of 59130 LinkedIn

Knibbelen aan de kwijtschelding

Reageer

Vorige week las ik een artikel in Binnenlands Bestuur waarin een wethouder uit Den Haag aangaf dat hij belang hecht aan kwijtschelding van heffingen voor minima. Onder het kopje asociaal kwam ik de gemeente Arnhem tegen. Ik kon eigenlijk niet geloven wat ik las. Arnhem zet zich juist zeer ruimhartig in voor het bestrijden van armoede. Zo is er inkomensondersteuning voor Arnhemse gezinnen die tot 120 procent van de bijstandsnorm verdienen. In veel andere gemeenten gaat dit tot maximaal 110 procent. 

Arnhem bezuinigt niet op armoedebeleid. Integendeel. Arnhem geeft er elk jaar meer aan uit. Voor 2016 bedraagt het budget ruim 11,7 miljoen euro. Omgerekend per gezin in armoede is dat meer dan veel andere gemeenten. Ondertussen worden we wel, net als andere gemeenten, getroffen door vele onevenredige kortingen vanuit het rijk. Het wordt daardoor moeilijk de begroting sluitend te maken. De kosten voor beschermingsbewind, waar de gemeenten nog altijd voor opdraaien, rijzen bovendien de pan uit. Gemeenten zijn daarom wel gedwongen om maatregelen te nemen en keuzen te maken. In Arnhem maken we die keuze vanuit de mensen in armoede. Hoe kunnen we die mensen het beste ondersteunen? Hoe kunnen we zorgen dat ook mensen die weinig te besteden hebben, een rijk leven hebben?

Op basis van die vraag is ons pakket samengesteld. Arnhem heeft een ruimhartige schoolkostenregeling zodat kinderen die opgroeien in arme gezinnen, alle spullen krijgen die ze nodig hebben om goed te kunnen leren. Arnhem geeft financiële steun aan een stadslandbouwproject, waardoor er gezond eten in de pakketten van de voedselbank terecht komt. Arnhem zet met heel veel partijen in op het vroegtijdig signaleren van schulden. Gezinnen worden dan op tijd geholpen en zien weer perspectief voordat grotere problemen ontstaan. Arnhem heeft 2,5 miljoen euro vrijgemaakt voor verduurzaming van sociale huurwoningen zodat de energierekening van de allerarmsten omlaag gaat. Arnhem staat ook bekend om één van de sociaalste regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten.

Wat wij in Arnhem doen, is een deel van de kwijtschelding voor afvalstoffenheffing gebruiken voor andere vormen van hulp. Tegelijkertijd geven we mensen door het invoeren van een nieuwe manier van afvalinzameling, de gelegenheid om door hun afval goed te scheiden de kosten laag te houden. Mijn boodschap is dan ook: het succes van armoedebestrijding ligt niet in het kwijtschelden van heffingen. Het zit in mensen bij de hand nemen, kijken wat nodig is en maatwerk leveren.

Gerrie Elfrink, wethouder gemeente Arnhem

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.