of 64120 LinkedIn

Gemeenten moeten investeren in gezondheid vluchtelingen

Simone Goosen Reageer

Zelfredzaamheid en participatie van burgers staan centraal in de transities in het sociaal domein. Om de zelfredzaamheid en participatie van vluchtelingen te bevorderen, zullen Rijk, gemeenten en zorgverzekeraars moeten investeren in de preventie van gezondheidsproblemen bij asielzoekers en vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

Waarom investeren in gezondheid om zelfredzaamheid en participatie te bevorderen? Vluchtelingen met een slechte gezondheid hebben minder kans de Nederlandse taal te leren, het integratietraject af te ronden en betaald werk te vinden, blijkt uit het SCP-rapport ‘Vluchtelingengroepen in Nederland’. Het rapport laat ook zien dat vluchtelingen over het algemeen minder gezond zijn en zich minder gezond voelen dan de autochtone bevolking en dat de gezondheidsachterstanden snel toenemen met de leeftijd. In mijn proefschrift ‘A safe and healthy future’ breng ik de hoge gezondheidsrisico’s bij asielzoekers en vluchtelingen in beeld, voor o.a. moeder- en babysterfte, psychische problemen, diabetes en infectieziekten.
 

Waarom Rijk, gemeenten en zorgverzekeraars? De opvang van asielzoekers, inclusief de inkoop van preventieve en curatieve zorg tijdens de asielprocedure, is de verantwoordelijkheid van het Rijk. Voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning zijn organisatie en financiering van de zorg hetzelfde als voor alle inwoners van Nederland. Dit betekent dat ze onder de wettelijke taken van gemeenten als het gaat om het bewaken, bevorderen en beschermen van de gezondheid vallen, zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. De financiering van de curatieve zorg wordt geregeld via ziektekostenverzekeraars.


Om de gezondheid van vluchtelingen na vestiging in de gemeente te bevorderen, is daarom een actieve en integrale aanpak vanuit gemeenten en ziektekostenverzekeraars nodig. Actief in de zin van contact zoeken met vluchtelingen om te weten wat hun behoeften zijn, bestaande gezondheidsproblemen op te sporen en nieuwe te voorkómen. Integraal in de zin van gericht op psychische, psychosociale en fysieke gezondheid. En ook integraal in de zin van in samenhang met beleidsterreinen die sterk samenhangen met gezondheid, zoals wonen en integratie.


Het is daarbij van belang dat gemeenten en verzekeraars zich realiseren dat, door de versnelling van de asielprocedure, veel vluchtelingen op het moment dat zij een verblijfsvergunning krijgen, nog maar enkele maanden in Nederland zijn. De kennis en vaardigheden om in hun nieuwe land gezonde keuzes te maken en ook de kennis van de Nederlandse gezondheidszorg zullen bij velen nog beperkt zijn. Seksuele gezondheid, preventie van chronische- en infectieziekten en opvoeden in een nieuwe cultuur zijn daarbij belangrijke thema’s. Het in beeld hebben van kwetsbare gezinnen en het waarborgen van de continuïteit van en toegang tot curatieve en preventieve zorg bij verhuizing naar de gemeente zijn belangrijke aandachtspunten.


Tot slot Koningin Juliana. Zij deed in 1959 een mooie uitspraak die actueel is in deze tijd van transities in het Sociaal Domein: ‘Zij [vluchtelingen] zullen hun verloren zelfstandigheid en gevoel van eigenwaarde alsnog herwinnen als zij daartoe op weg worden geholpen.”  


Simone Goosen


GGD GHOR Nederland en AMC, afdeling Sociale Geneeskunde

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.