of 59082 LinkedIn

Maak jeugdhulp beter bereikbaar

Marijke Vos Reageer

Hulpzoekers uit kwetsbare gezinnen vinden niet gemakkelijk hun weg naar instanties. Uit onvermogen, uit onwetendheid, of uit achterdocht tegenover overheden. Ondertussen daalt het beroep op jeugdhulp niet, blijkt ook uit de evaluatie Jeugdwet. En dat was wél de bedoeling van de Jeugdwet: meer preventie, minder zorg. Voor veel gemeenten is dat helaas nog een brug te ver.

Dat komt onder meer doordat wijkteams wegens capaciteitsgebrek hulpzoekers doorschuiven naar de tweede lijn. Als brancheorganisatie van het sociaal werk krijgen we bovendien signalen dat op lokaal niveau de jeugdzorgaanbieders zich terughoudend opstellen. Sommige willen liever zelf in de eerste lijn opereren dan samenwerken, andere dringen erop aan dat wijkteams cliënten snel doorverwijzen naar de tweede lijn. Het schort dus nog aan goede samenwerking tussen eerste en tweede lijn, aan vertrouwen in elkaars expertise.


Dat is jammer. Want zo ingewikkeld hoeft preventie helemaal niet te zijn. Goed peuter-, kinder- en jongerenwerk kan wonderen doen. Om te beginnen voor de kinderen en jongeren zelf. Beginnende leerachterstanden tijdig signaleren en verhelpen kan hun ontwikkelingskansen immers flink verhogen. En dat is ook goed nieuws voor de samenleving als geheel. Activerend jongerenwerk kan jaarlijks wel 45 miljoen euro aan zorgkosten besparen, becijferde sociaalwerkorganisatie Participe onlangs via een Maatschappelijke Businesscase in opdracht van het ministerie van VWS.

 

Dat bedrag kan nog oplopen als de nieuwe colleges van B en W het jeugd- en jongerenwerk stevig verankeren in hun programma-akkoorden. En als ze bovendien nog meer werk maken van goede samenwerking tussen professionals in zorg en welzijn. Of zoals minister De Jonge (VWS) onlangs tegen de NOS zei: ‘Kinderen en hun ouders moeten niet verzanden in hun zoektocht. We moeten ze bij de hand nemen naar de juist zorg, het liefst zo dicht mogelijk bij huis.’

 

Het rijk gunt gemeenten dus de nodige ruimte. Nieuwe raadsleden en nieuwe wethouders: profiteer daarvan!


Marijke Vos, voorzitter Sociaal Werk Nederland

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.