of 63966 LinkedIn

Maak nu écht werk van preventie

Patrick Banis Reageer

Er is steeds meer maatschappelijke aandacht voor preventie en gezondheidsbevordering. De nadruk ligt daarbij vooral op gezond eten, meer bewegen, minder alcoholgebruik en stoppen met roken. Ook het in 2018 gesloten Nationaal Preventieakkoord is hierop gericht. Opvallend is dat er in het maatschappelijke debat over preventie nauwelijks aandacht is voor de relatie tussen werk en gezondheid.

Tegelijkertijd zien we dat de overheid werkgevers wel steeds meer stuurt om te investeren in de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van hun werknemers. Lange tijd lag de focus in de wetgeving rond werk en gezondheid op herstel bij ziekte van werknemers. En de last daarvoor ligt vooral bij werkgevers. Maar deze benadering voldoet steeds minder door de alsmaar stijgende zorgkosten en toenemende psychosociale gezondheidsklachten onder werknemers. Daardoor wordt de focus verlegd naar preventie en wordt de gezondheid van werkenden steeds meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid gemaakt van werkgevers en werknemers.

 

De commissie-Borstlap gaf heel duidelijk aan dat er verandering nodig was toen ze er in 2020 onder meer voor pleitte de loondoorbetaling bij ziekte te verkorten naar één jaar. Ook adviseerde de commissie dat er een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet komen voor alle werkenden. De SER adviseert in juni 2021 dat werkgevers zich moeten kunnen gaan verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers. De werknemer blijft in dienst bij de werkgever, maar de verzekeringsmaatschappij neemt de verantwoordelijkheid voor de loondoorbetaling en de werkgeversverantwoordelijkheid voor de re-integratie over.

 

Mocht het nieuwe kabinet deze adviezen opvolgen, dan is dat een stevige stap vooruit op de weg die de overheid al eerder is ingeslagen. De aandacht voor preventie zien we bijvoorbeeld al duidelijk in de Arbowet die in 2017 is ingevoerd. In het in 2019 gesloten Pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt om werknemers duurzaam inzetbaar te houden. Zo is via de tijdelijke Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) de komende vijf jaar € 964 miljoen beschikbaar voor sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. En voor de Arbovisie 2040, die komend najaar gereed moet zijn, staat preventie door werkgevers én werknemers als belangrijkste thema benoemd.

 

Kortom, als werkgever ontkom je er binnenkort niet meer aan om samen met je werknemers meer te doen aan het voorkomen van uitval door ziekte. Daarvoor moet je natuurlijk wel weten welke maatregelen werken en welke niet. Maar hoe kom je daarachter? Her en der zijn werkgevers en sectoren al succesvolle initiatieven gestart om de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van hun werknemers te bevorderen. Maar de kennis daarover is nog niet breed beschikbaar. Wij pleiten er daarom voor dat we de kennis over preventie die al is opgedaan in arbeidsmarktinitiatieven en maatschappelijke initiatieven, bundelen en met elkaar delen. Zo kunnen werkgevers en werknemers voortbouwen op de kennis die er al is en van elkaar leren.

 

Hoe meer kennis we met elkaar delen, hoe sneller we zullen komen tot goed werkend preventiebeleid. Werkgevers zullen dan minder te maken hebben met hoge verzuimkosten en werknemers kunnen langer gezond doorwerken. Goede afspraken over preventie in cao’s komen bovendien ten goede aan de kwaliteit van werk. Dit alles is in het belang van heel werkend Nederland, werkgevers en werknemers. En uiteindelijk ook in het belang van een goed functionerende economie en arbeidsmarkt.

 

Patrick Banis is directeur arbeidsmarkt bij het CAOP.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.