om structurele samenwerkingen tussen bedrijven op te tuigen. Zo zullen sneller meer mogelijkheden ontstaan voor kansarmen om in te stromen, ervaring op te doen, zich te ontwikkelen en vooral ook: makkelijker door te stromen.

Door samenwerking kan uiteindelijk zelfs een systeem ontstaan waarbij ondernemingen die aan de onderkant van de arbeidsmarkt opereren, zoals wij, voor kansarmen de instaptrede tot de arbeidsmarkt gaan vormen. De decentrale uitvoering van de Participatiewet en de Quotumwet zorgt ervoor dat inclusief ondernemen de kinderschoenen niet kan ontgroeien. Landelijk opererende bedrijven die inclusief willen ondernemen werken nu met een rem erop. En dit terwijl de arbeidsmarkt krapper wordt en de economische noodzaak om te veranderen de komende jaren alleen maar groter wordt.

Hans van Leeuwen en Leonore Nieuwmeijer zijn respectievelijk directeur HR en specialist inclusiviteit bij Asito

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.